Produktgrupp Strenx® väderbeständigt stål

Strenx® väderbeständiga stålsorter ger dina tillämpningar i höghållfast stål ytterligare korrosionsskydd. De finns i sträckgränser på 700 och 960 MPa för lastbärande konstruktioner med minimala eller obefintliga underhållsbehov.

Beställ provmaterial Få teknisk rådgivning

Lämpliga tillämpningar

Transportlösningar för väg och järnväg

Typ av produkter

Varmvalsad bandplåt

Tjockleksintervall

3,0–6,1 mm

pdf 672 Kb
Strenx® weathering steels

Strenx® 700 CR W

Strenx® 700 CR W är ett kallvalsat väderbeständigt stål med en lägsta sträckgräns på 700 MPa för att skapa så lätta lastbärande konstruktioner som möjligt.

Kallvalsad bandplåt: 0,7–2,1 mm
Standard: SSABs specifikation
Format: Tunnplåt, coils och slittade coils

Strenx® 700 HR W

För väderbeständiga konstruktioner inom transport, lyft och andra lastbärande tillämpningar.

Slagseghet: 40 J vid -20 °C
Tjocklek: 3,0–6,1 mm
Standard: EN 10149-2 S700MC
Format: Varmvalsat bandstål

Strenx® 960 HR W

Typiska användningsområden är krävande lastbärande konstruktioner med extra höga krav på hållfasthet och låg vikt.

Slagseghet: 27 J vid -40 °C
Tjocklek: 3,0–6,1 mm
Standard: EN 10149-2 S960MC
Format: Varmvalsat bandstål
Tjockleksintervall
3,0–6,1 mm

Hög hållfasthet och hög beständighet med Strenx® väderbeständigt stål

Strenx® väderbeständigt stål är ett höghållfast konstruktionsstål med en garanterad sträckgräns på 700 eller 960 MPa. Att använda stål med så hög sträckgräns möjliggör konstruktioner med högre prestanda och ökad bärförmåga. Det medger högre spänningar i konstruktionen, vilket ger gör det möjligt för konstruktören att minska delarnas tjocklek. Beroende på utgångspunkt kan konstruktören minska vikten för en stålkonstruktion med upp till 30 procent.

Den speciella legeringen i Strenx® väderbeständigt stål gör att det fungerar annorlunda än vanligt kolstål. När det utsätts för växlande våta och torra väderförhållanden bildas ett skyddande oxidskikt – en patina – på stålytan. Detta oxidskikt förhindrar ytterligare korrosion, vilket resulterar i ett stål som är praktiskt taget underhållsfritt.

Mångsidigheten hos Strenx® väderbeständigt stål

När du behöver hög hållfasthet och vill skydda din utrustning mot korrosion kan Strenx® väderbeständigt stål vara ditt bästa val. Särskilt i transporttillämpningar som används i krävande miljöer där färgytan kan skadas. Förutom väg- och järnvägstillämpningar används Strenx® väderbeständigt stål i olika typer av kranar, jordbruksutrustning och andra lastbärande stålkonstruktioner som utsätts för väder och vind.

På vägen

 

  • Trailerchassin
  • Containrar
  • Timmertrailer


 

På järnvägen

 

  • Lätta järnvägsvagnar
  • Järnvägsvagnar
  • Spårvagnskarosser


 

Övrig utrustning

 

  • Vägräcken
  • Offshorekranar
  • Jordbruksutrustning


 

Strenx® väderbeständigt stål som målas kombinerar hållbarhet med utseende

Strenx® väderbeständigt stål får också höga hållbarhetsbetyg om man väljer att måla det av estetiska skäl eller för att skydda ytan. Ytan på Strenx® väderbeständigt stål har egenskaper som ökar färgskiktets beständighet. Stålets yta förbättrar färgens vidhäftning – vilket resulterar i ett mer slitstarkt färglager. Behovet av ommålning kan reduceras med 50 procent under utrustningens livstid.

Och om färgen skadas och stålet repas kommer den exponerade ytan att återskapa en patina som tätar och minimerar rostutbredning under färgen. Sammantaget innebär det längre tid mellan målningstillfällena, vilket i sin tur reducerar miljöpåverkan från färgproduktion och -användning. För att inte tala om de pengar du sparar genom att inte behöva måla om!

Basiskt kolstål S420

Korrosivitetsklass: C5
Tid: 6 år
På vanligt kolstål kan rosten krypa in under färgen om målningen skadas.

Strenx® 700 HR W

Korrosivitetsklass: C5
Tid: 6 år
Färgen har stark vidhäftningsförmåga på Strenx® väderbeständigt stål, vilket minimerar korrosionens utbredning.

Du kan välja att inte måla din applikation – den slutliga färgen på patinan beror på klimatet och om det förekommer luftföroreningar. Processen för att nå det slutliga utseendet tar vanligtvis 2 till 6 år.

Säkerställ utrustningens hållfasthet

När du använder höghållfast konstruktionsstål i dina konstruktioner drar du nytta av stålets höga sträckgräns för att tillverka utrustning som är både stark och lätt. Du räknar ut tillåtna spänningar i materialet baserat på stålets egenskaper och belastningarna. Med vetskapen om att Strenx® väderbeständigt stål kommer att bibehålla sin tjocklek ökar säkerhetsnivån ytterligare för bärande tillämpningar.

Beräkna de långsiktiga fördelarna

Se hur lite rost som bildas på Strenx® väderbeständigt stål över tid. När du väljer ståltjocklek bör du ta hänsyn till de beräknade korrosionsnivåerna.

Räkna ut hur mycket koldioxid du kommer att spara med omålat Strenx® väderbeständigt stål. Om stålet målas minskar koldioxidutsläppen ändå eftersom stålet inte behöver målas om lika ofta som vanligt kolstål.

Utformat för att ge förutsägbara verkstadsresultat

En operatör svetsar höghållfast Strenx® stål i verkstaden.

Svetsning

Strenx® väderbeständigt stål kan svetsas med valfri konventionell svetsmetod. MAG-svetsning är den vanligaste tekniken idag eftersom den är mycket enkel att automatisera för hög produktivitet.

Strenx-bearbetning

Bearbetning

Strenx® väderbeständigt stål kan normalt bearbetas utan specialutrustning. Stabila maskiner med snabbståls- och hårdmetallverktyg rekommenderas vid borrning, försänkning, gängning, svarvning och fräsning.

Strenx-bockning

Bockning

Fribockning och rullbockning av Strenx® stålplåt och band kan utföras med vanliga bockningsmaskiner. Enhetliga egenskaper, snäva tjocklekstoleranser och hög ytkvalitet säkerställer en förutsägbar bockningsprocess.

Strenx-termisk-skärning

Termisk skärning

Fribockning och rullbockning av Strenx® stålplåt och band kan utföras med vanliga bockningsmaskiner. Enhetliga egenskaper, snäva tjocklekstoleranser och hög ytkvalitet säkerställer en förutsägbar bockningsprocess.

Strenx-mekanisk-skärning

Mekanisk skärning

Mekanisk skärning av Strenx® väderbeständigt stål utförs helst med giljotinsax. Skärmaskinen måste vara noggrant inställd. De viktigaste parametrarna är spel, skärvinkel och bladets hårdhet. Plåten bör värmas upp till cirka +20 °C innan den kapas.

Strenx-garantier

Strenx® garantier

I Strenx® garantier ingår snäva tjocklekstoleranser, planhetstoleranser och bockningsradier. De snäva tjocklekstoleranserna gör att vikten kan fastställas med större precision. På så sätt kan du minska säkerhetsmarginalerna. Exakt tjocklek för hela plåten och mellan olika plåtar ger säkra och förutsägbara resultat i verkstaden.

Enter your details

A tech support expert will contact you to discuss your unique needs and find the perfect Strenx® performance steel grades for you. It's free, quick and easy to get our best recommendations!