Bolagsstyrningsrapporter

SSABs organisation utmärks av ett decentraliserat arbetssätt där en stor del av ansvar och befogenheter delegerats till respektive division och dotterbolag.

Från och med den 29 juli 2014, är Rautaruukki en del av SSAB. SSAB är strukturerat över tre ståldivisioner: SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas och två dotterbolag: Tibnor och Ruukki Construction.

SSAB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och lyder under dess regelverk samt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (bolagskoden). SSAB är även sekundärnoterat på Nasdaq OMX Helsinki.

Bolagsstyrningsrapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bolagskoden, som en separat rapport som är skild från förvaltningsberättelsen. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisor.

pdf 708 Kb
Bolagstyrningsrapport 2023
pdf 673 Kb
Bolagstyrningsrapport 2022
pdf 2.97 Mb
Bolagstyrningsrapport 2021
pdf 854 Kb
Bolagstyrningsrapport 2020
pdf 961 Kb
Bolagstyrningsrapport 2019
pdf 1.42 Mb
Bolagstyrningsrapport 2018
pdf 1.07 Mb
Bolagsstyrningsrapport 2017
pdf 1.27 Mb
Årsredovisning 2016 - Bolagsstyrningsrapport
pdf 1.2 Mb
Årsredovisning 2015 - Bolagsstyrningsrapport
pdf 713 Kb
Bolagsstyrningsrapport 2014
pdf 1.95 Mb
Bolagstyrningsrapport 2013
pdf 665 Kb
Bolagsstyrningsrapport 2012
pdf 899 Kb
Bolagsstyrningsrapport 2011
pdf 227 Kb
Bolagsstyrningsrapport 2010
pdf 85 Kb
Bolagsstyrningsrapport 2009
pdf 4.86 Mb
Bolagsstyrningsrapport 2008
pdf 409 Kb
Bolagsstyrningsrapport 2007
pdf 222 Kb
Bolagsstyrningsrapport 2006