Duroxite® tillsatsmaterial för påsvetsning inom produktion och underhåll

Duroxite® tillsatsmaterial finns både som tråd och elektroder för en mängd olika svetsbehov. De används för tillverkning av hårdpåsvetsade delar, underhålls- och reparationsarbeten.

Fluxfylld rörtråd för hårdpåsvetsning av påsvetsningsprodukter

Foto av två spolar Duroxite svetstråd

Duroxite® 100 Wire för glidslitage

Duroxite® 100 Wire används för hårdpåsvetsning av utrustning som används i miljöer med glidslitage. Svetsgodset innehåller slitstarka material med hög andel extremt hårda, kromrika primära M7C3-karbider.

Foto av två spolar Duroxite svetstråd

Duroxite® 200 Wire för kraftigt glidslitage

Duroxite® 200 Wire är avsedd för miljöer med kraftigt glidslitage. Det mycket motståndskraftiga hårdpåsvetsningsskiktet innehåller hårda komplexa karbider i en seg matris. Det fungerar exceptionellt bra när det utsätts för både fina och grova slitande material.

En svetsare i svetshjälm håller i en elektrodhållare för Duroxite elektroder

Påsvetsningstråd och -elektrod för svetsning i alla lägen

De grundläggande svetslägena är plan, horisontell, vertikal och överliggande, där överliggande svetsning är svårast. Dessa lägen är naturligtvis idealiska förenklingar. Ofta måste man hantera en mer komplicerad blandning av svetslägen. Både Duroxite® AP Wire och Duroxite AP Electrode är utvecklade för att ge svetsar av hög kvalitet i alla lägen.

Närbild av en spole Duroxite AP svetstråd

Duroxite® AP Wire

Duroxite® AP Wire ger ett hårdpåsvetsningsskikt med hög beständighet mot slitage metall mot metall, metall mot jord, stötslitage och starkt nötande miljöer. Den kan användas på kolstål, låglegerade stål och manganstål.

Foto av Duroxite AP elektroder

Duroxite® AP Electrode

Duroxite® AP Electrode är en elektrod med solid kärna och en extruderad beläggning som innehåller legeringselementen. Den är utformad för komponenter som utsätts för slitage metall mot metall, metall mot jord, stötslitage och stark nötning. Duroxite® AP Electrode kan användas på kolstål, låglegerade stål och manganstål.

Närbild av en spole Duroxite Cr-Zero svetstråd

Duroxite® Cr-Zero Wire skyddar mot kromrök

Duroxite® Cr-Zero Wire är lämplig för påsvetsningssituationer där det är svårt att skydda svetsaren från rök med hexavalent krom. Det påsvetsade skiktet innehåller borkarbider med en slitstyrka och hårdhet som motsvarar eller överträffar konventionella kromkarbidbeläggningar.