Hardox® 550

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Hårdhet på 550 HBW och nästan lika segt som Hardox® 500

  Hardox® 550 har en nominell hårdhet på 550 Brinell, är nästan lika segt som Hardox 500 och ger bättre hållbarhet och sprickhållasthet.

  Dimensionsintervall

  Hardox® 550 tillhandahålls i plåttjocklekar mellan 8.0 – 65.0 mm, upp till 2 900 mm i bredd och upp till 14 630 mm i längd. Mer information om dimensioner finns i dimensionsprogrammet.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Produkt Tjocklek
   (mmin)
   Hårdhet 1)
   (HBW)
   Hardox® 550 grovplåt 8.0 - 65.00.315 - 2.559 525 - 575
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    1) Brinell Hardness, HBW, mäts enligt EN ISO 6506-1 på en frästyta 0.5 - 3.0 mm under plåtytan. Minst en provstav per smälta och 40 ton.

    Den nominella materialtjockleken kommer inte att variera mer än ± 15 mm från provstavens.

    Hardox® plåt är genomhärdad. Minsta hårdhet i kärnan är 90 % av den garanterade lägsta ythårdheten.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Längsprov, typisk slagenergi,
     Charpy V 10x10 mm provstav
     Hardox® 550 grovplåt 30 J / -40 °C22 ft-lbs / -40 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Hardox® 550 grovplåt
      Längsprov, typisk slagenergi,
      Charpy V 10x10 mm provstav
      30 J / -40 °C22 ft-lbs / -40 °F

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.44 0.50 1.30 0.020 0.010 1.40 1.40 0.60 0.004
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Produkttyp Grovplåt Grovplåt Grovplåt
         Tjocklek (mmin) 8.0 - 31.90.315 - 1.256 32.0 - 51.01.260 - 2.008 51.1 - 65.02.012 - 2.559
         Max CET(CEV) 0.49 (0.70) 0.52 (0.75) 0.61 (0.82)
         Typ CET(CEV) 0.46 (0.67) 0.49 (0.72) 0.58 (0.79)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Hardox® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Hardox® tjockleksgaranti.

          Hardox® Guarantees uppfyller kraven i EN 10029 klass A, men erbjuder snävare toleranser.

          Längd och bredd

          Plåttoleranser enligt SSABs dimensionsprogram.

          Toleranserna är i enlighet med SSABs råkantstandard eller toleranser som överensstämmer med EN 10029.

          Form

          Toleranser enligt EN 10029.

          Planhet

          Toleranser enligt Hardox® planhetsgarantier klass E, som är restriktivare än EN 10029 klass N.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 1.

          Leveranstillstånd

          Leveranstillståndet är härdat. Plåtarna levereras med klippta eller skurna kanter. Oformaterade kanter efter överenskommelse.

          Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

          Hardox® wear plate är inte avsett för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och, vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper bibehålls inte vid exponering för temperaturer över 250ºC .

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.