Hälsa och säkerhet

SSAB strävar efter att vara det säkraste stålföretaget i världen, och vi har en nollvision för olyckor, arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, entreprenörer och besökare som vistas i våra anläggningar är vår högsta prioritet.

Alla SSAB-medarbetare har ett personligt ansvar att arbeta säkert varje dag – det är ett grundläggande krav för att arbeta på SSAB. Arbetarskydd är integrerat i vårt ledningssystem. Utöver säkerhet fokuserar SSAB på förebyggande hälsovård och friskvård för att främja medarbetarnas allmänna välbefinnande.

Fokus på säkerhet

För att uppnå vår målsättning om noll olyckor, skador och arbetsrelaterade sjukdomar, gör SSAB följande:

 • Vi ser till att säkerheten är en integrerad del av alla aktiviteter och beslut som tas i hela företaget.
 • Vi arbetar tillsammans för att förhindra olyckor och ohälsa genom att identifiera, utvärdera och eliminera risker.
 • Vi identifierar och undanröjer systematiskt orsakerna till olyckor och tillbud med målet att förhindra att de inträffar igen.
 • Vi ser till att ledningen och linjeorganisationen tar ansvar för arbetssäkerheten. De stöttas av specialister på arbetssäkerhet. Samtidigt är varje medarbetare på SSAB är ansvarig för sin egen och andras säkerhet i den egna arbetsmiljön. Vi måste avbryta och korrigera kollegor och entreprenörer när de tar risker eller inte uppfyller fastställda säkerhetsföreskrifter. Allt arbete som inte utförs på ett säkert sätt måste avbrytas;
 • Vi ser till att alla chefer föregår med gott exempel. De är ansvariga för arbetsmiljön och måste fungera som goda förebilder;
 • Vi ser till att alla medarbetare har tillgång till nödvändiga anvisningar och att de har den utbildning och utrustning som krävs för att arbeta säkert;
 • Vi uppfyller eller överträffar alla gällande lagar, förordningar och SSABs krav;
 • Vi antar tydliga mål och övervakar regelbundet att målen uppfylls.
 • Välbefinnande i arbetet och livsbalans

  Välbefinnande i arbetet betyder att du mår bra på jobbet. Det betyder att du har meningsfulla uppgifter, att privatlivet och arbetet är i balans och att du har god hälsa och klarar av att utföra ditt jobb. SSAB skapar en miljö för medarbetarnas välbefinnande – från en säker arbetsmiljö till program för hälsa och friskvård SSAB har en lång tradition av att erbjuda och uppmuntra förebyggande hälsovårdsinsatser.

  Certifieringar

  SSAB´s safety management system fulfills the requirements of international standard ISO 45001.


  Underleverantörers säkerhet

  Varje år arbetar hundratals personer från externa företag på SSAB, framförallt med underhåll och reparationer. Att garantera säkerheten för alla på våra anläggningar – anställda, underleverantörer och besökare – är vår högsta prioritet. Vi kontrollerar att våra entreprenörer har strikta säkerhetsrutiner, och våra partnerföretag arbetar tillsammans med oss för att garantera säkerheten för alla som arbetar på en SSAB-anläggning. Vi tillhandahåller också kurser och diskussionsforum för underleverantörer för att öka deras säkerhetsmedvetande.

  Se våra säkerhetsvideor

  Var ansvarsfull.
  Agera säkert.
  För dig själv.
  Ta ansvar.
  Agera säkert.
  För dina medarbetare och kunder.
  Var ansvarsfull.
  Agera säkert.
  För dina nära och kära.