Arbeta på SSAB

Vi på SSAB befinner oss på en resa. En resa som vi tror är avgörande för den här planetens hållbarhet. Inget av detta skulle vara möjligt utan våra duktiga medarbetare. På SSAB hittar du en värdedriven organisation där teamarbete är en viktig del av framgången. Vi arbetar aktivt för att skapa en kultur som möjliggör en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och uppskattade.

Jobs within SSAB

Jobb inom SSAB

På SSAB hittar du en mängd möjligheter att växa professionellt och inom vår organisation. Vi stödjer din tillväxt genom att erbjuda en trygg och välkomnande arbetsplats där balansen mellan arbete och fritid är viktig. Din framgång beror på vad du vill uppnå. Vi behöver nu personer som du för att säkerställa att vi kan fortsätta att producera stål i världsklass på ett hållbart sätt. Var med och hjälp oss att förverkliga detta!

Job career paths

Möjliga karriärvägar

I den kunskapsintensiva stålindustrin beror SSABs framgång till stor del på det engagemang och den kompetens som finns hos våra medarbetare, både som individer och som en del av ett globalt team. För att säkerställa både individuell framgång och framgång för företaget, strävar SSAB efter att ständigt utveckla medarbetarnas kompetens.

 

 

Health and safety

Hälsa och säkerhet

SSAB strävar efter att vara det säkraste stålföretaget i världen, och vi har en
nollvision för olyckor, arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Att säkerställa en trygg och säker
arbetsmiljö för våra medarbetare, entreprenörer och besökare som vistas i våra
anläggningar är vår högsta prioritet.

High-performing organization

Högpresterande organisation

En högpresterande organisation är en av de viktigaste beståndsdelarna i SSABs strategi och en viktig faktor för att uppnå våra strategiska mål. För att uppnå våra mål behöver vi rätt medarbetare med rätt kompetens i de rätta befattningarna vid rätt tidpunkt.

Inclusion, Diversity and equal opportunities

Inkludering och mångfald

Vi är verksamma globalt och har cirka 14 000 medarbetare med olika förmågor, kompetenser och erfarenheter i fler än 50 länder. På SSAB strävar vi efter en inkluderande kultur där vi hyllar och erkänner olikheter som en viktig del av vår framgång.

Möt våra medarbetare

Lär känna våra medarbetare och läs om vad som motiverar dem och om deras dagliga utmaningar i arbetet.