En kvinna som ler och svarar på frågor
En kvinna som ler och svarar på frågor

Vanliga frågor. Svar på de stora frågorna

SSAB siktar på att lansera världens första fossilfria stål på marknaden redan 2026 – SSAB Fossil-free™ steel. År 2023 lanserade SSAB ett stål baserat på skrot – utan koldioxidutsläpp – SSAB Zero™. Tillsammans revolutionerar dessa högkvalitativa stålprodukter industrin genom att de inte släpper ut koldioxidutsläpp från fossila bränslen.

På denna sida

Generellt

Se alla

Vilket är SSAB:s huvudmål för att utveckla stål utan koldioxidutsläpp?

Idag är stålindustrin den sektor som släpper ut mest koldioxid. Den står för 7 procent av alla utsläpp globalt. Även om SSAB redan är en av världens mest energieffektiva ståltillverkare vet vi att branschen fortfarande har en lång väg att gå. Vårt mål är att leda stålindustrin mot en koldioxidfri framtid. 

Läs mer om vad en fossilfri framtid betyder för dig

Varför ska jag köpa stål utan koldioxidutsläpp?

Att satsa på stål utan koldioxidutsläpp tillför värde till ditt företag genom att koldioxidavtrycket elimineras i ståldelen av din värdekedja. Även bortsett från stor efterfrågan från slutkunderna gör detta att SSAB:s kunder kan bli föregångare och inta en ledande position inom sina respektive branscher och erbjuda produkter med hög kvalitet och med ett mycket lågt koldioxidavtryck. 

Sex anledningar

Vilken är skillnaden mellan SSAB Zero™, SSAB Fossil-free™ steel och standardstål?

Både SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel är stål utan koldioxidutsläpp. SSAB Zero är baserat på skrot. SSAB:s fossilfria stål är baserat på järnmalm som produceras utan fossila bränslen med HYBRIT®-tekniken. Såvitt vi vet kommer SSAB att kunna erbjuda stål med marknadens lägsta koldioxidavtryck, oberoende av råmaterialet. SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel har samma kvalitet och egenskaper.

Hur stort är koldioxidavtrycket för SSAB Zero™ jämfört med SSAB Fossil-free™ steel och jämfört med järnmalmsbaserad stål?

Både SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel är utsläppsfria vad gäller energianvändning och ståltillverkning (scope 1 och 2). Även med hänsyn till hela livscykeln är koldioxidavtrycket för SSAB:s fossilfria stål mycket lägre än för SSAB Zero. Båda stålen har betydligt lägre koldioxidavtryck än vanliga stålprodukter. 

Koldioxidutsläppen för SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel är 0,0 kg CO2e-utsläpp per kg stål sett till energianvändning och ståltillverkning. Koldioxidutsläppen är inte helt noll, men så små att vi kan garantera att de understiger 0,05 kg CO2e-utsläpp per kg stål, och därmed kan avrundas till 0,0. Typiska värden för järnmalmsbaserat stål som produceras i masugnar är 2,0 kg CO2e-utsläpp per kg stål. 

Koldioxidutsläppen för SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel, inklusive råmaterialet (scope 1, 2 och 3 uppströms) är mindre än 0,3 kg CO2e-utsläpp per kg stål, att jämföras med de typiska värdena på 2,4 kg CO2e-utsläpp per kg för järnmalmsbaserat stål som produceras i masugnar.

Hur får jag veta mer om SSAB:s hållbara stål?

Om du inte hittar den information du söker här, kontakta oss. Eller tala med din SSAB-säljkontakt direkt.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel?

Den främsta fördelen med SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel är att de är material som inte har gett upphov till några koldioxidutsläpp från fossila bränslen i SSAB:s egen verksamhet. Stålen låter fossila bränslen stanna kvar i marken, vilket innebär att du och dina slutanvändare blir en del av en utsläppsfri värdekedja. Den enda nackdelen med SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel är att uppstartskostnaderna är högre. Stålen är dyrare att producera och har därför ett högre kostnadspris.  

Kommer SSAB fortfarande att erbjuda stål tillverkat med masugnsteknik parallellt med SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel?

Vår plan är att erbjuda stål tillverkat med masugnsteknik parallellt med våra stål utan koldioxidutsläpp.

Har ni ändrat era planer på fullständigt fossilfritt stål?

Nej. SSAB har en unik strategi för utsläppsfrihet. SSAB tillverkar stål baserat på både järnmalm (masugnsmetod) och återvunnet stål (ljusbågsugnsmetod). Utgående från kundernas stora efterfrågan på utsläppsfritt stål och för att skapa ett komplett utsläppsfritt stålutbud lade vi 2023 till SSAB Zero™-stål till det redan presenterade SSAB Fossil-free™ steel, som kommer att finnas tillgängligt i stora volymer år 2026. Oavsett råmaterial kommer SSAB att kunna erbjuda stål med marknadens lägsta koldioxidavtryck. SSAB ska fortsätta använda skrot som råmaterial och fortsätta att tillverka stålprodukter som är fullständigt återvinningsbara. Och här kan vi verkligen tala om cirkulär ekonomi. 

Kommer SSAB Zero™-lanseringen att innebära att det dröjer längre innan SSAB Fossil-free™ steel kan levereras?

Nej. Till en början kommer SSAB Zero™ att tillverkas på andra tillverkningslinjer än SSAB Fossil-free™ steel. Under de kommande åren kommer vi att börja tillverka produkterna på fler platser.

Varför har SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel ett högre pris än konventionellt stål?

Både SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel är premiumprodukter och har därför högre pris än SSAB:s stålprodukter som baseras på processer med insats av fossila bränslen. De viktigaste kostnadsdrivande faktorerna för utsläppsfritt stål är produktions- och infrastrukturinvesteringar samt övergången från fossila bränslen som kol och fossilgas till fossilfri el, grön vätgas och biogas. 

Garanterar ni koldioxidavtryck med ett certifikat?

Ja, vi ska publicera produktgruppsspecifika koldioxidavtryck för SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel, certifierat av ett oberoende verifieringsorgan.

Kommer andra stålproducenter att börja tillverka stål utan koldioxidutsläpp?

Som innovatör av fossilfritt stål är SSAB övertygad om att alla stålproducenter med tiden väljer att ersätta sina fossilbaserade processer med fossilfri teknik. SSAB delar den nya tekniken genom att publicera forskningsrapporter, hålla offentliga webbinarier, delta i expertkonferenser över hela världen och arrangera tillfällen till kunskapsutbyte för stål- och gruvindustrin. Oavsett om andra stålleverantörer väljer samma teknik eller inte, hoppas vi att vi kan agera förebild och inspirera resten av stålindustrin att bli utsläppsfri. 

SSAB Zero™

Se alla

Vad är SSAB Zero™?

SSAB Zero™ är stål tillverkat av återvunnet stål. Det innebär i princip nollutsläpp under stålproduktion, utan massbalansallokering eller utnyttjande av utsläppsrätter.

Är SSAB Zero™ fossilfritt?

SSAB Zero™ är i det närmaste nollutsläppsstål sett till järnframställning, stålframställning och valsning, men inte helt fossilfritt, eftersom råmaterialet är skrot. Det återvunna stålet tillverkades ursprungligen med insats av kol och fossila bränslen.

Hur tillverkas SSAB Zero™-stål?

Det första steget i tillverkningen av SSAB Zero™ är att mata den elektriska ljusbågsugnen (EAF) med skrot. Värme genereras av en ljusbåge mellan elektroderna. Syre blåses in i ugnen, och kalk och slaggskumbildare tillsätts för att de ska kombineras med föroreningar och bilda slagg. Smält järn hälls ut i en skänk via tapphålet. Under hela processen används endast el och bränslen som producerats fossilfritt – och resultatet är SSAB Zero™-stål.  

Hur nära nollutsläpp är SSAB Zero™?

SSAB Zero™ har 0,0 kg CO2e-utsläpp per kg stål sett till energianvändning och ståltillverkning (scope 1 och 2). Koldioxidutsläppen är inte helt noll, men så små att vi kan garantera att de understiger 0,05 kg CO2e-utsläpp per kg stål, och därmed kan avrundas till 0,0. Typiska värden för järnmalmsbaserat stål som produceras i masugnar är 2,0 kg CO2e-utsläpp per kg stål. Även med beaktande av råmaterialet (scope 1, 2 och 3 uppströms) är koldioxidutsläppen mindre än 0,3 kg CO2e-utsläpp, att jämföras med de typiska värdena på 2,4 kg CO2e-utsläpp per kg stål för järnmalmsbaserat stål som tillverkas i masugnar.

När kommer SSAB Zero™ att lanseras på marknaden?

SSAB Zero™-stålprodukter lanseras 2023. Vilka specifika produkter som blir aktuella styrs av efterfrågan. SSAB har ambitionen att ha ett stort utbud av stålsorter tillgängliga. Din säljkontakt kan ge mer specifika råd utgående från dina affärsmässiga behov.  

Hur kan jag ta reda på mer om SSAB Zero™?

Om du inte hittar den information du söker här, kontakta oss. Eller tala med din SSAB-säljkontakt direkt.

Som kund, vilka är fördelarna och nackdelarna med SSAB Zero™?

Den främsta fördelen med SSAB Zero™ är att det är ett stål som nästan inte har några koldioxidutsläpp från fossila bränslen inom SSAB:s egen verksamhet. Stålen låter fossila bränslen stanna kvar i marken, vilket innebär att du och dina slutanvändare blir en del av en utsläppsfri värdekedja. Den enda nackdelen med SSAB Zero-stål är att uppstartskostnaderna är högre. Stålet är dyrare att producera och har därför ett högre kostnadspris.  

Vilket är SSAB:s huvudmål med SSAB Zero™?

Vårt mål är att leda stålindustrin mot en koldioxidfri framtid – och eftersom vi ser en enorm efterfrågan på fossilfritt stål från kunderna beslutade SSAB också att utveckla ett nära-nollutsläppsstål baserat på skrot. Målet är att ha ett komplett utbud av nära-nollutsläppsstål. Oavsett ståltillverkningsprocess kan SSAB erbjuda ett större utbud av stål med låga koldioxidutsläpp än någon annan tillverkare. SSAB Zero™, baserat på skrot och SSAB Fossil-free™ steel, baserat på järnmalm som har behandlats utan fossila bränslen. 

Läs mer om vad en fossilfri framtid betyder för dig

Varför tillverkas inte allt stål av skrot?

SSAB tillverkar två typer av stål med nära nollutsläpp: SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel. SSAB Zero är baserat på återvunnet stål. SSAB Fossil-free™ steel är baserat på järnmalm som har behandlats utan fossila bränslen. Återvunnet stål är en begränsad resurs. Båda typerna av utsläppsfria stål från SSAB gör uttjänta stålprodukter tillgängliga som råstål igen, eftersom de är helt återvinningsbara. Här kan vi verkligen tala om cirkulär ekonomi. 

Hur garanterar ni att fossilfri el, och inte fossilbaserad el, används för produktion av SSAB Zero™?

SSAB har implementerat ett system med interna ursprungsgarantier för att hantera och säkerställa rätt källa och användning av fossilfri el som faktisk energikälla kopplad till produktionen av SSAB Zero™. Systemet verifieras av ett oberoende verifieringsorgan.

Varför lanserar ni SSAB Zero™ när ni redan har fossilfritt stål?

SSAB Zero™ ersätter inte SSAB Fossil-free™ steel, utan är ett tillägg. SSAB tillverkar stål baserat på både järnmalm (masugnsmetod) och skrot (ljusbågsugnsmetod).  SSAB:s fossilfria stål är baserat på den patenterade HYBRIT®-tekniken, med direkt reduktion av järnmalm med fossilfritt framställd vätgas. Detta ersätter masugnsmetoden för järnmalm. Utgående från kundernas enorma efterfrågan på fossilfritt stål beslutade SSAB också att utveckla ett nära-nollutsläppsstål baserat på skrot. Målet är att kunna erbjuda ett komplett utbud av nära-nollutsläppsstål. Oavsett järnframställningsprocess har SSAB ett större utbud än någon annan tillverkare. 

Kommer SSAB Zero™ att ersätta SSAB Fossil-free™ steel?

Nej. Tillsammans utgör de ett komplett utbud av nästan-nollutsläppsstål. SSAB Zero™, baserat på återvunnet stål och SSAB:s fossilfria stål, baserat på järnmalm som har behandlats utan fossila bränslen. Målet är att lansera SSAB Fossil-free™ steel 2026. SSAB Zero™-stålprodukter lanseras 2023 och vilka specifika produkter som blir aktuella styrs av kundernas efterfrågan. SSAB har ambitionen att ha ett stort utbud av stålsorter tillgängliga. Din säljkontakt kan ge mer specifika råd utgående från dina affärsmässiga behov.  

Har SSAB Zero™ bättre egenskaper än SSAB:s standardstål?

SSAB Zero™-stålets kvalitet och egenskaper är desamma som för SSAB:s standardstål. Egenskaperna hos SSAB:s stål skapas i ståltillverknings-, valsnings- och värmebehandlingsprocesserna, och de kommer inte att förändras. Den enda skillnaden i processen är att energin som används är fossilfri el och andra fossilfria bränslen. 

Varför har SSAB Zero™ ett högre pris än standardstål?

SSAB Zero™-stål är en premiumprodukt och har därför högre pris än SSAB:s stålprodukter som baseras på processer med insats av fossila bränslen. De viktigaste kostnadsdrivande faktorerna för utsläppsfritt stål är produktions- och infrastrukturinvesteringar samt övergången från fossilgas till fossilfri el och biogas. 

Hur mycket kostar SSAB Zero™-stål?

Produktionskostnaden för SSAB Zero™-stål är högre än för järnmalmsbaserad stål. Detta medför ett högre pris. För specifika priser, tala med din SSAB-säljkontakt.

Kan jag köpa utsläppsfritt stål, som SSAB Zero™, från andra stålproducenter?

Så vitt vi vet är SSAB den enda stålproducenten som erbjuder nära-nollutsläppsstål baserat på skrot med fossilfri el och biogas, utan utnyttjande av utsläppsrätter och utan massbalansallokering av produkter.

SSAB Fossil-free™ steel

Se alla

Vad är fossilfritt stål?

Fossilfri innebär att en produkt eller tjänst har skapats utan användning av fossila bränslen eller fossila råmaterial. Fossilfritt stål tillverkas utan koldioxidutsläpp och med fossilfria energikällor. All järnmalm som används i SSAB Fossil-free™ steel kommer i framtiden att komma från fossilfri gruvdrift.

Hur tillverkas SSAB Fossil-free™ steel?

Det första steget i tillverkningen av SSAB Fossil-free™ steel är att reducera järnmalm till järn genom att avlägsna syre. Detta har konventionellt gjorts med hjälp av kol och koks i masugnsprocessen. Detta steg kommer dock i fortsättningen att göras med hjälp av vätgas, i HYBRIT-processen. Fossilfri el används för att extrahera vätgas från vatten via elektrolys. Biprodukten från processen är vatten, inte CO2. Den resulterande produkten från HYBRIT-processen är fast järn (järnsvamp) som sedan smälts i en elektrisk ljusbågsugn. Under hela processen används endast el och bränslen som producerats fossilfritt – och resultatet är fossilfritt stål.

Vilka SSAB-produkter och dimensioner blir tillgängliga som fossilfritt stål?

Produkter med SSAB Fossil-free™ steel ska lanseras 2026. Vilka specifika produkter som blir aktuella styrs av kundernas efterfrågan. SSAB har ambitionen att ha hela utbudet av stålsorter tillgängligt som fossilfritt stål. Din säljkontakt kan ge mer specifika råd utgående från dina affärsmässiga behov. 

Har SSAB Fossil-free™ steel bättre egenskaper än SSAB:s konventionella stål?

SSAB Fossil-free™ steel har samma kvalitet och egenskaper som SSAB:s standardstål. Egenskaperna hos SSAB:s stål styrs av ståltillverknings-, valsnings- och värmebehandlingsprocesserna, och de kommer inte att förändras. Den enda skillnaden i processen är att energin som används uteslutande är fossilfri el och andra fossilfria bränslen. 

Varför har SSAB Fossil-free™ steel ett högre pris än SSAB:s standardstål?

SSAB Fossil-free™ steel är en premiumprodukt och har därför högre pris än SSAB:s stålprodukter som baseras på processer med insats av fossila bränslen. De viktigaste kostnadsdrivande faktorerna för fossilfritt stål är produktions- och infrastrukturinvesteringar för att övergå från kol till fossilfri el och vätgas, från naturgas till biogas och från järnmalmspellets till järnsvamp.

Hur kan jag ta reda på mer om SSAB Fossil-free™ steel?

Om du inte hittar den information du söker här, kontakta oss. Eller tala med din SSAB-säljkontakt direkt.

Hur vet jag att SSAB:s stål verkligen är fossilfritt?

SSAB har investerat mycket i fossilfritt stål och som en del av detta kommer produktionsprocessen att dokumenteras i en miljövarudeklaration (EPD). Miljövarudeklarationer granskas av oberoende organ och följer strikta europeiska och internationella standarder.

Vilka kundprodukter och branscher kan utnyttja fossilfritt stål?

Fossilfritt stål har samma egenskaper och kvalitet som traditionellt producerade motsvarigheter, så de fungerar på samma sätt i alla industriella tillämpningar. Fossilfritt stål uppfyller de nuvarande standarderna för stål och är lika lämpliga för användning som dagens stål.

Vilket är SSAB:s huvudmål för att utveckla stål utan koldioxidutsläpp?

Idag är stålindustrin den sektor som släpper ut mest koldioxid. Den står för 7 procent av alla utsläpp globalt. Även om SSAB redan är en av världens mest energieffektiva ståltillverkare vet vi att branschen fortfarande har en lång väg att gå. Vårt mål är att leda stålindustrin mot en koldioxidfri framtid. 

Läs mer om vad en fossilfri framtid betyder för dig

Har ni ändrat era planer på fullständigt fossilfritt stål?

Nej. SSAB har en unik strategi för utsläppsfrihet. SSAB tillverkar stål baserat på både järnmalm (masugnsmetod) och återvunnet stål (ljusbågsugnsmetod). Utgående från kundernas stora efterfrågan på utsläppsfritt stål och för att skapa ett komplett utsläppsfritt stålutbud lade vi 2023 till SSAB Zero™-stål till det redan presenterade SSAB Fossil-free™ steel, som kommer att finnas tillgängligt i stora volymer år 2026. Oavsett råmaterial kommer SSAB att kunna erbjuda stål med marknadens lägsta koldioxidavtryck. SSAB ska fortsätta använda skrot som råmaterial och fortsätta att tillverka stålprodukter som är fullständigt återvinningsbara. Och här kan vi verkligen tala om cirkulär ekonomi. 

Vilka är fördelarna och nackdelarna med SSAB Fossil-free™ steel?

Den främsta fördelen med SSAB Fossil-free™ steel är att det är ett material som inte har gett upphov till några koldioxidutsläpp från fossila bränslen i SSAB:s egen verksamhet. Stålen låter fossila bränslen stanna kvar i marken, vilket innebär att du och dina slutanvändare blir en del av en utsläppsfri värdekedja. Den enda nackdelen med fossilfritt stål är att uppstartskostnaderna är högre. Stålet är dyrare att producera och har därför ett högre kostnadspris. 

Är järnmalmsbrytningen fossilfri?

Ja, all järnmalm som används i  SSAB Fossil-free™ steel ska levereras från fossilfri gruvdrift.

Kommer alla SSAB: s nuvarande anläggningar att producera fossilfritt stål?

Ja. Det är vårt mål. 

Hur mycket kostar SSAB Fossil-free™ steel?

Produktionskostnaden för SSAB Fossil-free™ steel är högre än för järnmalmsbaserad stål. Detta medför ett högre pris. För specifika priser, tala med din SSAB-säljkontakt.

Kan jag köpa fossilfritt stål från andra stålproducenter?

SSAB är, såvitt vi vet, den enda stålproducenten som har åtagit sig att investera i fossilfri produktion. Genom att producera stål fossilfritt med HYBRIT®-tekniken och eliminera koldioxidavtrycket från ståltillverkningsprocessen kommer SSAB att låta fossila bränslen stanna i marken.