En skopa tillverkad av Duroxite hårdpåsvetsad plåt
En skopa tillverkad av Duroxite hårdpåsvetsad plåt

Duroxite® hårdpåsvetsning för extrem hållbarhet

Duroxite® hårdpåsvetsade produkter är utformade för de mest extrema slitageförhållanden som nötning, slag, värme, metall mot metall och erosion. Duroxite® motverkar slitage under lång tid tack vare unika, garanterade slitageegenskaper ner till 75 % av påsvetsningens tjocklek.

Läs mer Kontakta våra säljare

Duroxite® stärker din bransch

Cementrännor i Duroxite®

Cement

Duroxite® ger ökad livslängd till en tuff bransch med många slitagepåverkade produktionssteg.

Duroxite® i gruvor, stenbrott och het sand

Oljesand, stenbrott och gruvdrift

Mycket nötande material är vanliga vid utvinning och bearbetning av malm, sten och sand.
Duroxite® i stålverk

Stålverk

Duroxite® hårdpåsvetsade produkter tål de heta och nötande förhållandena i stålverk.
Duroxite produktprogram

Välj rätt hårdpåsvetsningsplåt

Vilken Duroxite®-produkt som passar bäst för din applikation beror på vilket material – sten, sand, grus eller annat – som stöter emot eller glider längs ytan på slitdelen. Det beror också på anslagsvinkeln och -hastigheten och på drifttemperaturen.

Välj rätt påsvetsningsprodukt för att utrustningen och delarna ska prestera och producera på bästa möjliga sätt.

Duroxite® motverkar slitage, garanterat

Duroxite® har garantier som är unika på marknaden för hårdpåsvetsade produkter. Om du till exempel beställer 6 mm hårdpåsvetsning på en 6 mm basplåt vet du att detta är vad du får inom ±10 %. Detta gäller konsekvent över hela plåten och från plåt till plåt. 

Slitegenskaperna garanteras också ner till 75 % av påsvetsningsskiktets tjocklek i motsats till bara ytan på skiktet. Återstående 25 % av hårdpåsvetsningen är ett överföringsskikt som är nödvändigt för att ge god vidhäftning till grundmaterialet.

Duroxite® har garanterade slitegenskaper ner till 75 % av påsvetsningslagrets tjocklek jämfört med bara ytan på skiktet.
Hardox® slitplåt som basplåt finns i Duroxite® 101 och Duroxite® 201.

Hardox® som basplåt

Hardox® slitplåt som basplåt finns i Duroxite® 101 och Duroxite® 201. Hardox® slitstål som basplåt ger ett enastående kompositmaterial. Hardox® slitplåt har en unik kombination av hårdhet, styrka och seghet. Hårdheten ger en större säkerhetsmarginal jämfört med en basplåt av ordinärt stål om det hårdpåsvetsade ytskiktet är nedslitet. Hållfastheten och segheten hos Hardox® ökar hårdpåsvetsningsproduktens motståndskraft mot stötkrafter.

Duroxite® i tillverkning

Duroxite® är utvecklat för att vara hårt men ändå lätt att arbeta med. Det behövs ingen specialutrustning för att montera Duroxite®. Svetsning, bultning och bultsvetsning är de vanligaste metoderna för att montera slitdelar eller hårdpåsvetsad plåt av Duroxite® på utrustningen. För mer information om installation, se Duroxite®-broschyren .

En av de största fördelarna med Duroxite® är dess utmärkta formbarhet tack vare det brutna sprickmönstret på den påsvetsade ytan. Det underlättar bockning av plåten och säkerställer ett smidigt flöde av bearbetade material.

Svetsning, bultning och bultsvetsning är de vanligaste metoderna för att montera slitdelar eller hårdpåsvetsad plåt av Duroxite på utrustningen.

Bevisad prestanda

Duroxite® är det självklara valet för branscher som stenbrott, gruvdrift, cement, betong, energi, stålverk, återvinning och många andra områden där nötande material kräver extremt hårda ytor.

Gruvdrift och dagbrott

KUNDCASE

Kopparbrytning i dagbrott

Applikation: Elektrisk skopa

Slitdel: Linerpaket med Duroxite®-plåt för det mest slitageutsatta området

Syfte: Ökad nyttolast och livslängd

Typ av slitage Glidslitage och visst stötslitage

Fördel: Livslängden ökar med 50 % med liner av Duroxite® jämfört med AR 600-liners

KUNDCASE

8 gånger större livslängd i stålverk

Applikation: Transportör på gjuteri

Slitdel: Linerplåt för transportör

Fördel: Byte från linerplåt av gjutet manganstål med volframkarbid till Duroxite® 300 svetsad på Hardox® 600 ökade livslängden från 3 månader till 2 år

Linerplåt för transportör
Mantelfoder

KUNDCASE

Ökad livslängd för mantelfoder i vertikala valskvarnar

Applikation:  Vertikal valskvarn

Slitdel: Mantelfoder

Fördel: Flera års livslängd med Duroxite® 100 4 mm på 6 mm vid byte från 550 HBW-material med 8 månaders livslängd

Möt experten: Duroxite® i applikationer

Duroxite®, det senaste inom hårdpåsvetsningslösningar