SSAB Special Steels

SSAB Special Steels är en global stålleverantör och servicepartner för seghärdade och avancerade höghållfasta stål.

Fakta

SSAB Special Steels breda produktportfölj omfattar ett antal unika stålsorter. Vårt globala varumärke Hardox är det mest kända av alla varumärken på stålmarknaden. Genom ett nära samarbete kan vi hjälpa våra kunder att utnyttja våra höghållfasta stål för att skapa nya, innovativa lösningar och tillämpningar för stål. 

Antal anställda: cirka 4 100

Intäkter 2023: 32 145 Mkr

Chef för SSAB Special Steels: Johnny Sjöström

Stålleveranser 2023: 1,3 miljoner ton

550 Hardox Wearparts-medlemmar

115 Närvaro i mer än 115 länder

Marknadsposition

SSAB Special Steels är global marknadsledare inom höghållfasta stål och finns representerat på marknader i Europa, Sydamerika, Asien och Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika. Cirka 50 % av omsättningen sker i Europa och cirka 20 % i Nordamerika. SSAB definierar specialstål som varmvalsade produkter med en sträckgräns på 690 MPa eller högre. Den totala marknaden uppskattas till cirka 5 miljoner ton och eftersom efterfrågan ökar strukturellt ökar den mer än efterfrågan på standardstål.

Drivkrafter på marknaden

Krav och efterfrågan på förbättrad material- och energieffektivitet och produktivitet är viktiga drivkrafter som leder till ökad användning av höghållfasta stål. Stålen ger fördelar i form av starkare, lättare och mer hållbara lösningar stållösningar. Höghållfasta stål får ökad spridning på alla marknader allt eftersom kunderna går över från standardstål till höghållfasta stål. På utvecklingsmarknader i Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Asien, där användningen av höghållfasta stål fortfarande är relativt låg, är marknadspotentialen för höghållfasta stål högre än på mogna marknader som Europa och Nordamerika.

Market position

Styrkor

 • Unika och mycket avancerade premiumprodukter med hög kvalitet
 • Unik go-to-market-modell med ett globalt nätverk som betjänar mer än 115 länder
 • Nära samarbete och gemensamma projekt med kunderna resulterar i högre utvecklingstakt och ökad konkurrenskraft
 • Strategi för att kunna leverera höghållfasta fossilfria stål 2026
 

Strategi

SSAB är den största tillverkaren av höghållfasta stål globalt med en uppskattad marknadsandel på 25 %. SSAB Special Steels ansvarar för försäljning av SSABs seghärdade stål (Q&T) och avancerade höghållfasta stål (AHSS) samt stålproduktionen i Oxelösund, Sverige, och Mobile, USA. Den breda produktportföljen omfattar ett antal unika höghållfasta stål, däribland varumärkena Hardox (hård och seg plåt med hög slitstyrka) och Strenx (avancerat konstruktionsstål).

Försäljningen är diversifierad mellan både kundsegment och geografier. SSAB Special Steels säljer plåt direkt till såväl stora maskintillverkare och servicecenters som mindre slutanvändare genom ett eget globalt försäljningsnätverk. Dotterbolaget Abraservice Group och nätverket Hardox Wearparts (fristående aktörer som erbjuder slitdelar och reparationsservice) förser marknaden med delar producerade från Hardox slitplåt.

SSAB Special Steels produkter adderar ett betydande kundvärde i form av ökad produktivitet och hållbarhetsprestanda, vilket ger förutsättningar för mer stabila priser över konjunkturcykeln. Marknaden för höghållfasta stål växer strukturellt och strategin är att driva tillväxt genom att introducera nya produkter och utveckla applikationer tillsammans med kunder som gör det möjligt att uppgradera till höghållfasta stål från standardstål. Mål-sättningen är att leverera 2,2 miljoner ton höghållfasta stål under 2030. Under 2023 uppgick leveranserna till 1,3 miljoner ton.

 

 

SSAB Special Steels bidrar till SSABs strategi genom att:

 • Öka koncernens andel av höghållfasta stål i relation till den totala försäljningen
 • Omställning till fossilfri stålproduktion i Oxelösund genom byggnation av ljusbågsugn och stängning av masugnarna
 • Utveckla det fossilfria erbjudandet
 • Öka tillväxten nedströms för att minska konjunkturkänsligheten
Customers and end users

Kunder och slutanvändare

SSAB Special Steels huvudsakliga slutkunder är tillverkare inom tunga transporter, entreprenadmaskiner och materialhantering, inklusive gruvdrift och återvinning. SSAB Special Steels arbetar i nära samarbete både med stora OEM-företag och mindre och medelstora kunder i en global organisation. Exempel på kundapplikationer är bommar och chassin för mobila kranar, tippflak för släpvagnar samt skopor för entreprenad- och gruvutrustning. Vi delar målet med våra kunder att göra lättare, starkare slutprodukter med bättre lastkapacitet, längre livslängd, lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp.

Främsta kundsegment och applikationer:

 • Tunga transporter, inkl. släpvagnar, lastbilar, järnvägstransporter, jord- och skogsbruk
 • Entreprenadmaskiner inkl. lyft (dumprar, lastare och kranar)
 • Materialhantering inkl. gruvdrift och återvinning (krossar, skopor och transportörer)

Höghållfasta konstruktionsstål:

 • Mobilkranar (bom, chassi och stödben)
 • Lastbilskranar
 • Skyliftar
 • Chassin för lastbilar och trailers
 • Jordbruksmaskiner
 • Offshore (Valda delar i till exempel jack up rigs)

Slitstål:

 • Dumperflak för både off-road och on-road-användning
 • Skopor
 • Containrar
 • Stationär och mobil gruvutrustning, t.ex. krossar
 • Återvinningsutrustning
 • Olika typer av slitdelar

Skyddsstål:

 • Fordon för säker transport av personer och värdesaker
 • Skydd för byggnader

Verktygsstål:

 • Gjutformar
 • Verktygshållare
 • Axlar

Produkter och tjänster

SSAB Special Steels har marknadens bredaste produkt- och tjänsteportfölj, kombinerat med ingående kännedom om stålens egenskaper och prestanda. SSAB Special Steels ansvarar för alla SSABs seghärdade stål (Q&T) med sträckgräns på 690 MPa eller högre. Dessa stål kan vidare delas in i strukturella höghållfasta konstruktionsstål, slitstarka stål och verktygsstål. SSAB Special Steels produktportfölj omfattar ett antal varumärken och produktgrupper, som alla har sina egna unika egenskaper och tillämpningar, och finns i en mängd olika kvaliteter och dimensioner.

 

 • Hardox® är det ledande varumärket för slitstål. Det erbjuder en unik kombination av slagseghet och hårdhet som i sin tur möjliggör lättare och mer slittåliga konstruktioner för högre nyttolast och/eller ökad livslängd
 • Strenx® är SSABs varumärke för höghållfasta konstruktionsstål. Den höga hållfastheten i kombination med god slagseghet och bra formningsegenskaper möjliggör starka och lätta konstruktioner för högre nyttolaster
 • Raex är ett distributörsvarumärke för slitstål, utformat för att möta standardkraven på marknaden
 • Toolox® är ett färdighärdat verktygsstål, tillgängligt som plåt och stång, med mycket god bearbetbarhet
 • Armox® och Ramor är skyddsplåt med egenskaper som är speciellt anpassade för att skydda liv och egendo

Tjänster

SSAB Services är en affärsenhet som ingår i SSAB Special Steels och som tillhandahåller produkter och tjänster till tillverkare av tunga transportmaskiner och till olika aktörer på eftermarknaden. Målet är att utveckla Hardox® WearParts-nätverket, samt att underlätta användningen av höghållfasta stål genom att marknadsföra SSAB Shape-konceptet. SSABs tekniska support är en viktig del av vårt serviceerbjudande och har en stark lokal närvaro i hela världen.

 • Hardox® Wearparts är ett nätverk av företag som tillverkar slitdelar och erbjuder reparationsservice till slutanvändare på den lokala eftermarknaden inom gruvor, stenbrott. återvinning och byggnadsektorn. Nätverket är representerat i över 80 länder och består av 550 företag
 • SSAB Shape kombinerar högklassiga stålprodukter med tekniska tjänster och bearbetningstjänster med ett världsomfattande nätverk av bearbetningsleverantörer. Tjänsten innefattar anpassad produktutveckling och konstruktion, omfattande designsupport och prefabriceringstjänster samt tillförlitliga skräddarsydda logistik- och lagertjänster
 • Genom att ge teknisk support till kunder i ett tidigt skede av produktutvecklingen bidrar våra tekniska experter med kunskap om hur höghållfasta stålsorter kan användas för att skapa nya, innovativa lösningar och applikationer

Konkurrenter

ArcelorMittal, Dillinger, Voestalpine, Nucor, Nippon Steel, ThyssenKrupp, JFE och NLMK Clabeq