Polyester Indoor

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Polyester Indoor färgbelagt stål från SSAB finns med slät yta och i ett brett utbud av kulörer och glanser. 

  Det används i bland annat innertak, lastbärande profiler, dörrar, fönsterbågar, skåp och innerväggar. Polyester Indoor färgbelagt stål används också för tillverkning av metallprodukter och i beklädnader inom livsmedelsindustrin.

  Om inget annat specificeras är plåtens baksida lackerad med grå baksidesbeläggning i två skikt.
   
  Polyester Indoor uppfyller gällande REACH-bestämmelser och är helt kromatfritt.

  Alla SSABs färgbelagda stålsorter tillverkas enligt EN 10169.

  Tekniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tekniska egenskaper
   Glans 10 - 85
   Minsta inre bockningsradie, zinkbeläggning 100g/m2 2 x plåttjocklek
   Minsta inre bockningsradie, zinkbeläggning 275g/m2 4 x plåttjocklek
   Repbeständighet 20 N
   Högsta användningstemperatur 90 °C
   Brandklass, EN 13501-1 A1 s1 d0
   Beläggningstjocklek, nominell (primer + toppfärg) 25 µm
   Beläggningsstruktur Slät
   Stålbeteckning 1) S250GD - S350GD, DX51D
   Zinkbeläggning 100 g/m2
   Min. ståltjocklek 1) 0.40 mm
   Stålbredd 1) 1000 - 1424 mm
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Tekniska egenskaper
    Glans
    10 - 85
    Tekniska egenskaper
    Minsta inre bockningsradie, zinkbeläggning 100g/m2
    2 x plåttjocklek
    Tekniska egenskaper
    Minsta inre bockningsradie, zinkbeläggning 275g/m2
    4 x plåttjocklek
    Tekniska egenskaper
    Repbeständighet
    20 N
    Tekniska egenskaper
    Högsta användningstemperatur
    90 °C
    Tekniska egenskaper
    Brandklass, EN 13501-1
    A1 s1 d0
    Tekniska egenskaper
    Beläggningstjocklek, nominell (primer + toppfärg)
    25 µm
    Tekniska egenskaper
    Beläggningsstruktur
    Slät
    Tekniska egenskaper
    Stålbeteckning 1)
    S250GD - S350GD, DX51D
    Tekniska egenskaper
    Zinkbeläggning
    100 g/m2
    Tekniska egenskaper
    Min. ståltjocklek 1)
    0.40 mm
    Tekniska egenskaper
    Stålbredd 1)
    1000 - 1424 mm

    1) Maximal ståltjocklek är 1.5 mm och högsta stålbredd beror på stålets tjocklek. För övriga ståldimensioner och stålsorter kontakta SSAB Tech Support.

    Kulörer

    Polyester inomhusbeläggning är tillgänglig i ett stort urval kulörer och glanser. I speciella fall kan beläggningen matchas med kundens krav.

    Metallic kulörer: För att säkerställa enhetlig kulör på exteriöra applikationer bör allt material komma från samma produktionssats. Monteringsriktningen på de ytorna bör också vara lika, i synnerhet när plåtarna är formatklippta.

    Baksidesbeläggning

    Om inte annat anges är plåtens baksida lackerad med en grå baksidesbeläggning i två skikt som ytterligare förbättrar produktens korrosionsbeständighet. Beläggningen har goda vidhäftningsegenskaper till många typer av lim och skum, men kompatibiliteten måste testas från fall till fall. 

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Tekniska egenskaper
     Nominell beläggningstjocklek (primer + toppfärg) 12 µm
     Kulör Grå
     Korrosionsresistens Min CPI3
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Tekniska egenskaper
      Nominell beläggningstjocklek (primer + toppfärg)
      12 µm
      Tekniska egenskaper
      Kulör
      Grå
      Tekniska egenskaper
      Korrosionsresistens
      Min CPI3

      För att underlätta materialidentifiering är baksidan av plåten märkt med SSAB-logotypen och produktens namn. Produktionsåret anges för att underlätta materialets spårbarhet och kan hänvisas till inom garantitiden. En pil visar produktionsriktningen för att säkerställa att installationen görs i en enhetlig riktning.

      Skyddsfilm

      Tillfällig skyddsfilm finns för skydd under bearbetning och montering. Skyddsfilmen appliceras på produktens ovansida. Skyddsfilmerna centreras på bandet, vilket betyder att det vanligtvis finns små oskyddade områden på båda kanterna av bandet. Oskyddade områden kan skäras bort om kunden så önskar. Skarvade filmändar är markerade med röd tejp på kanten av produkten.

      Produkter med skyddsfilm bör förvaras torrt och varmt, eftersom vidhäftningen mellan skyddsfilmen och färgbeläggningen försämras både vid höga och låga temperaturer. Luftfuktigheten ändrar även vidhäftningsegenskaperna och lämnar i värsta fall kvar den självhäftande delen av filmen på produktens yta.

      Skyddsfilmens vidhäftning ökar med tiden och gör att det så småningom blir svårt att ta bort filmen från produktens yta. Vi rekommenderar därför att skyddsfilmen tas bort från materialet så snart som möjligt men inte senare än sex månader från tillverkningen av produkten eller en månad efter installation av slutprodukten, beroende på vilket som inträffar först.

      Skyddsfilmen minskar friktionen mellan ytvarven i rullarna, vilket medför en hög risk att mindre rullar kan kollapsa. På grund av risken att rullen går sönder rekommenderar SSAB inte att skyddsfilm används för stål med nominell tjocklek ≤ 0,60 mm. Om det är nödvändigt med skyddsfilm ska följande åtgärder vidtas för att minimera risken att rullen kollapsar: Max. rullevikt < 5 ton och självbärande skyddsplåtar måste användas i paketet.

      Typisk tjocklek på skyddsfilmen är cirka 45 µm, högsta arbetstemperatur +80 °C och högsta och lägsta avlägsningssstemperatur +40 °C respektive -10 °C.

      Skyddsfilmen har god motståndskraft mot formning men får lätt skärskador. Vid arbete med material som har en skyddsfilm är det viktigt att använda rena verktyg som inte skadar filmen och korrekta arbetsmetoder. Skärvätskor behövs inte eftersom filmen skyddar materialets yta och minskar friktionen. Skärvätskor kan också ha en negativin verkan på skyddsfilmen och filmens vidhäftning.

      Skyddsfilm kan återvinnas som plast, förbrännas eller tas om hand genom den kommunala avfallshanteringen beroende på lokala riktlinjer och föreskrifter för avfallshantering. 

      Kontakt information

      www.ssab.com/contact