Hardox® Extreme

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Dimensionsintervall

  Hardox® Extreme tillhandahålls i plåttjocklekar mellan 8.0 – 19.0 mm, upp till 2 000 mm i bredd och upp till 14 630 mm i längd. Föredragna bredder är 2 000 x 4 000 mm, andra bredder på begäran. Mer information om dimensioner finns i dimensionsprogrammet.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Produkt Tjocklek
   (mmin)
   Typisk Hårdhet
   (HRC)
   Hardox® Extreme 8.0 - 19.00.315 - 0.748 57 - 63
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Kemisk sammansättning (chargeanalys)

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     C
     (max %)
     Si
     (max %)
     Mn
     (max %)
     P
     (max %)
     S
     (max %)
     Cr
     (max %)
     Ni
     (max %)
     Mo
     (max %)
     B
     (max %)
     0.47 0.50 1.40 0.015 0.010 1.20 2.50 0.80 0.005
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Stålet är finkornebehandlat.

      Kolekvivalent CET(CEV)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Tjocklek (mmin) 8.0 - 19.00.315 - 0.748
       Max CET(CEV) 0.57 (0.69)
       Typ CET(CEV) 0.55 (0.66)
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Tjocklek (mmin)
        Max CET(CEV)
        8.0 - 19.00.315 - 0.748
        0.57 (0.69)
        Tjocklek (mmin)
        Typ CET(CEV)
        8.0 - 19.00.315 - 0.748
        0.55 (0.66)
        CET and CEV formula

        Toleranser

        Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Hardox® Guarantees.

        Tjocklek

        Toleranser enligt Hardox® tjockleksgaranti.

        Hardox® Guarantees uppfyller kraven i EN 10029 klass A, men erbjuder snävare toleranser.

        Längd och bredd

        Plåttoleranser enligt SSABs dimensionsprogram.

        Toleranserna är i enlighet med SSABs råkantstandard eller toleranser som överensstämmer med EN 10029.

        Form

        Toleranser enligt EN 10029.

        Längd och bredd

        Enligt SSABs dimensionsprogram. Toleranserna överensstämmer med EN 10029 eller med SSABs standard enligt överenskommelse.

        Ytegenskaper

        Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 1.

        Leveranstillstånd

        Leveranstillståndet är härdat.  Plåtarna levereras med klippta eller skurna kanter. Oformaterade kanter efter överenskommelse.

        Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

        Tillverkning och andra rekommendationer

        Svetsning, bockning och maskinbearbetning

        Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

        Hardox® Extreme  är inte avsett för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och, vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper finns inte kvar efter exponering för temperaturer över 150ºC.

        Det är viktigt att vidta lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

        Kontakt information

        www.ssab.com/contact