Customer story

SSAB och Gestamp i samarbete för att skapa starkare och lättare fordon

Under de senaste åren har ”säkrare” och ”lättare” blivit de modeord som främst kännetecknar fordonsindustrins framtidsvision. Läs vidare för att ta reda på hur samarbetet mellan SSAB och kunden Gestamp underlättade framtagningen av en unik, skräddarsydd stålsort som kommer att leda till säkrare och lättare fordonsprodukter.

”SSABs och Gestamp Chassis långsiktiga satsning på ett unikt samarbete resulterade i en ny framgångsrik stålsort och en innovativ dellösning”, säger Erik Nymann, produktutvecklare på SSAB, och tillägger: ”Så det var en win-win-situation.”

Gestamp grundades i Madrid i Spanien 1997 och är en global underleverantör inom fordonsindustrin med 13 FoU-center och över 100 produktionsanläggningar över hela världen. Gestamp konstruerar, utvecklar och tillverkar fordonskomponenter i metall och specialiserar sig på innovativt utformade produkter för att åstadkomma säkrare och lättare fordon, med lägre energiförbrukning och miljöpåverkan.

2014 startade Gestamp ett gemensamt projekt med sin kund Toyota. Målet var att utveckla en främre nedre länkarm som skulle användas i tillverkningen av Toyota Yaris i Europa. Man upptäckte dock snart att den stålsort som krävdes för att utveckla komponenten inte existerade. Då bestämde sig Gestamp för att kontakta SSAB.

”SSAB är en av våra leverantörer av avancerat höghållfast stål, och de stöder oss i vårt arbete med att lösa hållbarhetsutmaningarna inom fordonsindustrin genom viktminskning och koldioxidbesparingar”, förklarar Mehdi Asadi, Manager Materials Engineering på Gestamp.

”Vi inledde ett utmanande utvecklingsarbete som resulterade i den nya höghållfasta stålsorten Docol 1000CP”

Dr. Mehdi Asadi, Manager Materials Engineering, Gestamp


En ny höghållfast stålsort

”Vi inledde ett utmanande utvecklingsarbete som resulterade i den nya höghållfasta stålsorten Docol 1000CP”, fortsätter han och tillägger att den specifika chassistålsorten inte existerade när projektet startade.

Även om teammedlemmarna från både Gestamp och SSAB medger att de sju åren innehöll många hinder att övervinna så betonar de alla att slutresultatet – en ny innovativ stålsort som uppfyllde produktkraven på lokal och global formbarhet, hållfasthet, styvhet och utmattningshållfasthet – uppnåddes tack vare en utomordentlig insats från båda sidor.

”Det är precis så här SSAB vill arbeta: genom att bli involverad redan vid projektstart. ”Kombinationen av SSABs materialkunskaper och Gestamps erfarenhet av konstruktion och tillverkning har varit avgörande för att förverkliga konceptet”, säger Ben Cook, Sales Segment Manager på SSAB.

”Vi fick möjlighet att prova många olika materialsammansättningar tack vare SSABs flexibilitet och förmåga att snabbt ta fram prototypmaterial”, tillägger Carlota Arenillas, Innovation Project Manager på Gestamp.


Nära samarbete

Under projektets gång hade Gestamp ett nära samarbete med SSAB inom allt från materialets sammansättning till kravställning och slutligen homologering av det material som användes för en främre nedre länkarm.

Det var en riktig laginsats, där varje del i utvecklingskedjan var involverad – från försäljning till produktion, kundtester och feedback – och som de båda teamen nu ser som ett unikt exempel på företagsöverskridande samarbete inom stålutveckling.

Vad kännetecknar den nya stålsorten?

Docol® 1000CP har betydligt högre hållfasthet än konventionella stålsorter, utan att kompromissa med kvalitet, prestanda eller detaljens geometri. Detta möjliggör en tunnare tjocklek, vilket gör delen lättare. Hållfastheten och duktiliteten härrör från mikrostrukturen i den komplexa fasen. Förutom hög ytkvalitet och hållfasthet har stålet också hög utmattningshållfasthet – en viktig egenskap för länkarmar.

”I praktiken har det nya materialet gjort det möjligt för oss att leverera en främre nedre länkarm som är betydligt lättare än sin föregångare”, framhåller Mehdi Asadi. ”Och numera vet alla att lägre vikt inom fordonsindustrin innebär ökad bränsleeffektivitet och mindre utsläpp.”


”Som att bestiga Mount Everest”

”Det fanns tillfällen då projektet kändes som att bestiga Mount Everest”, säger Carlota Arenillas. ”Men varje gång vi körde fast kom någon på SSAB med en ny idé, eller så kunde vi enas om en kompromiss.”

”Materialkonceptet genomgick flera förändringar under utvecklingen, vilket så småningom ledde fram till ett komplexfasstål som uppfyllde komponentens krav. ”Kompromisser var nödvändiga, men tack vare den feedback vi fick kunde vi fokusera på de kritiska aspekterna av materialet”, förklarar Erik Nymann.

”Det fina var att vi fick möjlighet att lyssna på kunden först för att ta reda på vad de behövde, och sedan sätta ihop ett team med SSAB-experter från hela verksamheten för att uppfylla dessa krav”, fortsätter Ben Cook.


Regelbunden kommunikation och feedback

Båda teamen är eniga om att regelbunden kommunikation och feedback beträffande materialets prestanda var avgörande för framgången, och gjorde det möjligt för dem att ta fram en innovativ produkt av högsta kvalitet som överträffade konventionella stålsorter.

”Vi fick veta vad som fungerade och inte fungerade när det gällde delarna och kunde sedan finjustera stålsorten och fokusera på kritiska aspekter hos materialet för att få delen att fungera så bra som möjligt”, säger Ben Cook.

”Vi tror att den nedre länkarmen bara är det första exemplet på allt som kan uppnås med denna nya stålsort”, tillägger Erik Nymann.


Starkare, lättare och mer hållbart

”Allt inom det här projektet stöder SSABs vision om en ’starkare, lättare och mer hållbar värld’”, fortsätter Ben Cook. ”Att det blev verklighet tack vare ett utmärkt samarbete med vår kund Gestamp gör det hela ännu bättre.”

I början av 2020 fick projektteamen på Gestamp och SSAB se resultatet av sitt outtröttliga arbete när Docol® 1000CP framgångsrikt användes i tillverkningen av en främre nedre länkarm på Toyota Yaris. I nästa fas fortsätter utvecklingen av stålsorten tillsammans med andra fordonstillverkare för att uppnå lägre vikt och koldioxidutsläpp.

För att citera Henry Ford: ”Att träffas är en början, att hålla ihop ett framsteg och att arbeta tillsammans en framgång”.

 

Om Gestamp

  • Gestamp är ett multinationellt företag som är specialiserat på konstruktion, utveckling och tillverkning av högteknologiska metallkomponenter för de största fordonstillverkarna. Företaget utvecklar produkter med innovativ design för att åstadkomma lättare och säkrare fordon, med lägre energiförbrukning och mindre miljöpåverkan. Produkterna omfattar områdena kaross, chassi och mekanismer.
  • Företaget är representerat i 24 länder med över 100 produktionsanläggningar, 13 FoU-center och nästan 40000 anställda över hela världen. Omsättningen uppgick till 8093 miljoner euro år 2021. Gestamp är noterat på den spanska börsen under kortnamnet GEST.

 

www.gestamp.com

 

 

Om Docol® 1000CP

  • En helt ny, skräddarsydd stålsort utvecklad för användning i den främre nedre länkarmen på Toyota Yaris
  • Stålsorten utvecklades mellan 2014 och 2021 av SSAB och Gestamp gemensamt, med stöd av Toyota
  • Den är betydligt lättare än tidigare stålsorter, utan att kompromissa med kvalitet, prestanda eller detaljgeometri
  • Den kan också anpassas till andra biltillverkares behov för att minska vikten och koldioxidutsläppen i fordonstillämpningar

Kontakta oss

Oavsett var du befinner dig har vi lokal support som kan besvara dina frågor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev och hantera dina prenumerationer

Dra nytta av fördelarna nu

Docol® fordonsstål

SSAB utvecklar nya avancerade höghållfasta stålsorter för fordonsindustrin, och erbjuder fordonstillverkare Docol® AHSS-stål och expertresurser så de kan uppfylla sina mål avseende viktminskning och krockegenskaper.

Relaterade artiklar

mar 22
Customer story

EAB använder SSAB Zero® i maskinchassin för att minska klimatavtryck

EAB tar tillsammans med sitt patenterade pallhanteringssystem Radioshuttle™ ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete. I mars började EAB leverera maskinchassin, tillverkade i det utsläppsfria stålet SSAB Zero®, för att minimera företagets klimatavtryck.

dec 8
Customer story

Infra Supply väljer pålitliga och flexibla stålrör från SSAB för banbrytande projekt

Flexibilitet, pålitliga leveranser och lyhördhet: det var anledningarna till att Infra Supply valde SSAB som sin rörleverantör för en unik kylningslösning för en batterifabrik i Göteborg. När projektet är klart kommer de spiralsvetsade ståltryckrören att transportera behandlat avloppsvatten för kylning av fabriken innan vattnet återförs till fjärrvärmesystemet och används för att värma människors hem.

dec 4
Customer story

Nordec tillverkar och installerar stålkonstruktioner i SSAB Domex® till Finlands största bro någonsin

Den nya Kronbergsbron som håller på att byggas i Helsingfors kommer att förvandla stadsbilden och bli ett nytt landmärke i den finska huvudstaden. Stommen kommer att bestå av drygt 3 000 ton SSAB Domex® stål.