SSAB Multisteel PES

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Normaliserat tryckkärlsstål samklassad med konstruktionsstål

SSAB Multisteel PES är ett varmvalsat konstruktionsstål för tryckbärande anordningar och strukturella applikationer. PES = Pressure European Structural (uppfyller europeisk standard).

SSAB Multisteel PES överträffar kraven för flera standardstålsorter och är ett mångsidigt tryckkärlsstål för tryckbärande anordningar och strukturella applikationer som tillverkas av svetsbara finkornsstål. Stålets jämna egenskaper och dess goda formbarhet är förutsättningar för snabb och jämn produktion. Att stålet uppfyller kraven i EN 10025-2 ökar användningsområdet till att även omfatta strukturella applikationer.

SSAB Multisteel PES överträffar kraven i flera stålstandarder och inkluderar fyra stålsorter: P355N, P355NH och P355NL2 enligt EN 10028-3 och även S355K2+N enligt EN 10025-2.

SSAB Multisteel PES täcker:

1) Rumstemperatur (P355N)

2) Högtemperatur (P355NH)

3) Special lågtemperatur (P355NL2)

4) Konstruktionsstål (S355K2+N)

5) SSAB Multisteel PES (alla fyra ovanstående sorter)

PED-Intyg

Tryckkärlsstålsorter enligt standarden EN 10028 levereras huvudsakligen med kontrollintyg 3.1. Direktiv 2014/68/EU (PED) kräver att tillverkarens kvalitetssystem är godkänt av en extern ackrediterad myndighet (notifierat organ).

SSAB Europe Oy i Brahestad innehar PED-godkännande från DNV.

SSAB Brahestad innehar PED-godkännande för stål som omfattas av EN 10028-3 som baseras på EN 10028-1.

Dimensionsintervall

SSAB Multisteel PES finns i tjocklekar mellan 5.00 och 150.00 mm.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tjocklek
  (mmin)
  Sträckgräns
  (min MPa)
  Brottgräns
  (MPa)
  Förlängning A5
  (min %)
  5.00 - 16.000.197 - 0.6299 355 490 - 630 22
  16.01 - 40.000.6303 - 1.575 345 490 - 630 22
  40.01 - 60.001.575 - 2.362 335 490 - 630 22
  60.01 - 63.002.363 - 2.480 335 470 - 610 21
  63.01 - 80.002.481 - 3.150 325 470 - 610 21
  80.01 - 100.003.150 - 3.9370 315 470 - 610 21
  100.01 - 150.003.9374 - 5.9055 305 460 - 600 21
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   De mekaniska egenskaperna provas tvärs valsriktningen.

   Varmdragprovet görs vid +300 °C enligt EN 10028-3 och EN 10028-1

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
    SSAB Multisteel PES 27 J / -50 °C
    EN 10028-3 P355N, P355NH 30 J / -20 °C
    EN 10028-3 P355NL2 27 J / -50 °C
    EN 10028-3 S355K2+N 40 J / -20 °C
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     SSAB Multisteel PES
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     27 J / -50 °C
     EN 10028-3 P355N, P355NH
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     30 J / -20 °C
     EN 10028-3 P355NL2
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     27 J / -50 °C
     EN 10028-3 S355K2+N
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     40 J / -20 °C

     Slagprovet görs tvärs valsriktningen enligt EN 10028-3 och EN 10028-1 (EN 10025-2 och EN 10025-1).

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Nb
      (max %)
      0.18 0.50 1.60 0.020 0.005 0.05
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Kolekvivalent CEV

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Tjocklek (mmin) 5.00 - 50.000.197 - 1.969 50.01 - 150.001.969 - 5.9055
        CEV
        (max %)
        0.43 0.45
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         Toleranser

         Tjocklekstolerans: ¾ av kravet enligt EN 10029 Klass B.

         Bredd och längd enligt EN 10029.

         Planhetstolerans 6 mm/m.

         Ytbeskaffenhet enligt EN 10163-2 klass B subklass 3.

         Leveranstillstånd

         Normaliserad.

         Ytbehandling

         Blästrad och rostskyddsmålad (primer) går att få på begäran.

         Kontrollintyg

         SSAB Multisteel PES går att få med tre olika certifikat:

         EN 10204-3.1-intyg för SSAB Multisteel PES.

         EN 10204-3.1/PED2014/68/EU för P355NL2/NH/N EN 10028-3.

         EN 10204-3.1-intyg och CE-märkningng för S355K2+N EN 10025-2.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning

         Svetsbarheten är utmärkt för alla svetsprocesser. Kraven på förhöjd arbetstemperatur är lägre än för motsvarande hållfasthetsgrader enligt standarden. Det innebär enklare svetsning och kostnadsbesparingar för användaren.

         Angående krav på arbetstemperaturer, konsultera vår tekniska kundtjänst.

         Kallformning

         SSAB Multisteel erbjuder bättre formbarhet än motsvarande stål enligt standarden. Lyckad formning förutsätter god verkstadshygien. Slitna verktyg, otillräcklig smörjning, ytrepor samt kantgrader kan påverka formningsresultatet.

         Garanterad minsta invändiga bockningsradie 2 x t upp till 30 mm tjock plåt. Detta gäller oavsett valsriktning och för 90 graders bock, t = plåttjockleken.

         Värmebehandling

         Rekommendationer för avspänningsglödgning och normalisering.

         Temperatur för avspänningsglödning: 550–600°C (målvärde 580°C).

         Uppvärmningstid 2 minuter/millimeter plåttjocklek, dock minst 30 minuter. Långsam avsvalning i ugnen.

         Normaliseringstemperatur 900–940°C (målvärde 920°C).

         Uppvärmningstid: 1 minut/millimeter plåttjocklek, dock minst 20 minuter. Avsvalning i fria luften.

         För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

         Kontakt information

         www.ssab.com/contact