Vår verksamhet

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna

Special steels truck

SSAB Special Steels

SSAB Special Steels ansvarar globalt för försäljning av SSABs seghärdade stål (Quenched & Tempered, Q&T) och avancerade höghållfasta stål 
(AHSS), samt stål- och plåtproduktionen i Oxelösund, Sverige, och Mobile, USA.

SSAB Europe roof

SSAB Europe

SSAB Europe ansvarar för försäljning av produkter inom tunnplåt, grovplåt och rör i Europa, den globala affären för kundsegmentet Automotive (AHSS) samt stål- och plåtproduktionen i Brahestad och Tavastehus, Finland, samt i Luleå och Borlänge, Sverige.

SSAB Americas construction yard

SSAB Americas

SSAB Americas ansvarar för försäljningen av grovplåt i Nordamerika samt för stål- och plåtproduktionen i Montpelier, USA.

Tibnol bolts

Tibnor

Tibnor är koncernens fullsortiments-distributör av stål och metaller i Norden och Baltikum. Tibnor köper och säljer material, producerat av både SSAB och andra leverantörer.

Ruukki Construction building

Ruukki Construction

Ruukki Construction tillverkar och säljer energieffektiva byggnads-lösningar, med fokus på norra och östra Europa.

Produktionsorter

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag med omkring 14 500 anställda i över 50 länder. Produktionen sker i Sverige, Finland och USA. Det finns mindre produktionsanläggningar och stålservicecenter över hela världen. Dessa anläggningar innefattar en färdigställningslinje i Shanghai för kunder i Asien och stålservicecenter i Norden och Baltikum.
SSAB Sites map

Forskning & Utveckling

SSABs kompetens inom höghållfasta stål bygger på kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området

Så här arbetar vi med kunderna

SSABs affärsmodell bygger på ett nära, långsiktigt samarbete med kunderna. Det innebär att SSAB fortlöpande utvecklar nya produkter, applikationer, tjänster och processer med målet att förbättra kunderbjudandet.