Aktiekapital

SSABs aktiekapital uppgår till SEK 9 063 miljoner, fördelat på 996 617 667 aktier. Bolagets Aktiekapitalet består av 295 966 330 aktier av serie A och 700 651 337 aktier av serie B.

Antal aktier och röster

Antal aktier uppgår till 996 617 667, varav 295 966 330 är A-aktier och 700 651 337 är B-aktier.

En aktie av serie A medger en röst och en aktie av serie B medger en tiondels röst. I övrigt finns inga skillnader mellan de två aktieserierna. Det totala antalet röster uppgår till 366 031 463,7

Aktieslag   Antal aktier  Antal röster 
A 295 966 330 295 966 330
B 700 651 337 70 065 133,7
Totalt 996 617 667 366 031 463,7

 

Förändringar i antalet aktier

Antalet aktier per aktie serie och antalet aktier i totalt.

År A-aktier B-aktier Totalt
2005-12-31 67 231 119 23 697 941 90 929 060
2006-12-31 192 612 666 66 535 155 259 147 821
2007-12-31 240 765 832 83 168 943 323 934 775
2008-12-31 240 765 832 83 168 943 323 934 775
2013-12-31 240 765 832 83 468 943 323 934 775
2016-07-31 304 183 270 725,652,056 1 029 835 326
2024-05-31 295 966 330 700 651 337 996 617 667

Under 2006 genomfördes en aktiesplit 3:1
Under 2007 genomfördes en nyemission 1:4 till teckningskurs SEK 155
Under 2014 genomfördes en nyemission
Under 2016 genomfördes en nyemission 8:7 till teckningskurs SEK 10.50
Återköpsprogrammet minskade antalet aktier under 2024

 

Aktiehistorik

Antalet aktier och aktiekapital har sedan noteringen på OMX Nordic Exchange Stockholm 1989 förändrats enligt följande:

År Förändring av
antalet aktier
Antal aktier Förändring av
aktiekapitalet (MSEK)
Aktiekapital (MSEK)
1989 Konvertering +1 500 000 26 500 000 +150 2 650
1994 Konvertering +5 500 000 32 000 000 +550 3 200
1994 split 4.1 +96,000,000 128,000,000 0 3,200
1998 Inlösen -15 891 199 112 108 199 -397 2 803
2001 Nedsättning -11 210 880 100 897 921 -281 2 522
2005 Inlösen -9 968 861 90 929 060 -249 2 273
2006 Inlösen -4 546 453 86 382 607 -114 2 159
2006 Fondemission     +121 2 280
2006 Split 3:1 +172 765 214 259 147 821   2 280
2007 Nyemission 1:4 SEK 155 +64 786 954 323 934 775 +571 2 851
2014 Nyemission +225 310 735 549 245 510 +1 982 4 833
2016 Nyemission 8:7 SEK 10.50 +480 589 816 1 029 835 326 +4 229 9 062
2024 Återköp av egna
aktier samt fondemission
- 33 217 659 996 617 667 0