Vår verksamhet

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna

Special steels truck

SSAB Special Steels

Global stålleverantör och servicepartner för seghärdade stål (Q&T) och avancerade höghållfasta stål (AHSS).

SSAB Europe roof

SSAB Europe

Ledande nordisk stålproducent av högkvalitativa tunnplåts-, grovplåts- och rörprodukter

SSAB Americas construction yard

SSAB Americas

Nordamerikansk stålproducent som är marknadsledande inom grovplåt och coils av hög kvalitet

Tibnol bolts

Tibnor

Nordens ledande distributör av stål, metaller och bearbetningstjänster

Ruukki Construction building

Ruukki Construction

Hållbara byggprodukter och tjänster i Europa

Produktionsorter

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag med omkring 14 000 anställda i över 50 länder. Produktionen sker i Sverige, Finland och USA. Det finns mindre produktionsanläggningar och stålservicecenter över hela världen. Dessa anläggningar innefattar en färdigställningslinje i Shanghai för kunder i Asien och stålservicecenter i Norden och Baltikum.
SSAB Sites map

Forskning & Utveckling

SSABs kompetens inom höghållfasta stål bygger på kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området

Så här arbetar vi med kunderna

SSABs affärsmodell bygger på ett nära, långsiktigt samarbete med kunderna. Det innebär att SSAB fortlöpande utvecklar nya produkter, applikationer, tjänster och processer med målet att förbättra kunderbjudandet.