""
""

Produktgrupp Strenx® 960

Strenx® 960 är en grupp konstruktionsstål med en lägsta sträckgräns på mellan 850 och 960 MPa beroende på tjocklek, vilket gör dem till ett utmärkt material för transport- och lyftanordningar.

Beställ provmaterial Få gratis teknisk rådgivning

LÄMPLIGA TILLÄMPNINGAR
Avancerade lastbärande konstruktioner
inom transport, lyft och jordbruk

TYP AV PRODUKTER
Varmvalsad bandplåt, plåt, kallvalsad bandplåt

TJOCKLEKSINTERVALL
0,8–120 mm

Ett brett utbud av höghållfasta konstruktionsstål

STRENX® 960 E
Överlägsen seghet

Lämplig för starka och lätta chassin, kranar, jordbruksutrustning och andra lastbärande konstruktioner i många olika dimensioner.

Seghet: 40 J vid -40 °C
Plåt: 4–120 mm
Standard: EN 10025-6 S960QL
Format: Plåt

STRENX® 960 F
Extrem seghet

Lämplig för starka och lätta chassin, kranar, jordbruksutrustning och andra lastbärande konstruktioner i kalla miljöer.

Seghet: 27 J vid -60 °C
Plåt: 4–100 mm
Standard: EN 10025-6 S960QL1
Format: Plåt

STRENX® 960 PLUS
Starka svetsar och utmärkt ytkvalitet

Lämplig för starka och lätta chassin, kranar, jordbruksutrustning och andra lastbärande konstruktioner.

Seghet: 27 J vid -40 °C
Varmvalsad bandplåt: 2–8 mm
Standard: EN 10025-6 S960QL
Format: Tunnplåt och coil

STRENX® 960MC
Formatklippt plåt med många användningsområden

Lämplig för starka och lätta chassin, kranar, jordbruksutrustning och andra lastbärande konstruktioner i många olika dimensioner.

Seghet: 27 J vid -40 °C
Varmvalsad bandplåt: 3–10 mm
Standard: EN 100149-2 S960MC
Format: Tunnplåt och coil

STRENX® 960 CR
För de tunnaste konstruktionsdelarna

Lämplig för en mängd olika komponenter och delar i lastbärande konstruktioner som är så lätta som möjligt.

Kallvalsad bandplåt: 0,8–2,1 mm
Standard: SSABs specifikation
Format: Tunnplåt och coil

STRENX® 960 HR W

Typiska användningsområden är krävande lastbärande konstruktioner med extra höga krav på hållfasthet och låg vikt.

Slagseghet: 27 J vid -40°C
Tjocklek: 3,0–6,1 mm
Standard: EN 10149-2 S960MC
Format: Varmvalsat bandstål

Hur du kan spara pengar och vikt med rätt stål i din trailer

Mantella minskar vikten på sina trailerchassin med Strenx® 960 Plus

Genom att uppgradera till Strenx® 960 Plus har den italienska tillverkaren Mantella tagit ett stort steg framåt inom trailerkonstruktion. Bockade Z-balkar har ersatt det traditionella konceptet med längsgående svetsade I-balkar. Det innovativa trailerchassit i Strenx® 960 Plus väger lika mycket som ett aluminiumchassi och har alla stålets fördelar vad gäller livslängd, utmattningshållfasthet och produktivitet.

Gör bakre påkörningsskydd och underkörningsskydd starkare och säkrare

När säkerheten står på spel måste lastbils- och trailerpåbyggare vara noggranna med materialvalet när de bygger bakre underkörningsskydd. Rätt typ av stål i de bakre stötskydden kan minska risken för dödsolyckor om tunga fordon blir påkörda bakifrån av personbilar, tvåhjuliga fordon eller lättare fordon.

Tillverkat för att ge förutsägbara verkstadsresultat

En operatör svetsar höghållfast Strenx® stål i verkstaden.

Svetsning

Strenx® 960 kan svetsas med valfri konventionell svetsmetod. MAG-svetsning är den vanligaste tekniken idag eftersom den är mycket enkel att automatisera för hög produktivitet.

En CNC-maskin med borrar för bearbetning av Strenx.

Bearbetning

Strenx® 960 kan normalt bearbetas utan specialutrustning. Stabila maskiner med snabbståls- och hårdmetallverktyg rekommenderas vid borrning, försänkning, gängning, svarvning och fräsning.

En maskin bockar Strenx-stål.

Bockning

Fribockning och rullbockning av Strenx® stålplåt och band kan utföras med vanliga bockningsmaskiner. Enhetliga egenskaper, snäva tjocklekstoleranser och hög ytkvalitet säkerställer en förutsägbar bockningsprocess.

Ett laserskärhuvud skär en plåt av Strenx-stål.

Termisk skärning

Egenskaperna och ytfinishen gör plåt och bandplåt av Strenx® 960 perfekt för laserskärning. Vid termisk skärning av varmvalsad tunnplåt och plåt av Strenx® 960 kan gas-, plasma- eller laserskärning användas.

Hantering av ett stycke Strenx konstruktionsstål innan det placeras i en skärmaskin.

Mekanisk skärning

Mekanisk skärning av Strenx® 960 utförs helst med giljotinsax. Skärmaskinen måste vara noggrant inställd. De viktigaste parametrarna är spel, skärvinkel och bladets hårdhet. Plåten bör värmas upp till cirka +20 °C innan den skärs.

En rätskiva placerad på Strenx-stål för att visa dess planhet.

Strenx® garantier

I Strenx® garantier ingår snäva tjocklekstoleranser, planhetstoleranser och bockningsradier. De snäva tjocklekstoleranserna gör att vikten kan fastställas med större precision. På så sätt kan du minska säkerhetsmarginalerna. Exakt tjocklek för hela plåten och mellan olika plåtar ger säkra och förutsägbara resultat i verkstaden.

Strenx® 960 produkter och tjocklekar

 
Strenx® 960
standardprodukter
Tjockleksintervall [mm] Överensstämmer med standard Format Typiska produkter som tillverkas
av Strenx®
Plåt Varmvalsad bandplåt Kallvalsad bandplåt
Strenx® 960 E 4–120 ---
---  EN 10025-6 S960QL Slagprov vid -40 °C Plåtar Lämplig för starka och lätta chassin, kranar,  
jordbruksutrustning och andra lastbärande  
konstruktioner i många olika dimensioner
Strenx® 960 F 4–100 ---  ---  EN 10025-6 S960QL1 Slagprov vid -60 °C Plåtar Lämplig för starka och lätta chassin, kranar,  
jordbruksutrustning och andra lastbärande  
konstruktioner i kalla miljöer
Strenx® 960MC --- 3–10 ---  EN 10149-2 S960MC Slagprov vid -40 °C
Tunnplåt och coils Lämplig för starka och lätta chassin, kranar,  
jordbruksutrustning och andra lastbärande  
konstruktioner
Strenx® 960 Plus --- 2–8 ---  EN 10025-6 S960QL Slagprov vid -40 °C Tunnplåt och coils Lämplig för starka och lätta chassin, kranar,  
jordbruksutrustning och andra lastbärande  
konstruktioner med snäva toleranser
Strenx® 960 CR --- --- 0,8–2,1  SSABs specifikation
Tunnplåt och coils Ett stort urval komponenter och delar för
lastbärande konstruktioner som är så lätta som möjligt
Strenx® 960 HR W --- 3,0–6,1 ---  EN 10149-2 S960MC Slagprov vid -40 °C
Tunnplåt och coils Avancerade lyftanordningar som mobilkranar,
containrar, järnvägsvagnar och lättare
transportlösningar och komponenter