Möt våra medarbetare

Läs mer om olika jobb på SSAB och möt några av människorna bakom vår framgång. SSAB är ett företag uppbyggt av kompetenta människor. Det är koncernens medarbetare som gör oss till vilka vi är som bolag. Principerna som ligger till grund för vårt medarbetaransvar är respekt, rättvisa, våra gemensamma värderingar och en positiv attityd till förändring.

Anna

Forskning och utveckling

Elvira

Industrielektriker

Mathias

Mekaniker/CNC-operatör

Anna,

Project manager, Transition issues focusing mainly on energy

Pooriya,

IT and Digitalization

Marcus,

 IT and Digitalization

Niko,

IT and Digitalization

Sofie,

Business Development Program

Myrissa,

Applications SSAB Iowa

Chad,

Technical Services, SSAB Alabama

Hedda,

Technical Development Program

Gunnar,

Technical Development Program

Marcus,

Forming specialist, Knowledge service center

Oscar,

Automation engineer

Clara,

Manager, Central storage facility

Möt våra medarbetare i SSAB Raahe

Möt våra medarbetare i SSAB Hämeenlinna

Jarno,

Hamnchef, Hamnoperatör, SSAB Raahe

Heidi,

Operatör, SSAB Raahe

Anu,

Produktionschef, SSAB Raahe

Olli,

Produktutvecklingsingenjör, SSAB Hämeenlinna

Terhi,

Elektriker, SSAB Hämeenlinna

Noora,

Operatör, SSAB Hämeenlinna

Agnetha Thelin

Processoperatör
Luleå, Sverige

Vilken typ av utbildning har du?
Socioekonomi och personlig tränare.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?
Variationen och det faktum att jag kan påverka mitt jobb.

Hur håller du dina kunskaper och färdigheter uppdaterade?
Jag fick all utbildning jag behövde här – teori och en massa praktiska övningar.
Utöver ren yrkesutbildning är SSAB också mycket bra när det gäller säkerhetsutbildning.

Vilka utmaningar möter du i jobbet?
Den ständiga strävan efter att arbeta säkrare och förbättra mitt arbete, både för mig själv och för företaget.

SSAB är ett globalt företag – hur märker du av det i din roll?
Jag märker inte av det i mitt arbete, förutom när jag besöker intranätet.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?
Att jag ser möjligheter och inte är rädd för att komma med egna idéer om hur saker och ting kan förbättras och göras mer hållbara.

Har du några råd till framtida kollegor?
Ha en positiv inställning och öppna ögonen för de möjligheter som finns.

Suvi Mattila

Elektriker
Raahe, Finland

Vilken typ av utbildning har du?
Jag har en yrkesutbildning inom finmekanik från Raahe Vocational Institute. Innan jag började på det som då var Ruukkis industriinstitut gick jag en sju månader lång utbildning för elektronikmedarbetare.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?
Variationen! På morgonen vet jag sällan vilken typ av uppgifter jag ska utföra under dagen.

Hur håller du dina kunskaper och färdigheter uppdaterade?
Jag ansöker till utbildningar som har koppling till mitt jobb.

Vilka utmaningar möter du i jobbet?
Många av mina dagliga arbetsuppgifter kräver ett hundraprocentigt fokus.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?
Jag utför mitt arbete noggrant och exakt. Kvaliteten på arbetet är viktig för mig.

Har du några råd till framtida kollegor?
Utför ditt arbete på samma sätt som du skulle ha utfört det åt dig själv.

Erik Nymann

Produktutvecklare
Borlänge, Sverige

Vilken typ av utbildning har du?
Jag har en master i materialvetenskap.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?
Mitt jobb ger en unik inblick i hela stålprocessen, från beslut om kemisk sammansättning via själva produktionen av stålet till att det slutligen används i till exempel en bil.

Hur håller du dina kunskaper och färdigheter uppdaterade?
Framförallt genom att lära av kollegor. Även genom att läsa tekniska artiklar och presentationer. Utbildningar som till exempel SSL Green Belt-programmet ger nya verktyg och insikter. Och slutligen – genom att våga testa nya saker och göra misstag.

Vilka utmaningar möter du i jobbet?
Att hitta ”enhörningar” – det vill säga stålsorter med en bra kombination av hållfasthet, formbarhet, planhet och ytkvalitet.

SSAB är ett globalt företag – hur märker du av det i din roll?
Eftersom vi ansvarar för att utveckla nya stålsorter som ska användas på alla marknader där SSAB har verksamhet har vi regelbundet kontakt med människor från olika delar av världen. Eftersom vi också har produktion och utveckling i olika länder har vi också kontakt med dessa personer. Engelska talas ganska ofta.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?
För att kunna vara ett företag som tar ledningen behöver vi produkter med överlägsen prestanda och kvalitet. Jag är med och utvecklar sådana produkter.

Har du några råd till framtida kollegor?
Våga säga ifrån, fråga och agera.

Jani Kastell

Regional säljchef
Raahe, Finland

Vilken typ av utbildning har du?
Jag har en civilingenjörsexamen från Uleåborgs universitet där jag har studerat maskin- och industriteknik. Jag hade också Business Management som huvudämne.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?
Jag uppskattar den verkligt internationella affärsmiljön och möjligheten att få saker och ting att hända. Det är fantastiskt att uppfylla och till och med överträffa kundens förväntningar när det gäller produkter, leverans och service. Mina kunder och kollegor finns över hela världen och engelska är det språk vi i huvudsak använder oss av. Det kan verka konstigt, men jag har nog till och med ett bättre affärsrelaterat ordförråd på engelska än på finska.

Hur håller du dina kunskaper och färdigheter uppdaterade?
Jag har förmånen att ganska ofta delta i olika utbildningsarrangemang. Exempelvis utbildningar i presentationsteknik, internationellt ledarskap, säljfärdigheter, ekonomiska analyser och kostnadsanalyser, för att bara nämna några. Jag har också haft möjlighet att byta tjänst ungefär vart 2,5:e år, vilket har inneburit att jag har haft fullt upp med att lära mig nya saker. Jag har deltagit i ett mentorprogram som jag har haft stor nytta av.

Vilka utmaningar möter du i jobbet?
Massor av olika åtgärder och förfrågningar, både internt och externt. Under de senaste 12 månaderna har också sammanslagningen mellan tidigare Ruukki och SSAB lett till ett ökat intresse för att skapa en organisation, lära sig nya sätt att arbeta, utvidga säljprogrammet och kommunicera det till kunderna.

SSAB är ett globalt företag – hur märker du av det i din roll?
Mina kollegor och kunder finns över hela världen, det vill säga det globala nätverket, vilket innebär att jag får mejl dygnet runt.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?
Mina personliga intresseområden ligger i stor utsträckning i linje med SSABs värderingar och jag vill vara med och leverera enligt dem inför och visa vad värderingar innebär i praktiken.

Har du några råd till framtida kollegor?
Det är möjligen en klyscha, men en positiv attityd och en iver och vilja att leta efter nya saker/arbetssätt kommer så småningom att löna sig. Det har sagts någonstans att en positiv kundupplevelse delas med två personer och en negativ med sju personer – vilken av grupperna vill vi vara i?

Fei Ying

Marknadsutvecklingschef
Oxelösund, Sverige

Vilken typ av utbildning har du?
Jag har läst materialvetenskap och Industrial Management.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?
Den kreativa miljön och utrymmet för att omvandla idéer till handling.

Hur håller du dina kunskaper och färdigheter uppdaterade?
Jag har deltagit i några SSAB Academy-kurser för att lära mig mer om företaget och verksamheten. Dessutom håller jag mig uppdaterad om våra utmaningar och möjligheter genom ständig dialog med säljare och tekniker.

Vilka utmaningar möter du i jobbet?
De många olika uppgifterna som tar mig in på områden som är helt nya för mig. Exempelvis att stödja ett globalt team med olika behov och varierande miljöer, att arbeta med våra kommunikations- och marknadsföringsverktyg samt att analysera databaser.

SSAB är ett globalt företag – hur märker du av det i din roll?
Min roll är internationell, vilket innebär att jag vanligtvis får ha onlinemöten med Asien- och Stillahavsområdet på morgonen och Amerika på eftermiddagen, och naturligtvis resten av Europa och OSS, Mellanöstern och Afrika hela dagen. Mitt stöd beror på mognadsgraden i tillväxt och affärsmiljö.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?
Jag driver verksamheten för slitagerelaterade tjänster framåt genom att vara lyhörd för slutkundernas behov, affärsmiljön och vilken tillväxtvas vi befinner oss i på eftermarknaden.

Har du några råd till framtida kollegor?
Om du vill arbeta i en miljö med inspirerande och omtänksamma människor och enorma utvecklingsmöjligheter är SSAB definitivt det företag du söker.

Katri Kivihaka

Produktutvecklingsingenjör
Hämeenlinna, Finland

Vilken typ av utbildning har du?
Jag har en masterexamen i materialvetenskap med inriktning på polymerteknik från Tammerfors tekniska universitet.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?
Hur mitt jobb har utvecklats i takt med att min kunskap och erfarenhet har ökat, vilket har lett till varierande arbetsuppgifter och nya utmaningar. Jag tycker också om att arbeta med andra som ett team som strävar efter samma målsättning.

Hur håller du dina kunskaper och färdigheter uppdaterade?
Jag har deltagit i flera utbildningsarrangemang, till exempel inom projektledning, och uppdaterat mina datorkunskaper för att säkerställa mer effektiva arbetssätt. Jag läser också branschtidningar för att ta reda på vad som är nytt och deltar i konferenser och seminarier när jag har möjlighet.

Vilka utmaningar möter du i jobbet?
Att ha koll på saker och ting när det finns många rörliga delar och tidtabellen är snäv.

SSAB är ett globalt företag – hur märker du av det i din roll?
Samarbetet med våra nya teammedlemmar och kollegor utomlands har varit spännande och jag har lärt mig mycket.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?
Just nu är min stora insats att ansvara för de linjeförsök som går ut på att att köra svenska färgbelagda produkter på finska linjer för beläggning av plåtrullar, för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls även om produktionen förflyttas till en annan plats.

Har du några råd till framtida kollegor?
I ett stort företag är det mycket man behöver lära sig, men var modig och be om hjälp. Tillsammans kan vi hitta svaret, eftersom ingen vet allt!

Linnea Hellberg

Manager Group Sustainability Strategy
SSAB Head Office, Sverige
Vad ser du för utmaningar i jobbet?

Att konfronteras med nya situationer och försöka få andra att implementera hållbarhet i arbetet, i allt från produktutveckling, inköp och marknadsföring till hur du sorterar skräp på kontoret och reser till och från jobbet varje dag.

Vad har du för kundkontakt?

Vi ser ett ökat intresse för hållbarhet genom vår värdekedja, inklusive kunder. Företag förväntas alltmer att ta ansvar för hela sin värdekedja och det är en trend vi kommer att se mer av.

SSAB är ett globalt företag, hur märks det i din roll?

Eftersom jag arbetar på gruppnivå sträcker sig min roll över hela SSAB och vi måste alltid ta hänsyn till alla våra divisioner och gruppfunktioner. Till exempel, när vi pratar om våra utsläpp, tittar vi på dem ur ett internationellt perspektiv eftersom vi konkurrerar på en global arena. Dessutom är klimatförändringarna ett globalt problem som inte kan bekämpas på företags- eller landsnivå, det kräver ett större samarbete.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?

Jag har ett personligt intresse i det här fältet och tror att det i framtiden kommer att vara ännu viktigare för verksamheter att garantera att de har ett hållbart arbetssätt. Jag tror att SSABs vision är ett bra sätt att förklara vad vi vill uppnå. Starkare stål skapar lättare och mer resurseffektiva produkter, och därigenom en mer hållbar värld.

[SSABs vision: En starkare, lättare och mer hållbar värld]

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Under veckorna försöker jag hinna med att träffa vänner på tidig frukost eller middag, provar nya restauranger eller går på bio. På helgerna tycker jag om att åka till vårt sommarhus för att komma bort från staden.

Det finns stål överallt - vilken är din favoritstålprodukt som du använder?

Vår båt! Jag använder den jämt när jag är i vårt sommarhus, på våren, sommaren och på hösten.

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Se till att du har en bra chef som du gillar att jobba ihop med och ha kul på jobbet!

Vem vill du hälsa till?

Det senaste året har jag tillsammans med Maria Långberg, vår hållbarhetschef, arbetat med att utveckla hållbarhetsarbetet i SSAB och det har varit väldigt roligt. Jag ser fram emot att implementera alla nya åtgärder vi planerar!

Michael Zveibil

Michel Zveibil

Regional försäljningschef
Brasilien
Ge ett exempel på hur du arbetar med säkerhet i vardagen:

Jag skulle hellre gå miste om en försäljning än att utsätta någon för risk. Förra veckan hade vi till exempel en kund som gjorde sitt allra första inköp hos SSAB. När han skulle lasta sin lastbil på anläggningen upptäcker vi att han inte hade korrekta säkerhetsanordningar, vare sig för föraren eller för att säkra plåtarna på lastvagnen. Vi lät honom därmed inte lasta trots att han hade sin egen lastbil och själv körde och att risken fanns att vi skulle kunna förlora honom som kund. En bit stål som faller av vagnen och hamnar mitt i vägen kan orsaka olyckor och det vill vi inte. Jag hoppas att han förstod vårt säkerhetsbudskap.

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

Som sagt, den största utmaningen är miljön som hela tiden förändras. Behovet att snabbt kunna anpassa sig är den största utmaningen när man säljer SSABs sofistikerade produkter.

Vad har du för kundkontakt?

Väldigt nära. Det är viktigt för mig att prata med dem och förstå deras behov, åsikter, problem och ambitioner. Jag försöker alltid anpassa våra speciella produkter efter deras behov, så att båda företagen ska bli nöjda.

SSAB är ett globalt företag, hur märks det i din roll?

Det här är en av de största tillgångarna ett företag kan ha när det gäller kunskap och kultur. Ofta hittar man en lösning, nya trender, infallsvinklar eller möjligheter i ett annat land eller en annan kultur. Om man hela tiden har koll på vad som sker på andra platser i världen, så får man ett annat perspektiv på det som händer, eller kan komma att hända, hos en själv. När det gäller SSAB så är det här imponerande globala utbytet av kunskap, kultur och erfarenhet tillgängligt för alla anställda och det är det som utmärker oss.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?

Att dela med mig av erfarenheter och kunskaper jag fått från andra, samt mina egna livserfarenheter.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Första prioritet är mina döttrar, trots att de ofta sover när jag kommer hem, och min fru. När jag kan cyklar jag gärna.

Det finns stål överallt - vilken är din favoritstålprodukt, som du använder oftast?

Stora kranar.

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Lär dig så mycket som möjligt. Var öppen inför nya idéer och koncept, acceptera när någon tycker annorlunda eller vill göra saker och ting på ett annat sätt. Glöm aldrig bort att ha tålamod. Allt vi skapar tar tid. Att lära sig tar tid. Att leva tar tid.

Vem vill du hälsa till?

Till hela min familj: döttrar, fru, föräldrar och bröder. De ger mitt liv balans och har hjälpt mig uppnått allt jag uppnått i livet.

Oscar Gong

Utvecklingsingenjör
Kunshan, Kina

Vilken typ av utbildning har du?
På universitetet läste jag avancerad metallurgi till min masterexamen. Utöver det har jag fått all avancerad utbildning från SSAB.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?
Förstå kundens behov, erbjuda slitagerelaterade lösningar och lösa deras slitagerelaterade problem.

Hur håller du dina kunskaper och färdigheter uppdaterade?
Genom att kontinuerligt hålla kontakten med specialister inom KSC , hålla koll på vad som händer och på de senaste studieresultaten. Dessutom deltar jag i all utbildning inom slitageteknik, svetsning och strukturell konstruktion som erbjuds av KSC-specialisterna.

Vilka utmaningar möter du i jobbet?
Jag oroar mig ständigt över att inte ha tillräckligt med kunskap för att kunna lösa kundernas problem eller uppfylla deras förväntningar. Det gör att jag hela tiden utvecklas och rör mig framåt.

SSAB är ett globalt företag – hur märker du av det i din roll?
Jag ansvarar för slitage inom APAC, vilket innebär att det är helt normalt för mig att kommunicera på andra språk och besöka andra länder. Samtidigt kan vi genom regelbundna möten och företagsnätverket enkelt dela information och utbyta kunskap och erfarenheter, vilket i sin tur gör det möjligt för mig att utvecklas och erbjuda mer effektiv support till lokala kunder i min region.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?
Tillsammans med sälj- och teknikchefer samlar vi på oss en mängd applikationsresultat och framgångshistorier om vårt Hardox-material. I kombination med den kunskap och erfarenhet vi samlar på oss från andra länder kan vi erbjuda våra kunder en unik tjänst och på ett tydligt sätt skilja ut oss från lokala konkurrenter.

Har du några råd till framtida kollegor?
Tveka inte att bli en del av det här fantastiska företaget när du får chansen. Men innan du gör det – se till att du att du är redo att klara utmaningen.

Panu Pitkänen

Chef för Structural Product Group, SSAB Special Steels
Helsinki, Finland

Vilken typ av utbildning har du?
Jag har en masterexamen i industriteknik och ledarskap från Tammerfors tekniska universitet.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?
Genom att leda en produktgrupp får jag utmärkt insyn i kärnan av specialstålverksamheten, och jag trivs med att jobba i en verkligt global miljö och med mångkulturella team. Jag är starkt motiverad att hela tiden utvecklas och i dag, sedan sammanslagningen, har vi stora möjligheter att förbättra våra arbetssätt baserat på en ny struktur.

Hur håller du dina kunskaper och färdigheter uppdaterade?
I en ständigt föränderlig miljö försöker jag ha tillräckligt nära relationer med några av våra branschledande kunder så att jag ska kunna förstå deras aktuella tankar och i vilken riktning deras verksamhet kommer att gå framöver.

Vilka utmaningar möter du i jobbet?
Produktgruppen är involverad i flera olika funktioner och processer, och just nu genomgår nästan alla dessa processer någon form av förändring, så vi är alla verkligen med och formar det nya SSAB.

SSAB är ett globalt företag – hur märker du av det i din roll?
Specialstål för konstruktion säljs på global nivå, och därför interagerar mitt team regelbundet med alla SSABs marknadsområden.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?
Under det första året på det nya SSAB har jag lett teamet i arbetet med att kombinera olika konstruktionsprodukter under det nya varumärket Strenx. Lanseringen av Strenx och vårt nya varumärkesprogram My Inner Strenx har inneburit en fantastisk gemensam insats från alla inblandade.

Har du några råd till framtida kollegor?
SSAB erbjuder ett brett utbud av intressanta karriärmöjligheter. Det är också väldigt roligt att se hur väl kunderna känner till SSABs kunskap och expertis.

Piotr Gala

Säljchef, Ruukki Construction
Żyrardów, Polen

Vilken typ av utbildning har du?
Jag studerade vid School of Management and Banking och har en masterexamen i finansiella tjänster.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?
Möjligheten att skapa och driva nya projekt med människor vars engagemang och målmedvetenhet är på högsta nivå.

Hur håller du dina kunskaper och färdigheter uppdaterade?
Jag utvecklar mina färdigheter och kompetenser genom att delta i exempelvis ledarskaps- och säljutbildningar och genom att spela en aktiv roll i projekt. Det största projektet jag har varit involverad i hittills är att bygga upp Ruukki Express-kedjan i Polen.

Vilka utmaningar möter du i jobbet?
Min största utmaning är att skapa ett starkt, intäktsgenererande affärsnät, där varje Ruukki Express-försäljningsställe har en nyckelroll på den lokala grossistmarknaden för takläggning.

SSAB är ett globalt företag – hur märker du av det i din roll?
Vi kan lära oss och använda oss av kunskaper och erfarenheter från våra kollegor i andra länder.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?
Varje medarbetare som uppnår företagets försäljningsmål påverkar företagets resultat och ställning på marknaden. Jag fokuserar på mina mål.

Har du några råd till framtida kollegor?
De viktigaste tillgångarna är en vilja och ett engagemang för att arbeta. Människor som är aktiva, öppna, konsekventa och kreativa uppnår sina mål och kan bli framgångsrika på jobba.

Viktorija Kadiseva

Försäljningschef, Tibnor
Riga, Lettland

Vilken typ av utbildning har du?
Jag har studerat ekonomi vid Riga Technological University of Civil Aviation, med inriktning på arbetssociologi och ekonomi.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?
Framför allt gillar jag att uppfylla kundernas behov. Detta innefattar att organisera hela processen – utarbeta offerter, göra beställningar, organisera leveranser till slutanvändare i Lettland, skicka ut fakturor och ta emot betalningar. Det är som en stor kedja där man måste ha kontroll över alla länkar för att få ett bra slutresultat.

Hur håller du dina kunskaper och färdigheter uppdaterade?
Eftersom det här är mitt första jobb inom stålindustrin har jag fått lära mig mycket om stål. Jag hade sedan tidigare erfarenhet av kundservice, förhandlingsteknik och affärsplanering, men inga tekniska kunskaper om stål. Därför deltar jag regelbundet i produktutbildningar (t.ex. maskinstål, specialstål), besöker stålverk och försöker verkligen bygga vidare på mina kunskaper varje dag med hjälp av våra interna informationskanaler.

Vilka utmaningar möter du i jobbet?
Eftersom konkurrensen är stenhård är det inte alltid lätt att ge kunderna bra offerter. Men man bör alltid försöka hitta den där gyllene medelvägen där man erbjuder erbjuder bättre lösningar för att säkerställa att kunden är nöjd med vår service och verkligen vill göra affärer med oss.

SSAB är ett globalt företag – hur märker du av det i din roll?
Även om jag arbetar lokalt med mina kunder är det viktigt att på intern nivå samarbeta med kollegor från olika länder.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?
Vi på säljsidan står bakom våra kunder för att stötta dem på bästa sätt.

Har du några råd till framtida kollegor?
Det är faktiskt ett tips till alla: Det som inte dödar oss gör oss starkare.

 

Följ oss på följande plattformar för att träffa våra medarbetare på SSAB

Youtube

LinkedIn Instagram Facebook Twitter