SSAB Europe

Ledande position i utvalda AHSS-tillämpningar för den globala bilindustrin

Fakta

SSAB Europe är en ledande producent av tunnplåts-, grovplåts- och rörprodukter av hög kvalitet. Divisionen skiljer sig från andra ståltillverkare genom sina kunskaper om produktionsprocesser, användningsområden för höghållfasta stål samt mervärdestjänster.

Antal anställda: 6 800

Intäkter 2023: 46 227 Mkr

Chef för SSAB Europe: Olavi Huhtala

Stålleveranser 2023: 3,3 mijoner ton 

Marknadsposition

SSAB Europe är marknadsledare i Norden med en komplett portfölj av stålprodukter av hög kvalitet och stödtjänster, inklusive teknisk kundsupport. SSAB Europes marknadsandel i Norden är 40-45 %. SSAB Europe har en ledande position inom vissa applikationer av avancerat höghållfast stål (Advanced High-Strength Steel, AHSS) för den globala bilindustrin. Vårt starka varumärke GreenCoat® har också gett SSAB en ledande ställning inom färgbelagda produkter. SSAB Europe har en omfattande portfölj av rörprodukter. Norden står för cirka 50 % av omsättningen, resten av Europa för cirka 40 % och resten av världen för cirka 10 %.

Drivkrafter på marknaden

Viktiga drivkrafter för SSAB Europes verksamhet är den fortsatta efterfrågan på mer hållbara och effektiva lösningar inom olika stålanvändande branscher som fordon och byggande. Nya säkerhetsföreskrifter, utsläppstak och övergång till elfordon är trender som ökar efterfrågan på höghållfasta stål i bilindustrin.

Market position

Styrkor

 • Nära samarbete och långsiktiga åtaganden för kunder kombinerat med supporttjänster
 • Bred produktportfölj med unika fordons- och premiumstål med stöd av starka produktvarumärken.
 • Ledande teknik- och materialkunnande, kunskap om applikationer
 • Flexibel service- och leveranskedja anpassad till slutkunder och distributionskanaler
 • Bland de mest CO2 -effektiva masugnarna i världen och en strategi för att leverera fossilfria produkter på marknaden 2026
 

Strategi

SSAB Europe ansvarar för försäljning av produkter inom tunnplåt, grovplåt och rör i Europa, samt den globala affären för kundsegmentet Automotive. SSAB Europe ansvarar för stål- och plåtproduktionen i Brahestad och Tavastehus, Finland, och i Luleå och Borlänge, Sverige, samt bedriver rörtillverkning i bland annat Tavastehus.

SSAB Europe fokuserar på att förbättra produktmixen och arbeta med olika distributionskanaler. En högre andel premiumprodukter ger bättre och mer stabil lönsamhet över konjunkturcykeln. Premiumprodukterna består av avancerade höghållfasta stål (AHSS) till fordonssegmentet och övriga premiumprodukter.

SSAB Europe har en stark position inom flera fordonstillämpningar med några av de mest avancerade produkterna på marknaden för ultrahöghållfasta stål. Efterfrågan växer snabbare än standardstål och drivs av biltillverkarnas behov av lägre vikt och ökad säkerhetsprestanda. SSABs ledande position inom fossilfritt stål och etablerade partnerskap öppnar möjligheter att nå nya kunder inom fordonssegmentet. Inom övriga premiumprodukter finns färgbelagda produkter, stål för effektiv laserskärning samt korrosionsbeständigt stål.

Strategin är att kontinuerligt öka volymerna av premiumprodukter och Automotive AHSS-produkter. Under 2023 uppgick dessa leveranser till motsvarande 806 respektive 657 kton. Samtidigt kommer leveranserna av standardprodukter att minska, särskilt utanför hemmamarknaden.

 

SSAB Europe bidrar till SSABs strategi genom att:

 • Stärka positionen på SSABs hemmamarknad (Norden)
 • Öka andelen premiumprodukter
 • Planerar att bygga nya integrerade elektrostålverk, så kallade mini mills, med elektriska ljusbågsugnar, integrerad valsning och vidareförädling, samt stänga ner masugnarna i Luleå och Brahestad
 • Utveckla det fossilfria erbjudandet

Kunder och slutanvändare

SSAB Europes omfattande produktportfölj gör det möjligt att betjäna kunder inom olika segment genom ett brett urval applikationer. SSAB Europe säljer produkterna direkt till slutkunder och till servicecenter och distributörer. SSAB Europe tillhandahåller olika stålkvaliteter till större OEM-företag inom sektorn för bilindustrin och för tunga kommersiella fordon. Dessa tillverkare vill utveckla lättare produkter med mer effektiv bränsleförbrukning. Grovplåt används i hög grad på den nordiska marknaden och i Europa inom marin- och energisektorerna, medan färgbelagda material används primärt av tillverkare av stålplåtstak och regnvattensystem, särskilt på de nordiska och östeuropeiska marknaderna.

Customers and end users

SSAB Europes huvudsakliga kundsegment:

 • Bilindustrin
 • Bygg och infrastruktur
 • Industriella applikationer
 • Tunga transporter (inkl. marina)
 • Bearbetning
 • Bygg- och anläggningsmaskiner
 • Service centers

Produkter och tjänster

SSAB Europe har ett brett produktutbud med internationellt välkända produktvarumärken. Sträckgränsklasserna för varmvalsade produkter ligger under 690 MPa. (Stålsorter på 690 MPa och över för varmvalsade produkter finns i SSAB Special Steels produktutbud.) Kallvalsade och galvaniserade produkter finns med brottgränser från 200 till 1700 MPa. Produkterbjudandet inom SSAB Europe innehåller även skräddarsydda produkter för olika användningsområden, alltifrån mjuka djuppressningsstål till ultrahöghållfasta stål för bilapplikationer. Dessutom erbjuder SSAB Europe ledande färgbelagda produkter anpassade för specifika behov baserat på flera olika beläggningssystem och olika specialutvecklade stålkvaliteter. I SSAB Europes utbud ingår även längdkapade och slittade material.

SSAB Europes premiumprodukter är utformade för att ge hållbara miljöfördelar jämfört med standardprodukterna på marknaden. De omfattar ett brett utbud som erbjuder utökat värde för kunderna genom snävare toleranser, förbättrade materialegenskaper och avancerad sammansättning. Exempelvis kräver biltillverkarna lätta, hållbara material med goda miljöegenskaper som tillverkas resurseffektivt. SSAB Europes kallvalsade AHSS bidrar till utvecklingen av säkrare och lättare fordon med lägre utsläpp. SSAB Europe utvecklar också nya funktionella ytbeläggningar som sänker energiförbrukningen och kostnaderna för underhåll, förbättrat ytans hållbarhet och förlänger livslängden.

Kunderna kan få stål i de format som bäst uppfyller deras behov. SSAB Europes tjänsteutbud innefattar teknisk rådgivning, utveckling och verkstadssupport, utbildning med mera.

SSAB Europes märkesvaror:

 • Docol®
 • GreenCoat®
 • COR-TEN® (på licens från US Steel)
 • SSAB Boron
 • SSAB Domex®
 • SSAB Form
 • SSAB Laser®
 • SSAB Weathering
 • SSAB Multisteel

Det fullständiga produktsortimentet innefattar följande:

 • Varmvalsade grovplåtsprodukter:
 • Varmvalsade tunnplåtsprodukter:
 • Kallvalsade tunnplåtsprodukter
 • Metallbelagda tunnplåtsprodukter
 • Färgbelagda tunnplåtsprodukter
 • Rör och profiler
 • Imfrastrukturprodukter
 • Längdkapade och slittade produkter

Konkurrenter

ArcelorMittal, Dillinger, Salzgitter, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, US Steel och Voestalpine.