Hardox® 600

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Extra hårt och segt stål för extremt slitage.

  Hardox® 600 har en nominell hårdhet på 600 HBW och unik slagseghet. Lämpar sig speciellt för extrema slitageförhållanden men kan ändå skäras och svetsas,vilket gör det till ett utmärkt val för högpresterande tillämpningar.

  Dimensionsintervall

  Hardox® 600 finns som plåt i tjocklekar mellan 6.0 – 65.0 mm och som tunnplåt i tjocklekar mellan 3.0 - 6.0 mm. Hardox® 600 finns i bredder upp till 2 000 mm och längder upp till 14 630 mm. Föredragna dimensioner för plåt är är 2 000 x 4 000 mm och 1250 x 3000 eller 1500 x 3000 för tunnplåt. Andra dimensioner på begäran. Det finns mer detaljerad information om dimensionerna i dimensionsprogrammet. 

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Produkt Tjocklek
   (mmin)
   Hårdhet 1)
   (HBW)
   Hardox® 600 tunnplåt 3.0 - 6.00.118 - 0.197 570 - 640
   Hardox® 600 grovplåt 6.0 - 51.00.236 - 2.008 570 - 640
   Hardox® 600 grovplåt 51.1 - 65.02.012 - 2.559 550 - 640
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    1) Brinellhårdhet, HBW, mäts enligt EN ISO 6506-1 på en fräst yta 0.5 - 3 mm under plåtytan. Minst en provstav per smälta och 40 ton. Den nominella tjockleken på de levererade plåtarna kommer inte att variera mer än +/- 15 mm från provstaven som använts för hårdhetstestning. För tunnplåt är Brinell hårdhetstest enligt EN ISO 6506-1 för varje värmebehandlingsindivid / coil. Hårdheten mäts på en fräst yta 0.3 - 2.0 mm underytan.

    Hardox® plåt är genomhärdad. Minsta hårdhet i kärnan är 90 % av den garanterade lägsta ythårdheten.

    Kemisk sammansättning (chargeanalys)

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkttyp C *)
     (max %)
     Si *)
     (max %)
     Mn*)
     (max %)
     P
     (max %)
     S
     (max %)
     Cr*)
     (max %)
     Ni*)
     (max %)
     Mo*)
     (max %)
     B*)
     (max %)
     Tunnplåt 0.40 0.50 1.0 0.015 0.010 1.20 1.50 0.60
     Grovplåt 0.47 0.70 1.50 0.015 0.010 1.20 2.50 0.70 0.005
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Stålet är finkornebehandlat. *)Avsiktligt tillsatta legeringselement,ytterligare mikrolegeringselement (som Nb, Ti, V eller B) kan tillsättas.

      Kolekvivalent CET(CEV)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Produkttyp Tunnplåt Grovplåt Grovplåt
       Tjocklek (mmin) 3.0 - 6.00.118 - 0.197 6.0 - 35.00.236 - 2.008 35.1 - 65.02.012 - 2.559
       Max CET(CEV) 0.52 (0.72) 0.57 (0.69) 0.61 (0.87)
       Typ CET(CEV) 0.48 (0.64) 0.55 (0.66) 0.59 (0.85)
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        CET and CEV formula

        Toleranser

        Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Hardox® Guarantees.

        Tjocklek

        Toleranser i enlighet med Hardox® tjockleksgaranti.

        Hardox® garanti uppfyller kraven enligt EN 10029 klass A, men erbjuder snävare toleranser plåt. Toleranserna för tunnplåt är enligt en ½ EN 10051.

        Längd och bredd

        Enligt SSABs dimensionsprogram. Toleranserna överensstämmer med EN 10029 eller med SSABs standard enligt överenskommelse. Toleranserna för tunnplåt uppfyller EN 10051 eller enligt SSAB standard på begäran. 

        Form

        Toleranserna är i enlighet med EN 10029 för plåt och enligt EN 10051 för tunnplåt.

        Planhet

        Toleranser enligt Hardox® planhetsgarantier klass E för plåt,vilket är striktare än EN 10029. För tunnplåt är toleranserna i enlighet med Hardox® planhetsgarantier klass B, som har snävare toleranser än EN 10051.

        Ytegenskaper

        Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 1.

        Leveranstillstånd

        Leveranstillståndet är härdat (Q). Plåtarna levereras med klippta eller skurna kanter. Oformaterade kanter efter överenskommelse. Tunnplåt levereras som standard med valsad yta och råkant.

        Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

        Tillverkning och andra rekommendationer

        Svetsning, bockning och maskinbearbetning

        Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

        Hardox® 600 är inte avsett för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och,vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper finns inte kvar efter exponering för temperaturer över 250ºC för grovplåt och 150ºC för tunnplåt.

        Det är viktigt att vidta lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med den här produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.