Aktiekapital

Efter nyemissionen, som genomfördes den 27 juni 2016, är SSABs aktiekapital SEK 9 062 million. Bolagets aktiekapitalet består av 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B som har en bokföringsvärde av SEK 8,80 per aktie.

 

Antal aktier och röster

Nyemission genomfördes den 27 juni 2016, vilket ökade bolagets B-aktier med 480 589 816 aktier. Efter emissionen uppgår antal aktier till 1 029 835 326, varav 304 183 270 är A-aktier och 725 652 056 är B-aktier.

Sammangående mellan SSAB och Ruukki skedde genom et utbyteserbjudande i 2015, där Rautaruukkis aktieägare erbjöds nyemitterade SSAB-aktier i utbyte mot sina befintliga aktier i Rautaruukki. Emissionen av aktier resulterade i förändringar i antalet aktier och röster i SSAB.

En aktie av serie A medger en röst och en aktie av serie B medger en tiondels röst. I övrigt finns inga skillnader mellan de två aktieserierna.

Aktieslag   Antal aktier  Antal röster 
 A  304 183 270  304 183 270
 B   725 652 056  72 565 205.6
 Totalt  1 029 835 326  376 748 475.6

 

Förändringar i antalet aktier

Antalet aktier per aktie serie och antalet aktier i totalt.

 År  A-aktier  B-aktier  Totalt
 2005-12-31  67 231 119  23 697 941  90 929 060
 2006-12-31  192 612 666  66 535 155  259 147 821
 2007-12-31  240 765 832  83 168 943  323 934 775
 2008-12-31  240 765 832  83 168 943  323 934 775
 2013-12-31  240 765 832  83 468 943  323 934 775
 2016-07-31  304 183 270  725,652,056  1 029 835 326

Under 2006 genomfördes en aktiesplit 3:1
Under 2007 genomfördes en nyemission 1:4 till teckningskurs SEK 155
Under 2014 genomfördes en nyemission
Under 2016 genomfördes en nyemission 8:7 till teckningskurs SEK 10.50Aktiehistorik

Antalet aktier och aktiekapital har sedan noteringen på OMX Nordic Exchange Stockholm 1989 förändrats enligt följande:

 

År Förändring av
antalet aktier
Antal aktier Förändring av
aktiekapitalet (MSEK)
Aktiekapital (MSEK)
1989 Konvertering  +1 500 000 26 500 000 +150  2 650
1994 Konvertering  +5 500 000 32 000 000 +550  3 200
1994 split 4.1  +96,000,000 128,000,000  0  3,200
1998 Inlösen  -15 891 199 112 108 199 -397  2 803
2001 Nedsättning  -11 210 880 100 897 921 -281  2 522
2005 Inlösen  -9 968 861 90 929 060 -249  2 273
 2006 Inlösen  -4 546 453  86 382 607  -114  2 159
 2006 Fondemission      +121  2 280
 2006 Split 3:1  +172 765 214  259 147 821    2 280
 2007 Nyemission 1:4 SEK 155  +64 786 954  323 934 775  +571  2 851
 2014 Nyemission  +225 310 735  549 245 510  +1 982  4 833
 2016 Nyemission 8:7 SEK 10.50  +480 589 816   1 029 835 326  +4 229   9 062