Support
SSAB Technical steel support
SSAB brand programs

Marknadsföringsstöd - våra varumärken, din framgång

Brand programs

KALKYLATORER OCH VERKTYG

WearCalc
Infra design tool
WeldCalc

BEARBETNINGSANVISNINGAR

STÅLHANDBÖCKER

Beställ enstaka handböcker eller hela Tech Library-serien idag för att skaffa dig kunskaper om tillverkning och konstruktion med SSABs höghållfasta stål.

SSABs stålhandböcker bygger på SSABs expertis inom ståltillverkning och design samt tusentals tillämpningar över hela världen och innehåller djupgående teknisk bakgrund, riktlinjer för tillämpningar och detaljerade rekommendationer om svetsning, formning, fogning, design med mera.

Utöver våra klassiska handböcker ger vi också ut den unika guiden ”Welding of AHSS/UHSS Steel”, vars syfte är att fylla igen en kunskapslucka om svetsning av avancerade höghållfasta och ultrahöghållfasta stål i fordonsindustrin. Den kombinerar djupgående teknisk bakgrund, detaljerade testresultat, riktlinjer för tillämpningar och rekommendationer om bästa praxis för belagda och obelagda stål av denna typ.