Customer story

Infra Supply väljer pålitliga och flexibla stålrör från SSAB för banbrytande projekt

Flexibilitet, pålitliga leveranser och lyhördhet: det var anledningarna till att Infra Supply valde SSAB som sin rörleverantör för en unik kylningslösning för en batterifabrik i Göteborg. När projektet är klart kommer de spiralsvetsade ståltryckrören att transportera behandlat avloppsvatten för kylning av fabriken innan vattnet återförs till fjärrvärmesystemet och används för att värma människors hem.

I Göteborg i Västsverige pågår ett unikt samarbete mellan stadens vattenverk och Northvolts kommande batterifabrik. När fabriken är i drift 2026 kommer det renade avloppsvattnet från kommunens reningsverk att ledas till stadens fjärrvärmenät för uppvärmning av bostäder. Det kylda vattnet transporteras sedan vidare till batterifabriken för att användas för kylning i tillverkningsprocessen. Detta sparar mycket el som annars skulle behövts för att kyla anläggningen. Därefter återförs vattnet, som nu värms upp på nytt, till fjärrvärmesystemet.

För att konceptet ska bli verklighet dras just nu SSABs ståltryckrör längs den 6,4 kilometer långa sträckan mellan det kommunala reningsverket och Northvolt.

”Totalt kommer det att finnas cirka 12 800 meter enkelrör. Det kommer att gå en kallvattenledning till fabriken och en varmvattenledning tillbaka, säger Jonny Karlsson, VD på Annebergs Bygg & Anläggning, som anlägger rörledningarna.


Hjälp med inköp

Annebergs Bygg & Anläggning grundades 1991 av Jonny Karlsson. Företaget erbjuder bland annat grävarbeten och rörläggning för vatten, avloppsvatten och dagvatten. Sedan 2020 ingår Annebergs Bygg & Anledning i infrastrukturföretaget Eleda Group. I samma koncern ingår även Infra Supply som arbetar med samordning av inköp för företag som arbetar med infrastruktur.

”Vi insåg ganska snabbt att volymen rör som behövs för det här projektet är så stor att vi inte kan hantera den själva. Därför sökte vi hjälp av Infra Supply för att samordna inköpen, säger Jonny Karlsson.

”Vi har i princip en daglig dialog med SSAB där vi tar upp frågor och problem som dyker upp. De är experter, och när vi frågar om något får vi feedback inom en timme. Det är en otrolig lyx för oss och känns väldigt tryggt.”

Kristian Vevang, VD för Infra Supply


Flexibla rör

Ursprungligen var planen att använda segjärnsrör i projektet. De levereras från Sydeuropa och finns endast med fasta böjar. Med tanke på den befintliga infrastrukturen på sträckan där rören ska dras skulle det inte ha fungerat. Ur klimatsynpunkt ville de också ha rör som tillverkades närmare Sverige. Annebergs Bygg & Anläggning och Infra Supply bestämde sig därför för att använda SSABs finsktillverkade spiralsvetsade ståltryckrör med en diameter på 1 000 millimeter.
”En annan anledning till att vi valde SSAB är att de historiskt sett alltid har kunnat leverera det vi behöver i tid och i rätt mängd. Det är ett kvalitetsmärke, säger Kristian Vevang, VD för Infra Supply.

Under ett år har cirka 240 leveranser anlänt till projektet. De nuvarande rören är mycket väl lämpade för överföring av olika material samt värme och energi vid både låga och höga temperaturer. För att de ska kunna installeras på den angivna sträckan är cirka 90 procent av rören i projektet specialbeställda i unika längder och böjar.

”De längsta rören är 16 meter och då kan vi välja vilka längder vi vill beställa under det. Om de behöver böjas kan vi också bestämma den exakta graden. Med så här stora dimensioner måste alla längder och böjar vara helt korrekta. Minsta avvikelse och det blir fel direkt”, säger Jonny Karlsson.


Dialog och expertis

Det finns inget utrymme för misstag. Projektet är extremt tidspressat och måste vara slutfört redan till 24 juli 2024. Det var ytterligare en anledning till att SSAB valdes som rörleverantör.

”Jag har beställt rör från dem i över 20 år och minns inga fel alls. De är mycket noggranna med vad de producerar och levererar, säger Jonny Karlsson.

Kristian Vevang tillägger: ”Vi har i princip en daglig dialog med SSAB där vi tar upp frågor och problem som dyker upp. De är experter, och när vi frågar om något får vi feedback inom en timme. Det är en otrolig lyx för oss och känns väldigt tryggt.”


Unika lösningar

Endast 3,5 kilometer rörledningar kommer att grävas ned – resten kommer att ligga ovan mark. Eftersom Göteborg ligger precis vid kusten har luften en hög salthalt med den näst högsta korrosionsklassen (C5). Därför har Annebergs Bygg & Anläggning och Infra Supply valt SSABs betonginkapslade rör med PE-beläggning.

”SSAB är de enda som erbjuder den här lösningen och vi är mycket stolta över att kunna implementera den här i Göteborg. Det ger också en extremt lång livslängd, vilket vi värdesätter högt”, säger Kristian Vevang.

I projektet används ett S355-stål som har högre hållfasthet än standard, vilket gör att projektet kan minska en del av kostnaderna.

”Tack vare rörens styrka kan de hänga fritt över ganska långa avstånd och det innebär att vi behöver färre stöd och färre betongfundament, vilket är kostnadsbesparande för oss.”


Rätt mängder vid rätt tidpunkt

Planering för hela projektet görs månad för månad. Därför görs även rörbeställningar från SSAB på månadsbasis. För att projektet ska kunna genomföras i tid måste SSAB leverera rätt antal rör i rätt tid.

”SSABs leveranssäkerhet innebär att vi varken får för mycket eller för lite. Det, tillsammans med deras förmåga och vilja att göra det som är bäst för projektet, gör dem unika. De är mycket lyhörda för förändringar och är på tårna under hela projektets gång. De är ett av få företag som kan leva upp till våra krav, säger Kristian Vevang.

”Det jag uppskattar mest med SSAB är säkerheten – att veta att jag har en stabil partner. De står bakom alla sina garantier och åtaganden. Vi är mycket nöjda med samarbetet med dem och jag vet att jag kommer att ha en lång relation med SSAB under många kommande projekt.”

Om Infra Supply

  • Ett svenskt företag som samordnar inköp för företag som arbetar med infrastruktur.
  • Grundades 2017 av Kristian Vevang.
  • Infra Supply ingår i Eleda-koncernen som är ett svenskt företag med fokus på bygg, entreprenad och tjänster inom infrastruktur.
  • Infra Supply och Annebergs Bygg & Anläggning har beställt 12 800 meter ståltryckrör från SSAB för byggnation i Göteborg.

 

www.infrasupply.se

Kontakta oss

Oavsett var du befinner dig har vi lokal support som kan besvara dina frågor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev och hantera dina prenumerationer

Dra nytta av fördelarna nu

Stålpålar och tryckrör

SSAB tillverkar stålpålar, stödväggar och tryckrör i världsklass för hög prestanda.

Relaterade artiklar

mar 22
Customer story

EAB använder SSAB Zero® i maskinchassin för att minska klimatavtryck

EAB tar tillsammans med sitt patenterade pallhanteringssystem Radioshuttle™ ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete. I mars började EAB leverera maskinchassin, tillverkade i det utsläppsfria stålet SSAB Zero®, för att minimera företagets klimatavtryck.

dec 4
Customer story

Nordec tillverkar och installerar stålkonstruktioner i SSAB Domex® till Finlands största bro någonsin

Den nya Kronbergsbron som håller på att byggas i Helsingfors kommer att förvandla stadsbilden och bli ett nytt landmärke i den finska huvudstaden. Stommen kommer att bestå av drygt 3 000 ton SSAB Domex® stål.

okt 11
Customer story

SSAB och Gestamp i samarbete för att skapa starkare och lättare fordon

Under de senaste åren har ”säkrare” och ”lättare” blivit de modeord som främst kännetecknar fordonsindustrins framtidsvision. Läs vidare för att ta reda på hur samarbetet mellan SSAB och kunden Gestamp underlättade framtagningen av en unik, skräddarsydd stålsort som kommer att leda till säkrare och lättare fordonsprodukter.