SSABs strategiska riktning

Strategin beskriver hur SSAB ska skapa värde för bolaget, kunder och ägare, samt differentiera sig i en konkurrensutsatt, global stålmarknad.

Strategy

Branschledande lönsamhet

SSABs mål är att leverera en hållbar, branschledande lönsamhet genom utveckling av ledande marknadspositioner inom de segment vi valt att verka inom, samt genom ständig utveckling av våra arbetssätt.


Säkerställa ledande positioner på våra hemmamarknader

SSAB är marknadsledare på våra hemmamarknader – platta produkter samt rör i Norden och grovplåt i Nordamerika. Den långvariga relationen och närheten till kunderna på våra hemmamarknader ger SSAB en konkurrensfördel. Strategin är att förstärka våra marknadspositioner genom att fortsätta utveckla erbjudanden och kapaciteten inom stålproduktionen och distribution.


Expandera globalt ledarskap inom special- och premiumstål

SSAB är globalt marknadsledande inom seghärdat stål (Q&T) och specifika höghållfasta stål. Vi erbjuder också andra premiumstål med ökat kundvärde. Strategin är att växa genom att uppgradera kunder från standardstål till höghållfasta premiumalternativ samt etablera oss på nya marknader och segment. Sammantaget förbättrar detta SSABs produktmix.


Etablera en ledande position inom utsläppsfria stål

SSABs strategi är att fortsätta utveckla och öka vår försäljning av världsledande hållbara premiumstål globalt. Vi fortsätter bredda vårt erbjudande och skapa marknader för fossilfritt stål. Vi har också introducerat nya utsläppsfria stål baserade på återvunnet skrot.


Ställa om till en effektiv, flexibel och fossilfri verksamhet

SSAB har beslutat om att ställa om till ett fossilfritt stålproduktionssystem för att möjliggöra en mer effektiv, flexibel och hållbar verksamhet. Omställningen i Oxelösund är ett första steg. Parallellt driver SSAB sedan länge koncernomfattande program för kontinuerliga förbättringar, effektivisering av rörelsekapital och minskning av koldioxidutsläpp.


Stärka vår högpresterande organisation

SSABs strategi och affärsmodell bygger på en högpresterande och decentraliserad organisation med högt medarbetar-𠊎ngagemang. Ett fortsatt arbete inom ledarskaps- och kompetensutveckling, samt inkludering och mångfald, är en viktig del i detta.


Differentiering genom en överlägsen kundupplevelse

SSAB erbjuder en kundupplevelse som överträffar konkurrenternas tack vare en för stålbranschen unik säljmodell där försäljning ofta sker direkt till slutanvändaren. SSAB arbetar för att vara bäst i branschen på leveranssäkerhet och ledtider, där utvecklingen av digitala tjänster och försäljning är en viktig del.


Världens säkraste stålföretag

Ambitionen är att bli världens säkraste stålbolag genom att kontinuerligt arbeta med samt förbättra våra säkerhetsrutiner och processer för att eliminera säkerhetsrisker inom vår verksamhet.