Enklare och mer kostnadseffektiv produktion

SSAB Boron står för ett nytt och bredare sortiment av stålsorter för seghärdning och presshärdning. Det förbättrar den totala produktiviteten, avkastningen och den slutliga produktkvaliteten. Det är rätt val för problemfri och kostnadseffektiv prestanda i dina värmebehandlingsprocesser.

Bra verkstadsprestanda börjar med rent stål.

Snäva dimensionstoleranser

Snäva parametrar för varje kemiskt element karaktäriserar SSAB Boron. Svavel- och fosforinnehållet är mycket lägre än maximum för standardsorter av borstål enligt EN 10083-3. SSAB Boron har garanterat snäva dimensionstoleranser, vilket hjälper dig att maximera effektivitetetn i di verkstad.

Utmärkta prestanda

SSAB Boron beter alltid sig på samma  sätt, dag efter dag. Du behöver inte ställa om bearbetningparametrarna för varje ny stålleverans. Den optimerade sammansättningen och de konsekventa dimensionstoleranserna resulterar i ett material som ger utmärkt prestanda under hela produktionsprocessen, förkortar ledtiderna och ser till att du får den önskade kvaliteten i slutprodukten.

Lätt att forma och härda

Minimera risken för mikrosprickor

SSAB Boron-stålen är utformade för att minimera mikrosprickor vid mekanisk verkstadsbearbetning Den överlägsna renheten och den finkorniga strukturen möjliggör kritiska procedurer som stansning, klippning och stampning i valsat skick. Mekanisk bearbetning och formbarhet kan förbättras ytterligare genom att använda SSAB Boron i glödgat tillstånd.

Sofistikerad seghärdning

Den jämna och noggrant kontrollerade kemiska sammansättningen möjliggör en avancerad härdning, där hårdhet och seghet kan förstärkas på kritiska områden i slutprodukten. SSAB Boron fungerar också extremt väl  i presshärdningsprocesser. Med SSAB Boron kan du fortsätta med alla de härdningsmetoder du använder idag och förvänta dig mycket förutsägbara resultat. 

Pålitlig härdning i vatten, vatten/polymerer och olja

Härdning i olja eller i vatten- och polymerlösningar fungerar lika bra - det senare ger ytterligare miljöfördelar. SSAB Boron minimerar eller eliminerar behovet av värmebehandling efter härdning. Det ger minskade energikostnader och ökad effektivitet.

SSAB till din tjänst

När du köper SSAB Laser Plus får du också tillgång till SSABs omfattande supportresurser. Du kan alltid kontakta SSAB per telefon eller e-post och få hjälp med materialval, värmebehandling, verkstadsrekommendationer och andra tekniska frågor. 

Tech Support

Vi är redo att erbjuda optimerade produkter och tjänster som skapar det slags värde till ditt företag som verkligen betyder något. Våra engagerade Tech Support-medarbetare finns över hela världen. De ser fram emot att samarbeta med dig i långsiktiga utvecklingsprojekt och de besöker dig gärna ör att lösa dina akuta problem på plats.