Miljöfördelar – idag och i framtiden

Uppgradering till Strenx® höghållfast konstruktionsstål ger miljöfördelar från dag ett. Med ett starkare stål kan du bygga lättare konstruktioner som minskar bränsleförbrukningen och tillhörande koldioxidutsläpp.

Stöder ert miljöarbete från första början

Letar du efter sätt att minska din utrustnings miljöpåverkan? Strenx® kan hjälpa dig att lyckas. SSABs nuvarande ståltillverkningsprocess för Strenx® är redan världens mest koldioxideffektiva. Och när stålet används för att tillverka starkare och lättare utrustning skapar det ännu fler miljöfördelar jämfört med vanligt stål.

Nästa steg inom fossilfritt Strenx® konstruktionsstål

År 2026 kommer även Strenx® stål från en fossilfri produktionsprocess att finnas tillgängligt. I och med lanseringen av SSABs HYBRIT-teknik kommer vätgas istället för kol att användas för att avlägsna syre från järnmalmen. Detta är ett stort steg för stålindustrin, och Strenx® kommer att skapa helt nya möjligheter för producenter av tillämpningar i höghållfast konstruktionsstål att eliminera sina koldioxidutsläpp. Strenx® fossilfria stålsorter kommer naturligtvis att ha samma höga prestanda som dagens Strenx® stål.

Minskade livscykelutsläpp genom lättare stål

För att visa de besparingar du kan uppnå genom att uppgradera till Strenx® stål utför vi beräkningar med hjälp av vårt EcoUpgraded-program på verklig utrustning. Här är ett sådant exempel: Den längsgående balken i ett trailerchassi uppgraderades från ett stål med en sträckgräns på 310 MPa till Strenx® 700MC med en sträckgräns på 700 MPa. De uppgraderade delarna blev 350 kg lättare. Andra konstruktionsändringar bidrog till ytterligare 150 kg i viktbesparing och ökade trailerns totala lastkapacitet med 500 kg.

Besparingen i siffror

Därmed minskar koldioxidutsläppen med 25 ton och bränsleförbrukningen med 8100 liter under hela livscykeln. Koldioxidutsläppen från ståltillverkningen uppvägs efter sju månader och därefter fortsätter besparingarna.

Strenx® konstruktionsstål har en positiv miljöpåverkan

Strenx® höghållfast konstruktionsstål kan användas i tunnare dimensioner än vanligt stål och samtidigt göra produkterna starkare. Detta har en positiv inverkan på miljön: Eftersom det behövs mindre stål för en tillämpning sparar man resurser och får en lättare produkt, vilket leder till lägre bränsleförbrukning per transport.

Uppgraderade delar 350 kg lättare

Bränslebesparing 8100 l under livscykeln

CO2-besparing 25 ton under livscykeln

Dessa miljöbesparingar
blir ännu större vid
användning av fossilfria versioner av
Strenx® prestandastål.

Certifierade prestanda från My Inner Strenx®

Medlemmar i varumärkesprogrammet My Inner Strenx® vet hur man använder Strenx® prestandastål på bästa sätt. Deras konstruktions- och tillverkningsprocesser utvärderas noggrant av SSAB, vilket säkerställer att deras utrustning är både stark och lätt för maximal hållbarhet.

FAQ: få svar på de 20 viktigaste frågorna

Fossilfritt bränsle är på väg! År 2026 siktar SSAB på att lansera sitt banbrytande fossilfria premiumstål – och att revolutionera branschen genom att införa en ståltillverkningsprocess som inte genererar några fossila koldioxidutsläpp.

En hållbarhetsvinst och vinstdrivande faktor i den tunga transportsektorn

Globalisering och frihandel har snabbt förändrat vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer. Världsomspännande leveranskedjor och transportnätverk har medfört stora förbättringar av levnadsstandarden.

Bygga en hållbar framtid med fossilfritt stål

Den globala utmaningen att stoppa och upphäva nuvarande klimatförändringar är brådskande. Stålindustrin kan spela en avgörande roll när det gäller att minska koldioxidutsläppen både i produktionsfasen och genom att bibehålla nuvarande återvinningsgrad.