Hardox® Extreme

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Dimensionsintervall

Hardox® Extreme tillhandahålls i plåttjocklekar mellan 8.0 – 19.0 mm, upp till 2 000 mm i bredd och upp till 14 630 mm i längd. Föredragna bredder är 2 000 x 4 000 mm, andra bredder på begäran. Mer information om dimensioner finns i dimensionsprogrammet.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Produkt Tjocklek
  (mmin)
  Typisk Hårdhet
  (HRC)
  Hardox® Extreme 8.0 - 19.00.315 - 0.748 57 - 63
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Kemisk sammansättning (chargeanalys)

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    C
    (max %)
    Si
    (max %)
    Mn
    (max %)
    P
    (max %)
    S
    (max %)
    Cr
    (max %)
    Ni
    (max %)
    Mo
    (max %)
    B
    (max %)
    0.47 0.50 1.40 0.015 0.010 1.20 2.50 0.80 0.005
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Stålet är finkornebehandlat.

     Kolekvivalent CET(CEV)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      Tjocklek (mmin) 8.0 - 19.00.315 - 0.748
      Max CET(CEV) 0.57 (0.69)
      Typ CET(CEV) 0.55 (0.66)
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Tjocklek (mmin)
       Max CET(CEV)
       8.0 - 19.00.315 - 0.748
       0.57 (0.69)
       Tjocklek (mmin)
       Typ CET(CEV)
       8.0 - 19.00.315 - 0.748
       0.55 (0.66)
       CET and CEV formula

       Toleranser

       Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Hardox® Guarantees.

       Tjocklek

       Toleranser enligt Hardox® tjockleksgaranti.

       Hardox® Guarantees uppfyller kraven i EN 10029 klass A, men erbjuder snävare toleranser.

       Längd och bredd

       Plåttoleranser enligt SSABs dimensionsprogram.

       Toleranserna är i enlighet med SSABs råkantstandard eller toleranser som överensstämmer med EN 10029.

       Form

       Toleranser enligt EN 10029.

       Längd och bredd

       Enligt SSABs dimensionsprogram. Toleranserna överensstämmer med EN 10029 eller med SSABs standard enligt överenskommelse.

       Ytegenskaper

       Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 1.

       Leveranstillstånd

       Leveranstillståndet är härdat.  Plåtarna levereras med klippta eller skurna kanter. Oformaterade kanter efter överenskommelse.

       Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

       Tillverkning och andra rekommendationer

       Svetsning, bockning och maskinbearbetning

       Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

       Hardox® Extreme  är inte avsett för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och, vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper finns inte kvar efter exponering för temperaturer över 150ºC.

       Det är viktigt att vidta lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

       Kontakt information

       www.ssab.com/contact