Stålets livscykel

Stål är världens mest återvunna material och det kan återvinnas om och om igen utan att det förlorar sina egenskaper. På grund av sin hållbarhet har stålprodukter en lång livslängd och kan ofta återvinnas och användas i andra tillämpningar, vilket sparar på resurser. SSAB strävar efter att minska miljöpåverkan av sina stålprodukter i alla livscykelns faser, från utvinning av råmaterial till återvinning i produktens slutskede.

Stålets livscykel består av olika steg:


  • Inköp av råvaror

  • Ståltillverkning

  • Cirkulering av restprodukter

  • Resurseffektiva produkter

  • Återvinning

Inköp av råvaror

SSAB har ett stort antal leverantörer i olika delar av världen. Råmaterial som används i järn-och stålproduktionen är våra största inköp.

Effektiv ståltillverkning

SSAB använder två olika processer för ståltillverkning: den järnmalmsbaserade produktionen med masugnar i Sverige och Finland och den skrotbaserade produktionen i elektriska ljusbågsugnar i USA.

Återcirkulering av restprodukter

När det är möjligt, återcirkuleras restprodukter som bildas i ståltillverkningen. Återvunnet stål minskar miljöpåverkan under slutproduktens livscykel. Det ersätter en del av järnmalmen som råvara. Inte alla restprodukter kan återcirkuleras i ståltillverkningen. Materialflöden från produktionen som inte kan återcirkuleras eller säljas externt skickas till deponi. Restprodukterna återcirkuleras internt och behandlas för att säljas externt.

Resurseffektiva produkter

Höghållfast stål är starkare än vanligt standardstål. Därför behövs det mindre stål i applikationer, vilket ger en lägre vikt. Genom att använda höghållfasta stål kan kunderna tillverka produkter som använder mindre material, är starkare och lättare och som ger en förbättrad totalekonomi. Energikonsumerande processer under användningsfasen står för en betydande del av stålets mijöpåverkan under livscykeln.

Återvinning av stål

Stål är världens mest återvunna industriella material och det är unikt genom att det behåller sina egenskaper oavsett hur många gånger det återvinns. Genom att återvinna skrot i ståltillverkningen sparar man på naturresurser, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar. Det finns idag inte tillräckligt med skrot för att möta efterfrågan på stål och således måste det primära stålbehovet stillas genom järnmalmsbaserad tillverkning även i framtiden.