Teknisk support

SSAB Tech Support finns lokalt över hela världen och kan besöka kunder med kort varsel för att lösa akuta problem eller för att inleda mer långsiktiga samarbetsprojekt.

Kontakta Teknisk Support

SSAB Tech Support finns lokalt över hela världen och kan besöka kunder med kort varsel för att lösa akuta problem eller för att inleda mer långsiktiga samarbetsprojekt. Vårt dedikerade team har breda och ingående tekniska kunskaper och många års erfarenhet. Vi kan svara på allmänna frågor från kunderna om konstruktion, svetsning, formning och slitage, och vi har ett nära samarbete med SSAB:s kunskapscenter för frågor som kräver specialkunskaper.

Design- och utvecklingsstöd

Vill du skära ner produktionskostnaderna med 20 % eller mer? Eller vill du göra produkter som är lättare att tillverka, bär större nyttolaster, håller längre och kräver mindre underhåll?

Marknadsföringsstöd - Våra varumärken, din framgång

På SSAB vill vi att våra kunder ska vara framgångsrika. Därför erbjuder vi omfattande support och verktyg som hjälper dig att utnyttja den goodwill som våra varumärken har för att maximera din omsättning och marknadsinsats.

Utnyttja kraften i ett starkt varumärke genom varumärkesavtal

Genom att teckna ett varumärkesavtal får du inte bara tillgång till våra stål - dina produkter blir också associerade till starka, kända varumärken. Du kan sedan visa våra produktvarumärken i ditt marknadsföringsmaterial och få support i form av banners, broschyrer, rollups och specialmaterial som maximerar din närvaro på mässor och din marknadsföring i stort.

Kontakta ditt lokala försäljningskontor för att teckna ett avtal.

Visa ett tecken på kvalitet: Programmen Hardox in My Body och My Inner Strenx

Varumärkessymbolerna Hardox In My Body® och My Inner Strenx® på en produkt visar marknaden att produkten innehåller stål med hög prestanda. Bara ledande tillverkare som uppfyller SSABs stränga kvalitetskrav får tillstånd att sätta dessa varumärken på sina produkter,

Kontakta ditt lokala försäljningskontor om du är en tillverkare som redan använder Hardox®- eller Strenx®-stål i dina tillämpningar och vill gå med i programmet.

Öka energin i företaget genom att bli ett Hardox Wearparts-center

Du blir medlem i ett nätverk med dedikerade, förstklassiga organisationer som har sett sina företag växa till följd av medlemskapet. Här är bara några fördelar:

  • Beprövat koncept med beprövade produkter inklusive tillgång till vår interna katalog med tusentals slitprodukter och exklusiva verktyg för slitageanalys.
  • Förstklassiga produkter inklusive Hardox® slitplåt, Strenx® prestationsståll, Toolox® maskin- och verktygsstål, CCO-plåt
  • Omfattande marknadsföringsstöd inklusive broschyrer, reklam och utställningsmaterial
  • Utbildning och teknisk support inklusive verkstad, produktion, säljutbildning med mera
  • Enkel administration och effektiva inköp med en enda kontaktpunkt och centrala lager
  • Starka kundkoncept inklusive WearMonitoring™ och prestanda- och servicekontrakt för slutkunderna
  • Unikt nätverk med kollegor i hela världen för utbyte av bästa praxis

Läs om hur du kan starta ditt eget center.

Kalkylatorer och verktyg

Kalkylatorer och verktyg som bland annat hjälper dig att beräkna slitaget, optimera svetsningen eller skanna stålstycket för att identifiera dess ursprung.

Hämta appen eller datorversionen och beräkna dina prestandavinster.  

Bearbetningsanvisningar

Stålhandböcker

Beställ enstaka handböcker eller hela Tech Library-serien idag för att skaffa dig kunskaper om tillverkning och konstruktion med SSABs höghållfasta stål.

SSABs stålhandböcker bygger på SSABs expertis inom ståltillverkning och design samt tusentals tillämpningar över hela världen och innehåller djupgående teknisk bakgrund, riktlinjer för tillämpningar och detaljerade rekommendationer om svetsning, formning, fogning, design med mera.

Utöver våra klassiska handböcker ger vi också ut den unika guiden ”Welding of AHSS/UHSS Steel”, vars syfte är att fylla igen en kunskapslucka om svetsning av avancerade höghållfasta och ultrahöghållfasta stål i fordonsindustrin. Den kombinerar djupgående teknisk bakgrund, detaljerade testresultat, riktlinjer för tillämpningar och rekommendationer om bästa praxis för belagda och obelagda stål av denna typ.