Företagsidentitet och varumärken

SSABs renommé och styrkan i SSABs varumärken hör till företagets mest värdefulla tillgångar. Alla företagets varumärken har samma modervarumärke: SSAB.

SSAB står för hållbarhet och prestanda. Vi samarbetar med våra kunder för att ta fram nya och bättre lösningar i hela värdekedjan. Vårt yttersta mål är att förbättra prestandan och minska de miljömässiga avtrycken i våra kunders produkter och processer.

SSAB har ett flertal varumärken och kanaler, med ett heltäckande erbjudande inom höghållfasta stål, från högspecialiserade produkter under eget varumärke till mer kommersiella kvaliteter.

Produktvarumärken

SSAB har ett starkt fokus på slutanvändaren och en varumärkesstrategi som innebär att kunderna kan dra fördel av starka varumärken.

SSAB har två varumärken med unika, globala positioner på marknaden: Hardox® och Strenx®.

  • Hardox® är ett globalt ledande varumärke inom slitstål, designat för maximal nyttolast och längre livslängd
  • Strenx® är ett varumärke som omfattar konstruktionsstål, designade för hållbara och lätta lösningar

 

Hardox® In My Body:

Om denna logotyp finns på produkten verifierar det att produkten har tillverkats med Hardox®-slitstål och inte någon imitation med sämre kvalitet.

My Inner Strenx®:

My Inner Strenx® är en kvalitetscertifiering för applikationer som använder Strenx®-stål.

I SSABs varumärkesportfölj ingår dessutom: Docol®, Toolox®, Armox® och GreenCoat®.

SSAB säljer också slitstål under varumärket Raex™ genom distributörer. 

Dessutom finns det sex produktgrupper där SSAB-namnet ingår:

  • SSAB Domex®
  • SSAB Form
  • SSAB Weathering
  • SSAB Boron
  • SSAB Laser®
  • SSAB Multisteel
struktur for varumärkeshantering

SSABs två dotterbolag har sina egna företagsvarumärken:

  • Tibnor är Nordens ledande distributör av stål, metaller och bearbetningstjänster
  • Ruukki Construction har behållit varumärket Ruukki och dess logotyp efter sammanslagningen mellan SSAB och det finska företaget Rautaruukki år 2014. Rautaruukki använde Ruukki som marknadsföringsnamn