Inköp
Inköp

Inköp

Våra leverantörer är avgörande för att vi ska kunna uppfylla vår vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld. Att vara leverantör till SSAB innebär dock ett stort ansvar när det gäller allt från hållbarhet och säkerhet till arbetet med kostnadsförbättringar. Oavsett om du är en befintlig eller potentiell leverantör kan du hitta mer information om detta och många andra inköpsrelaterade ämnen här.

Kontakt

Om oss

SSABs globala inköpsorganisation tillämpar en centraliserad verksamhetsmodell och är uppdelad i olika inköpskategorier med lokal närvaro på respektive produktionsort. Våra medarbetare finns huvudsakligen i Sverige, Finland och USA. Vår inköpsverksamhet är uppdelad mellan den nordiska och den amerikanska verksamheten till följd av leverantörsmarknadens karaktär. Läs mer om vår inköpsverksamhet i SSABs årsredovisning.

woman

Vad vi förväntar oss av våra leverantörer och vad de kan förvänta sig av SSAB

SSAB arbetar endast med de leverantörer som är mest konkurrenskraftiga när det gäller säkerhet, kvalitet, leverans, innovation och totalkostnad. Vi förväntar oss att våra leverantörer delar våra värderingar och följer våra policyer. Som vår leverantör kan du förvänta dig ett professionellt bemötande och en sund affärsrelation som bygger på SSABs värderingar Drivande, Äkta och Steget före.

Ansvarsfulla inköp

På SSAB är hållbarhet en integrerad del av inköpsverksamheten och i hanteringen av försörjningskedjan. Vi utvärderar våra leverantörer baserat på kvalitet, leveranssäkerhet, kostnad och hållbarhet. Läs mer om ansvarsfulla inköp och våra nyckeltal här.
Two persons at a construction yard

Allmänna villkor

Våra allmänna villkor styr hur man gör affärer med SSAB. SSAB Americas har sina egna villkor. Här kan du läsa mer om dessa.
People at the office

Så här blir du leverantör till SSAB

Du är välkommen att kontakta oss via formuläret nedan om du uppfyller våra leverantörsförväntningar.
Two women looking at a screen

Digitalt samarbete med e-sourcingverktyg

Krav per produktionsort

SSAB sätter alltid säkerheten främst. Att använda säkra arbetsmetoder är lika viktigt för våra entreprenörer som för våra medarbetare. Läs mer om våra lokala säkerhetskrav och andra särskilda krav för varje anläggning nedan.

Americas

Kontakta oss

Läs våra allmänna villkor, vår uppförandekod och vår hållbarhetspolicy för leverantörer innan du fyller i detta formulär. Ange tydligt vilken typ av produkt eller tjänst du tillhandahåller och varför du kontaktar oss.