Det är en gripare
Det är en gripare

Hardox® 550

Hardox® 550 har en nominell hårdhet på 550 HBW och erbjuder en unik kombination av utmärkt nötningsbeständighet, sprickhållfasthet och verkstadsprestanda. Det är hårt och segt och bidrar till att förlänga livslängden på slitdelar i krävande miljöer med högt slitage.

Få teknisk rådgivning

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Hardox® 550 stål med hög hårdhet och seghet

Hardox® 550 är specialanpassat för hårt slitage och ett utmärkt alternativ till 12 procent manganstål, 500 HBW slitplåt eller bimetaller. Den extra hårdhet på 50 HBW du får vid uppgradering från ett ordinärt 500 HBW-stål ökar stålets livslängd, men inte på bekostnad av sprickhållfastheten. Hardox® 550 används normalt för slitdelar i gruvor, stenbrott, mineralbearbetning, schaktning och återvinning.

Varför välja Hardox® 550?

 • Ett utmärkt alternativ till stålsorter med lägre hårdhet, vanlig 500 HBW-stålplåt, mangangjutgods eller bimetaller
 • Minimerad risk för sprickbildning tack vare hög seghet och utmärkt ytfinish
 • Ger upp till 60 procent längre livslängd än vanlig 500 HBW-plåt med bibehållen sprickhållfasthet
 • Längre serviceintervaller leder till lägre underhållskostnader och högre produktivitet
 • Kortare leveranstid än manganstål
 • Få tunnare och samtidigt mer högpresterande linerpaket i lastbilsflak för lägre totalvikt och högre nyttolast
 • Fördelar i verkstaden: Levereras genomhärdat, kan maskinbearbetas och svetsas, exceptionellt rent stål med garanterade egenskaper

Typiska tillämpningar för Hardox® 550

 • Slitplåtar, bakre skyddsplåtar i flak, linerplåtar för lamellmatare, krossar, stänkplåtar, omlastningsstup, stänger till malmkorgar, grizzlystänger och hälskydd till grävskopor, skopskär, slitribbor, skärskydd till skopor för gruvor, stenbrott och schaktning.
 • Processutrustning som krossknivar, hammare, tallrikar, kilar, rotorer till kvarnar, linerplåtar i stup och trattar, linerplåtar till kul- och semiautogenkvarnar, sparskär, kantskydd, vertikala och horisontella rotorkrossar och slitdelar till grustvättar.
 • Linerplåtar och andra slitdelar och komponenter i cement- och betongfabriker, stål- och energiverk.
 • Styrskenor till skördare.

Knivar och hammare för återvinningsindustrin

Knivar och hammare för återvinningsindustrin

Granulatorknivar i 25 mm tjockt Hardox® 550 skars med hjälp av abrasiv vattenskärning. När man ersätter 500 HBW slitstål med Hardox® 550 ökar livslängden normalt med 30 procent.

Sidoplåtar i käftkrossar för stenbrott och mineralbearbetning

Sidoplåtar i käftkrossar för stenbrott och mineralbearbetning

Käftkrossen i ett granitstenbrott har sidoplåtar tillverkade av Hardox® 550. De ersatte 12 procent manganstål och ökade livslängden med 70 procent.

Linerplåtar för grävskopor

Linerplåtar för gruvskopor

Livslängden för en gruvskopa i en koppargruva ökade med 25 procent med ett linerpaket av Hardox® 550 istället för 500 HBW slitstål.

Siktplåtar

Klinkersiktarna i en cementfabrik fick 40 procent längre livslängd med Hardox® 550 istället för 450 HBW slitstål.

Hardox® WearCalc

Hardox® WearCalc är ett lättanvänt verktyg som visar hur mycket längre livslängd Hardox® 550 kan ge. Diagrammet visar relativ livslängd med Hardox® WearCalc och magnetitbaserad järnmalm.

Hardox® 550 kan ge utrustningen 60 procent längre livslängd jämfört med 500 HBW slitplåt, beroende på tillämpning. Utrustningen håller inte bara längre – det snäva hårdhetsintervallet på 525–575 HBW gör även livslängden förutsägbar, vilket gör det lättare att planera underhållet.

Hammarkross

Varför Hardox® 550 överträffar manganstål

Hardox® 550 är ett utmärkt alternativ till slitdelar tillverkade av manganstål. Manganstål uppnår sällan 550 HBW. Och om det gör det, sker det bara när det utsätts för extremt stötslitage. När det gäller glidslitage stannar hårdheten oftast på måttliga 400–450 HBW.

Hardox® 550 har alltid en typisk hårdhet på 550 HBW – oavsett typ av slitage – så dina slitdelar håller längre. Till skillnad från manganslitdelar kan du maskinbearbeta och svetsa Hardox® 550, vilket gör det enkelt att producera skräddarsydda slitdelar med vanliga maskiner och verkstadskonfigurationer.

golv i stationär cementblandare

Att uppgradera till Hardox® 550 är enkelt

För de som använder 500 HBW standardslitplåt eller Hardox® 500 är det inte intressant med 50 HBW högre hårdhet om det innebär att segheten eller bearbetbarheten försämras. Vi har utvecklat Hardox® 550 med just detta i åtanke. Uppgradering till Hardox® 550 är en enkel och okomplicerad process. Du får den extra hårdheten och stålet är fortfarande lättbearbetat tack vare sin höga seghet.

Du kan utföra uppgraderingen praktiskt taget utan att ändra konstruktions- eller verkstadsrutinerna. Du kan svetsa och maskinbearbeta stålet med samma utrustning som för ett 500 HBW-stål.

Var du kan köpa Hardox® 550

Du kan köpa Hardox® 550 slitstål när och där du behöver det, tack vare lokal tillgång över hela världen. De vanligaste sorterna och dimensionerna av Hardox® kan levereras direkt från något av SSABs stålverk eller närliggande lager på mindre än 48 timmar. Hardox® Wearparts är vårt nätverk av drygt 550 slitageservicecenter och en global leverantör av slitdelar i Hardox® 550 och andra Hardox® stålsorter.

Dimensionsintervall

Hardox® 550 tillhandahålls i plåttjocklekar mellan 8.0 – 65.0 mm, upp till 2 900 mm i bredd och upp till 14 630 mm i längd. Mer information om dimensioner finns i dimensionsprogrammet.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Produkt Tjocklek
  (mmin)
  Hårdhet 1)
  (HBW)
  Hardox® 550 grovplåt 8.0 - 65.00.315 - 2.559 525 - 575
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   1) Brinell Hardness, HBW, mäts enligt EN ISO 6506-1 på en frästyta 0.5 - 3.0 mm under plåtytan. Minst en provstav per smälta och 40 ton.

   Den nominella materialtjockleken kommer inte att variera mer än ± 15 mm från provstavens.

   Hardox® plåt är genomhärdad. Minsta hårdhet i kärnan är 90 % av den garanterade lägsta ythårdheten.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Produkt Längsprov, typisk slagenergi,
    Charpy V 10x10 mm provstav
    Hardox® 550 grovplåt 30 J / -40 °C22 ft-lbs / -40 °F
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Produkt
     Hardox® 550 grovplåt
     Längsprov, typisk slagenergi,
     Charpy V 10x10 mm provstav
     30 J / -40 °C22 ft-lbs / -40 °F

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C *)
      (max %)
      Si *)
      (max %)
      Mn*)
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr*)
      (max %)
      Ni*)
      (max %)
      Mo*)
      (max %)
      B*)
      (max %)
      0.44 0.50 1.30 0.020 0.010 1.40 1.40 0.60 0.004
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Produkttyp Grovplåt Grovplåt Grovplåt
        Tjocklek (mmin) 8.0 - 31.90.315 - 1.256 32.0 - 51.01.260 - 2.008 51.1 - 65.02.012 - 2.559
        Max CET(CEV) 0.49 (0.70) 0.52 (0.75) 0.61 (0.82)
        Typ CET(CEV) 0.46 (0.67) 0.49 (0.72) 0.58 (0.79)
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         CET and CEV formula

         Toleranser

         Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Hardox® Guarantees.

         Tjocklek

         Toleranser enligt Hardox® tjockleksgaranti.

         Hardox® Guarantees uppfyller kraven i EN 10029 klass A, men erbjuder snävare toleranser.

         Längd och bredd

         Plåttoleranser enligt SSABs dimensionsprogram.

         Toleranserna är i enlighet med SSABs råkantstandard eller toleranser som överensstämmer med EN 10029.

         Form

         Toleranser enligt EN 10029.

         Planhet

         Toleranser enligt Hardox® planhetsgarantier klass E, som är restriktivare än EN 10029 klass N.

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 1.

         Leveranstillstånd

         Leveranstillståndet är härdat. Plåtarna levereras med klippta eller skurna kanter. Oformaterade kanter efter överenskommelse.

         Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning, bockning och maskinbearbetning

         Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

         Hardox® wear plate är inte avsett för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och, vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper bibehålls inte vid exponering för temperaturer över 250ºC .

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.