Kämpar ni med slitage och nednötning i tunga tillämpningar? Då kan ni förlita er på SSAB, experten med nästan 50 års erfarenhet av slitstål. Välj från ett av världens bredaste utbud av kvaliteter, tjocklekar och bredder – så kan ni minska ledtiderna i verkstaden, få utrustning med bättre prestanda och livslängd samt öka produktiviteten.

Men vad är egentligen slitstål?

Slitstål används främst där det är nötning och slitage som skapar problem, och inte i konstruktioner som byggnader eller broar. Typiska användningsområden är skopor och andra tillbehör för tung utrustning, tipp- och trailerkarosser, betongblandare, sopbilar, linerplåt och slitdelar, såsom skärkanter.

Slitplåt görs av stål som innehåller olika legeringar. Bland legeringarna spelar kolet en nyckelroll för att göra slitplåten nötningsbeständig, eftersom det ökar stålets hårdhet. När kolinnehållet ökar, ökar också hårdheten, men det innebär även att segheten minskar, vilket gör stålet mer känsligt för sprickbildning. 

Det är därför som bra processer för ståltillverkning är så vitala. Det krävs precis rätt balans av legeringar, värmebehandling och kemi för att få de egenskaper man vill ha. På SSAB tycker vi att vi har ett fulländat recept för stål, som ger maximal seghet och styrka men som vanligtvis ger utmärkta svets- och skärresultat utan förvärmning.

Två män framför stenbrottsutrustning tillverkat i Hardox® – slitplåt av höghållfast nötningsbeständigt stål.

Gemomhärdat stål: Starkt och hållfast ända in i kärnan

Vi tillverkar vårt slitstål i en process som kallas seghärdning och anlöpning (quenching and tempering, Q&T). Under processen ändras stålets kornstruktur för att ge ökad seghet och förbättrad formbarhet, vilket gör stålet mindre sprött. Det resulterar i att stålet blir genomhärdat. 

Hardox® är ett förstklassigt slitstål från SSAB som är genomhärdad och ger bättre prestanda än mjukare stål som endast är ythärdade. Genomhärdat stål genomgår en värmebehandling i vilken stålet utsätts för uppvärmning till hög temperatur följt av kontrollerad kylning. Det förbättrar hårdheten – inte enbart i ytskiktet utan ända in i stålets kärna. 

Hardox® slitstål har en unik kombination av hårdhet och seghet och kan tack vare sina egenskaper användas som bärande slitplåt. Tillverkare kan böja, bearbeta, borra och svetsa plåten, och i många fall behövs ingen förvärmning. Stålets jämna och garanterade egenskaper betyder bättre förutsägbarhet och produktivitet i verkstaden.

Vilket slitstål är rätt för er?

Slitstål kan hålla upp till 4 gånger längre än mjukt stål. Till de mest populära kvaliteterna av Hardox® slitstål hör AR400AR450, AR500, AR550, AR600 och Hardox® 500 Tuf, vår senaste kvalitet på 475–505 HBW, som förenar de bästa egenskaperna hos AR450-stål och AR500-stål för hög hårdhet, hög seghet och slitstyrka, vilket gör det särskilt lämpat för extrema tillämpningar. 

Men vilken kvalitet och typ av stål är rätt för er och ert projekt? Behöver ni stålplåt, stålrör, ledningar eller stänger? Våra experter hjälper er att hitta den perfekta matchningen för er användning och en balans mellan hårdhet, styrka och formbarhet som ger en bestående inverkan på er produkt – och er verksamhet.

Verksamheter och användningsområden för SSABs slitstål

  • Grävmaskiner och dess utrustning
  • Byggnation, rivning och återvinning
  • Materialhantering, krossning och transport
  • Gruvdrift, stenbrytning och förädling
  • Cement- och andra industrianläggningar
  • Maskiner för jord- och skogsbruk
  • Lastbilar, släpvagnar och andra fordon

Andra slitstål från SSAB

Förutom stark och seg Hardox®-slitplåt erbjuder vi även andra typer av slitstarkt stål. Hårdpåsvetsning med Duroxite® kan ge utrustningen flera veckor, månader – eller till och med år extra – av problemfri drift. Levereras som plåt, rör, stift eller tråd. Enkelt att svetsa eller bulta- – ingen speciell utrustning eller förbearbetning krävs för fortsatt användning i verkstaden. 
SSAB borstål förbättrar stålets härdbarhet. Ni kan minska eller eliminera anlöpningen, använda er nuvarande härdningsprocess och räkna med mycket förutsägbara resultat, varje gång. Ni kan seghärda i olja, vatten-polymerlösningar eller vanligt vatten. Med ledningar, rör och rundstänger kan ni snabbt komma igång med olika typer av mångsidigt slitstål som är färdigt att användas, med samma garanterade egenskaper som vår slitplåt.
 

Duroxite®-hårdpåsvetsning

SSAB borstål