SSAB Laser® – stål optimerat för laserskärning

SSAB Laser® är ett avancerat konstruktions- och kallformningsstål för effektiv laserskärning – det förbättrar din laserskärningskapacitet, produktionstakt och produktkvalitet. SSAB Laser® har garanterad planhet både före och efter laserskärning.

Produkterbjudande och datablad Kontakta oss

Dra nytta av SSAB Laser® i din produktion

SSAB Laser med garanterad planhet efter skärning

Garanterad planhet på ≤ 3 mm/m, även efter skärning

SSAB Laser® levereras med en garanterad maximal planhetsavvikelse på 3,0 mm/m, både före och efter laserskärning. SSABs omfattande processtyrning under produktionen resulterar i extremt plan och enhetlig tunn- och grovplåt.

Några av fördelarna:

 • Gör din automatiserade produktion problemfri
 • Tät materialindelning för bättre materialutnyttjande
 • Minskat behov av efterjustering
 • Ökad måttnoggrannhet för laserskurna komponenter
 • Ökat utbyte (dvs. avsevärt mindre spill)
 • Snabbare skärhastighet
SSAB Laser med enastående kallformningsegenskaper

Överlägsna kallformningsegenskaper

SSAB Laser® erbjuder extremt snäva bockningsradier i båda riktningarna. Och SSAB Laser® Plus finns med så liten bockningsradie som 0 x tjockleken. Jämna mekaniska egenskaper och snäva toleranser för alla SSAB Laser® stålsorter garanterar förutsägbara prestanda med hög repeterbarhet för din kallformning.

Några av fördelarna:

 • Effektivare materialindelning oberoende av valsriktning
 • Större frihet i komponentgeometrin
 • Sprickfri bockning och problemfri automatiserad formning
 • Högre utbyte och mindre spill
 • Skapa komplexa former utan svetsning
SSAB Laser med optimerad yta och skurna kanter av hög kvalitet

Optimerad yta och skurna kanter av hög kvalitet

SSAB Laser® har en ytkvalitet som är optimerad för laserskärning. Det gör att du kan använda samma skärparametrar under bearbetningen – batch efter batch. Tänk dig: du behöver aldrig tumma på skärkanternas kvalitet eller precision – inte ens med 30 mm tjocka plåtar.

Några av fördelarna:

 • Problemfri laserskärning
 • Minimala produktionsstörningar
 • Kortare produktionstider
 • Färre omarbetningar
 • Laserskurna komponenter av högre kvalitet


Undvik spill – öka utbytet med upp till 30 procent

Tack vare SSAB Laser® stålets planhet, optimerade yta och skärkanter av hög kvalitet kan detaljer ha delade skärlinjer – och hål med liten diameter och smala spår kan skäras med stor precision. Du kan uppnå upp till 30 procent högre utbyte, vilket ökar lönsamheten i din laserskärningsproduktion.

Fossilfritt stål från SSAB

SSAB har länge legat i framkant när det gäller hållbarhet och vi har därför utarbetat en ambitiös plan för att främja en hållbar framtid genom att inte bara lansera fossilfritt stål till 2026 utan även i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten kring 2030.

SSAB Laser® har en enhetlig kemisk sammansättning och planhet som möjliggör automatiserad laserskärning

Fullständig processtyrning leder till stål med optimerad och jämn kemisk sammansättning som bearbetas till extrem, garanterad planhet. SSAB Laser® uppfyller de högst ställda kraven på snabb och problemfri skärning och kallformning, vilket leder till snabbare produktion, färre omarbetningar och mer exakta laserskurna komponenter.

 • Optimerad och konsekvent kemisk sammansättning ger ett stål med överlägsen renhet
 • Enhetliga, snäva toleranser för hög måttnoggrannhet
 • Egenskaperna överträffar alltid EN-standarderna
 • Förbättrad slagseghet vid låga temperaturer, ned till -60 °C
 • Optimerad ytkvalitet för laserskärning
 • Förutsägbara och konsekventa resultat vid kallformning
 • Utmärkta svetsegenskaper
 

SSAB Laser® Plus 

SSAB Laser® Plus – förbättrad bockbarhet och slagtålighet

Den utmärkta bockbarheten och slagsegheten vid mycket låga temperaturer ger SSAB Laser® Plus ännu högre prestanda – och minimerar risken för sprickor under produktionen och i din slutprodukt.

Direkt tillgång till experter och teknisk support

Be oss om råd när du har frågor om konstruktion och bearbetning, lämpliga stålsorter eller problem med skärning eller formning som hindrar dig från att maximera produktionen. Vi erbjuder även tekniska seminarier och provmaterial.

SSABs tekniska support finns här för att hjälpa dig

Kundfall

Brett produktsortiment och snabba leveranser enligt dina behov

SSAB Laser® finns som varmvalsad plåt, varmvalsad tunnplåt och kallvalsad tunnplåt från lokala lager eller från stålverket. I många länder garanterar våra SSAB Laser® Certified Partners tillgänglighet och snabba leveranser.

 

Tjänsteutbud

SSAB Shape kan erbjuda laserskärningstjänster från våra egna globala servicecenter och dessutom har vi ett nätverk av samarbetspartner.