Marknadssituation och utsikter 

Marknaden under andra kvartalet 2022

Den globala efterfrågan för höghållfasta stål var god på de flesta marknader.

Marknadspriserna på stål i Europa, som steg kraftigt under första kvartalet i samband med Rysslands invasion i Ukraina, föll tillbaka under andra kvartalet. Framförallt föll priserna på tunnplåt och dessa var vid slutet av andra kvartalet lägre än innan invasionen. Priset på grovplåt i Nordamerika vände svagt nedåt men var fortsatt på en hög nivå under andra kvartalet.

Marknadspriserna i Kina för tunnplåt och grovplåt sjönk under det andra kvartalet 2022.

Efterfrågan i Europa försvagades under kvartalet och marknaden präglades av en avvaktande hållning. I Nordamerika var efterfrågan för grovplåt god i de flesta kundsegment. Lagernivåerna hos Nordamerikanska distributörer var fortsatt låga. 

Utsikter för tredje kvartalet 2022

Marknadsutsikterna är osäkra mot bakgrund av bland annat stigande inflation, komponentbrist och risker för fortsatt negativa effekter från kriget i Ukraina. För Europa väntas marknaden präglas av en säsongsmässig avmattning medan grovplåtsmarknaden i Nordamerika bedöms vara relativt stabil.

Jämfört med andra kvartalet 2022 bedöms SSAB Special Steels leveranser bli något lägre. De realiserade priserna bedöms vara stabila.

SSAB Europes leveranser bedöms bli lägre, mot bakgrund av säsongseffekter och planerat underhållsstopp. De realiserade priserna väntas bli väsentligt lägre under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartals höga nivå.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli väsentligt lägre, beroende på det planerade underhållsstoppet. Priserna väntas bli lägre.

Kostnaderna för råmaterial kommer att öka för SSAB Special Steels och SSAB Europe under det tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet 2022. Det beror bland annat på inköp av kol (främst så kallat PCI-kol) till exceptionellt höga priser under slutet av första kvartalet.

 


Utsikter för ståldivisionerna

Kv3 2022 Jmfrt med Kv2 2022
Leveranser Realiserade priser
SSAB Special Steels Något lägre  Stabila
SSAB Europe Lägre
Väsentligt lägre
SSAB Americas Väsentligt lägre Lägre

Definitioner: Väsentligt lägre (>10 %), Lägre (5-10 %), Något lägre (0-5 %), Stabila (~0 %), Något högre (0-5 %), Högre (5-10 %), Väsentligt högre (>10 %).