Marknadssituation och utsikter 

Marknaden under fjärde kvartalet 2023

Efterfrågan av höghållfasta stål mattades av något under hösten, framförallt i Europa och marknaden var något avvaktande under fjärde kvartalet.

Efterfrågan på standardstål i Europa var svag under fjärde kvartalet och importvolymerna till Europa minskade. De europeiska tillverkarna minskade produktionen, bland annat genom underhållsstopp.

Marknadspriserna på tunnplåt i Europa förbättrades under fjärde kvartalet, från en låg nivå. Priserna på grovplåt var relativt stabila. Lagernivåerna i marknaden bedöms vara normala eller något låga.

I Nordamerika var efterfrågan för grovplåt något svagare och marknadspriset minskade under första delen av kvartalet för att sedan stabiliseras. Lagernivåerna hos nordamerikanska distributörer var fortsatt låga.

Marknadspriserna i Kina för tunnplåt och grovplåt steg under fjärde kvartalet.

 

Utsikter för första kvartalet 2024

Jämfört med fjärde kvartalet 2023 bedöms SSAB Special Steels leveranser bli väsentligt högre under första kvartalet 2024, medan priserna bedöms bli något lägre.

SSAB Europes leveranser bedöms bli högre. Priserna väntas bli något lägre under det första kvartalet 2024, jämfört med fjärde kvartalet 2023.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli högre och priserna förväntas bli något lägre.

Kostnaderna för råmaterial väntas bli något högre.
 

Utsikter för ståldivisionerna

Kv1 2024 Jmfrt med Kv4 2023
Leveranser Realiserade priser
SSAB Special Steels Väsentligt högre Något lägre
SSAB Europe Högre
Något lägre
SSAB Americas Högre Något lägre

Definitioner: Väsentligt lägre (>10 %), Lägre (5-10 %), Något lägre (0-5 %), Stabila (~0 %), Något högre (0-5 %), Högre (5-10 %), Väsentligt högre (>10 %).