Inkludering och mångfald

Vi är verksamma globalt och har cirka 14 000 medarbetare med olika förmågor, kompetenser och erfarenheter i fler än 50 länder. På SSAB strävar vi efter en inkluderande kultur där vi erkänner olikheter som en viktig del av vår framgång.

Vårt arbete inom inkludering och mångfald

På SSAB behandlar vi alla med respekt och värdighet. Vi är medvetna om att en arbetsstyrka präglad av mångfald ger en mängd olika förmågor, kompetenser och erfarenheter till vår arbetsplats, vilket i sin tur innebär bättre affärsmöjligheter.

SSAB strävar efter en inkluderande ledarskaps-och företagskultur, där medarbetarna känner tillhörighet och har samma möjligheter att bidra och lyckas. Med mångfald menar vi det breda utbud av förmågor, kompetenser och erfarenheter som medarbetarna bidrar med. Vårt arbete inom inkludering och mångfald utgår från områdena gemenskap, personalstyrka och arbetsplats.

Mål

Metall-och gruvindustrin har inför en utmaning när det gäller balansen mellan kvinnor och män. SSAB vill öka antalet kvinnor i ledande befattningar och siktar på att nå 23% 2025. Totalt sett uppgår andelen kvinnor hos SSAB till 21%.

Gemenskap

Vara en ansvarsfull partner och förbättra vårt rykte som företag och arbetsgivare.

Personalstyrka

Locka, anställa och främja en personalstyrka med mångfald för framtiden.

Arbetsplats

Utveckla en inkluderande och innovativ arbetsplats.