SSAB Laser® – Maximera din produktion med stål optimerat för laserskärning

SSAB Laser® är ett avancerat konstruktions- och kallformningsstål för effektiv laserskärning – det förbättrar din laserskärningskapacitet, produktionstakt och produktkvalitet. SSAB Laser® har garanterad planhet både före och efter laserskärning.

Produkterbjudande och datablad Kontakta oss

Dra nytta av SSAB Laser® i din produktion

SSAB Laser med garanterad planhet efter skärning

Garanterad planhet på ≤ 3 mm/m, även efter skärning

SSAB Laser® levereras med en garanterad maximal planhetsavvikelse på 3,0 mm/m, både före och efter laserskärning. SSABs omfattande processtyrning under produktionen ger helt plan och enhetlig tunnplåt och grovplåt.

Några av fördelarna:

 • Gör din automatiserade produktion problemfri
 • Tät materialindelning för bättre materialutnyttjande
 • Minskat behov av efterjustering
 • Ökad måttnoggrannhet för laserskurna komponenter
 • Ökat utbyte (dvs. avsevärt mindre spill)
 • Snabbare skärhastighet
SSAB Laser med enastående kallformningsegenskaper

Överlägsna kallformningsegenskaper

SSAB Laser® erbjuder extremt snäva bockningsradier i båda riktningarna. Och SSAB Laser® Plus finns med så liten bockningsradie som 0 x tjockleken. Jämna mekaniska egenskaper och snäva toleranser för alla SSAB Laser® stålsorter garanterar förutsägbara prestanda med hög repeterbarhet för din kallformning.

 

Några av fördelarna:

 • Effektivare materialindelning oberoende av valsriktning
 • Större frihet i komponentgeometrin
 • Sprickfri bockning och problemfri automatiserad formning
 • Högre utbyte och mindre spill
 • Skapa komplexa former utan svetsning
SSAB Laser med optimerad yta och skurna kanter av hög kvalitet

Optimerad yta och skurna kanter av hög kvalitet

SSAB Laser® har en ytkvalitet som är optimerad för laserskärning. Detta gör det möjligt att behålla skärparametrarna från sats till sats utan att kompromissa med kvaliteten på skärkanten eller precisionen – även med plåtar som är 30 mm tjocka.

 

Några av fördelarna:

 • Problemfri laserskärning
 • Minimala produktionsstörningar
 • Kortare produktionstider
 • Mindre omarbete
 • Laserskurna komponenter av högre kvalitet


stålplåt

Jämn stålkvalitet för automatiserad produktion

SSAB Laser® stål har optimerade och mycket konsekventa kemiska sammansättningar för problemfri automatiserad formning som uppfyller de mest utmanande kraven.

 • Överlägsen stålrenhet
 • Optimerad och konsekvent kemisk sammansättning
 • Enhetliga, snäva toleranser för hög måttnoggrannhet
 • Egenskaperna överträffar alltid EN-standarder
 • Förbättrad slagseghet vid låga temperaturer, ned till -60 °C
 • Optimerad ytkvalitet för laserskärning
 • Förutsägbara och konsekventa resultat vid kallformning
 • Utmärkta svetsegenskaper

SSAB Laser® sätter en ny standard för prestanda i automatiserade laserskärningsprocesser

Planheten och kallformbarheten hos SSAB Laser® möjliggör nya prestandanivåer i automatiserade processer. Total processtyrning vid bruket resulterar i ett helt plant material. SSAB Laser® uppfyller dina mest utmanande krav på snabb och problemfri skärning, vilket ger kortare produktionstid, mindre behov av omarbetning och mer exakta laserskurna komponenter av konstruktionsstål.

 

Undvik spill – öka utbytet med upp till 30 procent

Tack vare SSAB Laser® stålets planhet, optimerade yta och skärkanter av hög kvalitet kan detaljer ha delade skärlinjer – och hål med liten diameter och smala spår kan skäras med stor precision. Du kan uppnå upp till 30 procent högre utbyte, vilket ökar lönsamheten i din laserskärningsproduktion. 

Brett produktsortiment och snabba leveranser enligt dina behov

SSAB Laser® finns som varmvalsad plåt, varmvalsad tunnplåt och kallvalsad tunnplåt från lokala lager eller från stålverket. I många länder garanterar SSAB Laser® Certified Partners tillgänglighet och snabba leveranser.