SSAB Special Steels

Global stålleverantör och servicepartner för seghärdade stål (Q&T) och avancerade höghållfasta stål (AHSS)

Fakta

SSAB Special Steels breda produktportfölj omfattar ett antal unika stålsorter. Vårt globala varumärke Hardox är det mest kända av alla varumärken på stålmarknaden. Genom ett nära samarbete kan vi hjälpa våra kunder att utnyttja våra höghållfasta stål för att skapa nya, innovativa lösningar och tillämpningar för stål. 

Antal anställda: cirka 3 900

Intäkter 2021: 23 510 Mkr

Chef för SSAB Special Steels: Johnny Sjöström

Stålleveranser 2021: 1,5 miljoner ton

550 Hardox Wearparts-medlemmar

115 Närvaro i mer än 115 länder

Marknadsposition

SSAB Special Steels är global marknadsledare inom höghållfasta stål och finns representerat på marknader i Europa, Sydamerika, Asien och Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika. Cirka 50 % av omsättningen sker i Europa och cirka 20 % i Nordamerika. SSAB definierar specialstål som varmvalsade produkter med en sträckgräns på 690 MPa eller högre. Den totala marknaden uppskattas till cirka 5 miljoner ton och eftersom efterfrågan ökar strukturellt ökar den mer än efterfrågan på standardstål.

Drivkrafter och trender på marknaden

Krav och efterfrågan på förbättrad material- och energieffektivitet och produktivitet är viktiga drivkrafter som leder till ökad användning av höghållfasta stål. Stålen ger fördelar i form av starkare, lättare och mer hållbara lösningar stållösningar. Höghållfasta stål får ökad spridning på alla marknader allt eftersom kunderna går över från standardstål till höghållfasta stål. På utvecklingsmarknader i Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Asien, där användningen av höghållfasta stål fortfarande är relativt låg, är marknadspotentialen för höghållfasta stål högre än på mogna marknader som Europa och Nordamerika.

Market position

Styrkor

 • Unika och mycket avancerade premiumprodukter med hög kvalitet
 • Unik go-to-market-modell med ett globalt nätverk som betjänar mer än 115 länder
 • Nära samarbete och gemensamma projekt med kunderna resulterar i högre utvecklingstakt och ökad konkurrenskraft
 • Strategi för att kunna leverera höghållfasta fossilfria stål 2026
 

Strategi

Strategiska mål

SSAB Special Steels strävar efter att stärka sin ledande position inom höghållfasta stål ytterligare samt inom relaterade mervärdestjänster. SSAB är den största tillverkaren av höghållfasta stål globalt med en uppskattad marknadsandel på 25 % och med nästan tre gånger större försäljningsvolymer än närmaste konkurrent. Sedan 2000 har SSAB Special Steels leveranser ökat med i genomsnitt cirka 8 % per år, vilket överträffar stålmarknaden i sin helhet. Den strukturella tillväxten kommer från behovet av högre produktivitet och bättre hållbarhet av maskiner och utrustning hos tillverkare och slutanvändare, något som uppgradering av komponenter av mer avancerade stål kan möjliggöra.

Utveckling av nya produkter och tillämpningar sker ofta i nära samarbete med kunder. Så tidigt som möjligt under utvecklingen av en ny produkt – oavsett om det är ett tippflak, en dumper eller en kran – arbetar SSABs ingenjörer tillsammans med kunden för att utveckla lösningar som utnyttjar egenskaperna hos varje stålsort på bästa sätt. Vi säljer inte bara till servicecenter och stora originaltillverkare, utan vårt globala försäljningsnätverk gör det möjligt för oss att nå även små och medelstora kunder över hela världen. Nätverket har egna lager, lokal säljkår och tillgång till teknisk support.

För att ytterligare utveckla kanalerna till marknaden utökar SSAB Special Steels sitt Hardox Wearparts-nätverk samt SSAB Services. Hardox Wearparts är ett nätverk av huvudsakligen fristående företag som erbjuder slitdelar och reparationsservice till slutanvändare på den lokala eftermarknaden inom gruvor, stenbrott, återvinning och byggnadssektorn. SSAB Services fokuserar på att tillhandahålla tjänster till maskintillverkare och för eftermarknaden. Denna strategi gör det möjligt för SSAB att hålla en hög servicenivå på små och fragmenterade marknader, och även att få exponering mot i slutanvändarnas driftkostnader, vilket har en stabiliserande effekt på försäljningen genom konjunkturcykeln. Strategin har visat sig vara framgångsrik, inte bara för att öka försäljningsvolymen utan också för att driva på uppgraderingen till hårdare och starkare stål i linje med vår vision. Denna utveckling pågår kontinuerligt för att ytterligare förbättra vår position inför framtiden.

En växande volym av höghållfasta stål är centralt för SSABs mål att förbättra produktmixen. Under året överfördes ansvaret för Mobile-anläggningen i USA till SSAB Special Steels som ett steg i arbetet med att öka tillväxten inom höghållfasta stål. 2026, när stålverket i Oxelösund har konverterats till en ljusbågsugn och produktionen av järnsvamp med HYBRIT-teknik har startat, kommer SSAB Special Steels att kunna erbjuda fossilfria och höghållfasta premiumprodukter. Det pågår för närvarande flera initiativ med kunder för att utforska fördelarna för båda parter och för slutanvändare att välja fossilfritt stål när det är tillgängligt.

 • Öka leveranserna till 1,6 (1,5) miljoner ton under 2023
 • Öka försäljningen av SSAB Services organiskt till 3,0 miljarder kronor
Customers and end users

Kunder och slutanvändare

SSAB Special Steels huvudsakliga slutkunder är tillverkare inom tunga transporter, entreprenadmaskiner och materialhantering, inklusive gruvdrift och återvinning. SSAB Special Steels arbetar i nära samarbete både med stora OEM-företag och mindre och medelstora kunder i en global organisation. Exempel på kundapplikationer är bommar och chassin för mobila kranar, tippflak för släpvagnar samt skopor för entreprenad- och gruvutrustning. Vi delar målet med våra kunder att göra lättare, starkare slutprodukter med bättre lastkapacitet, längre livslängd, lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp.

Främsta kundsegment och applikationer:

 • Tunga transporter, inkl. släpvagnar, lastbilar, järnvägstransporter, jord- och skogsbruk
 • Entreprenadmaskiner inkl. lyft (dumprar, lastare och kranar)
 • Materialhantering inkl. gruvdrift och återvinning (krossar, skopor och transportörer)

Höghållfasta konstruktionsstål:

 • Mobilkranar (bom, chassi och stödben)
 • Lastbilskranar
 • Skyliftar
 • Chassin för lastbilar och trailers
 • Jordbruksmaskiner
 • Offshore (Valda delar i till exempel jack up rigs)

Slitstål:

 • Dumperflak för både off-road och on-road-användning
 • Skopor
 • Containrar
 • Stationär och mobil gruvutrustning, t.ex. krossar
 • Återvinningsutrustning
 • Olika typer av slitdelar

Skyddsstål:

 • Fordon för säker transport av personer och värdesaker
 • Skydd för byggnader

Verktygsstål:

 • Gjutformar
 • Verktygshållare
 • Axlar

Produkter och tjänster

SSAB Special Steels har marknadens bredaste produkt- och tjänsteportfölj, kombinerat med ingående kännedom om stålens egenskaper och prestanda. SSAB Special Steels ansvarar för alla SSABs seghärdade stål (Q&T) med sträckgräns på 690 MPa eller högre. Dessa stål kan vidare delas in i strukturella höghållfasta konstruktionsstål, slitstarka stål och verktygsstål. SSAB Special Steels produktportfölj omfattar ett antal varumärken och produktgrupper, som alla har sina egna unika egenskaper och tillämpningar, och finns i en mängd olika kvaliteter och dimensioner.

 

 • Hardox® är det ledande varumärket för slitstål. Det erbjuder en unik kombination av slagseghet och hårdhet som i sin tur möjliggör lättare och mer slittåliga konstruktioner för högre nyttolast och/eller ökad livslängd
 • Strenx® är SSABs varumärke för höghållfasta konstruktionsstål. Den höga hållfastheten i kombination med god slagseghet och bra formningsegenskaper möjliggör starka och lätta konstruktioner för högre nyttolaster
 • Raex är ett distributörsvarumärke för slitstål, utformat för att möta standardkraven på marknaden
 • Toolox® är ett färdighärdat verktygsstål, tillgängligt som plåt och stång, med mycket god bearbetbarhet
 • Armox® och Ramor är skyddsplåt med egenskaper som är speciellt anpassade för att skydda liv och egendo

Tjänster

SSAB Services är en affärsenhet som ingår i SSAB Special Steels och som tillhandahåller produkter och tjänster till tillverkare av tunga transportmaskiner och till olika aktörer på eftermarknaden. Målet är att utveckla Hardox® WearParts-nätverket, samt att underlätta användningen av höghållfasta stål genom att marknadsföra SSAB Shape-konceptet. SSABs tekniska support är en viktig del av vårt serviceerbjudande och har en stark lokal närvaro i hela världen.

 • Hardox® Wearparts är ett nätverk av företag som tillverkar slitdelar och erbjuder reparationsservice till slutanvändare på den lokala eftermarknaden inom gruvor, stenbrott. återvinning och byggnadsektorn. Nätverket är representerat i över 80 länder och består av 550 företag
 • SSAB Shape kombinerar högklassiga stålprodukter med tekniska tjänster och bearbetningstjänster med ett världsomfattande nätverk av bearbetningsleverantörer. Tjänsten innefattar anpassad produktutveckling och konstruktion, omfattande designsupport och prefabriceringstjänster samt tillförlitliga skräddarsydda logistik- och lagertjänster
 • Genom att ge teknisk support till kunder i ett tidigt skede av produktutvecklingen bidrar våra tekniska experter med kunskap om hur höghållfasta stålsorter kan användas för att skapa nya, innovativa lösningar och applikationer

Konkurrenter

ArcelorMittal, Dillinger, Voestalpine, Nucor, Nippon, ThyssenKrupp och NLMK Clabeq.