Ethics Line

SSAB bedriver sin verksamhet ansvarsfullt. Vår framgång är beroende av att vi etablerar och upprätthåller förtroende hos våra intressenter både inom och utanför företaget. Medarbetare och intressenter uppmuntras att rapportera misstänkta överträdelser av SSABs Uppförandekod och lag så att SSAB kan få kännedom om dem i tid och hantera situationer som riskerar att skada SSAB eller våra medarbetare.

Externa intressenter

Externa intressenter kan rapportera allvarliga överträdelser av lag eller vår Uppförandekod via SSABs globala visselblåsarsystem Ethics Line. Du kan göra en anmälan on-line, via mobilapp eller telefon (hotline) genom att ringa det landspecifika telefonnummer som anges i instruktionen. Ethics Line hanteras av en oberoende leverantör och rapporterna vidarebefordras till ett internt utredningsteam för utredning. Ethics Line är tillgängligt 24/7. Alla anmälningar kommer att hanteras konfidentiellt och du kan rapportera anonymt.

Mer information om Ethics Line finns att läsa i dokumentet Information om Ethics Line.

Notera att Ethics Line inte är avsett att användas för frågor om våra produkter eller tjänster.

Du kan även rapportera via lokala interna rapporteringskanaler (inom EU) när sådana finns tillgängliga. Om du väljer att rapportera via dessa kanaler kommer utredningen att hanteras av lokalt utsedda personer (kontaktinformation och policy för SSAB EMEA AB). Därutöver kan du rapportera via externa rapporteringskanaler som har upprättats av vissa myndigheter. Kontakta Internal Audit Jan Haglund eller Ethics & Compliance Kristin Nordström för mer information om när dessa alternativ är tillgängliga och hur du gör en rapport.

Information om hur SSAB samlar in och behandlar personuppgifter i Ethics Line och de lokala rapporteringskanalerna finns i SSABs integritetspolicy för visselblåsarkanaler.

Medarbetare

I första hand ska rapportering ske via linjeorganisationen, men medarbetare kan även rapportera allvarliga överträdelser av lag eller vår Uppförandekod via SSABs globala visselblåsarsystem Ethics Line. Ethics Line hanteras av en oberoende leverantör och rapporterna vidarebefordras till ett internt utredningsteam för utredning. Ethics Line är tillgängligt 24/7. Alla anmälningar kommer att hanteras konfidentiellt och du kan rapportera anonymt.

Medarbetare kan även rapportera via lokala interna rapporteringskanaler (inom EU) när sådana finns tillgängliga. Om du väljer att rapportera via dessa kanaler kommer utredningen att hanteras av lokalt utsedda personer. Därutöver kan du rapportera via externa rapporteringskanaler som har upprättats av vissa myndigheter.

Information om SSABs olika rapporteringskanaler för medarbetare finns tillgängligt på intranätet.

Inga repressalier

SSAB har en strikt policy mot repressalier och kommer inte att acceptera någon form av trakasserier mot en person som på rimliga grunder rapporterar ett ärende i någon av våra rapporteringskanaler.

Vanliga frågor (FAQ) rapporteringssystem Ethics Line

Se alla

Vad är rapporteringssystemet Ethics Line?

Det är en intern rapporteringskanal där medarbetare på SSAB och tredje parter helt anonymt kan rapportera oegentligheter som annars inte skulle rapporteras. Rapporteringssystemet Ethics Line använder systemet SpeakUp® som är utformat för att underlätta en effektiv dialog mellan medarbetare och den interna utredaren. Plattformen har fullt integrerad rapportering online, via, mobilapp och telefon (hotline) i ett enda kommunikationsverktyg.

Vem driver rapporteringssystemet Ethics Line?

Systemet drivs av en tredje part, People Intouch, som är ett oberoende nederländskt företag. People Intouch ansvarar för behandlingen av alla meddelanden. Företaget är baserat i Amsterdam.

När har Ethics Line öppet?

Ethics Line-systemet är tillgängligt dygnet runt, året runt.

Är det svårt att rapportera?

Plattformen enkel att använda. För att starta en dialog räcker det att lämna ett röstmeddelande eller skicka ett sms.

Hur gör jag en anmälan?

Du kan göra en anmälan online, via mobilapp eller telefon (hotline).

Download documents

pdf 251 Kb
Externa rapporteringskanaler
pdf 442 Kb
FAQ SSABs rapporteringssystem Ethics Line
pdf 978 Kb
Så här rapporterar du ett problem
pdf 541 Kb
Information om Ethics Line
pdf 430 Kb
Policy för SSAB EMEA AB:s interna rapporteringskanal
pdf 453 Kb
SSABs integritetspolicy för visselblåsarkanaler
pdf 221 Kb
Uppförandekod