Rapporten för det andra kvartalet 2023

Kapitalmarknadsdag 2023

Välkommen att följa SSABs kapitalmarknadsdag 2023 – Transforming the future of steel. Webcasten startar den 28 mars kl. 12.30 och pågår till cirka 17.30.

SSAB A Aktie, (SSAB A), Stockholm

people watching ipad

SSAB aktie

SSAB är noterat på börserna NASDAQ OMX Stockholm och Helsingfors. Här kan du se och analysera information om SSABs aktie, aktiekursutveckling och bolagets ägande.

SSAB as an investment

Summering av SSAB som en investering

Kreditinvesterare

Information om SSABs finansiering.

Bolagsstyrning

Information om SSABs bolagsstyrning. I detta ingår policyer och riktlinjer, information om Årsstämmor samt information om styrelsen och koncernledningen.