En kvinna som blickar framåt, symboliserar stålindustrins omställning till miljövänliga material som SSABs utsläppsfria och fossilfria stål för en mer hållbar framtid.
En kvinna som blickar framåt, symboliserar stålindustrins omställning till miljövänliga material som SSABs utsläppsfria och fossilfria stål för en mer hållbar framtid.

Vi går mot fossilfrihet!

SSAB revolutionerar ståltillverkningen med två unika stål som i princip ger noll fossila koldioxidutsläpp. Det banar väg för en grönare framtid.

SSAB Zero steel

Nästa generation återvunnet stål

SSAB Zero™ tillverkas av återvunnet stålskrot och produceras med fossilfri el och biogas. Resultatet är ett stål som praktiskt taget inte ger några fossila koldioxidutsläpp.

Fossilfritt stål från SSAB

Framtiden är fossilfri

SSAB Fossil-free™ steel framställs med hjälp av HYBRIT®-tekniken, med direkt reduktion av järnmalm med hjälp av fossilfritt framställd vätgas. Processen avger vatten istället för CO2 som restprodukt.

Tidslinjen för fossilfrihet

SSAB är redan i dag ett av världens stålföretag med minst koldioxidavtryck. Vi är nu på väg att revolutionera järnmalmsbaserad ståltillverkning och siktar på att vara först i världen med att leverera fossilfritt stål till marknaden 2026. SSAB vill erbjuda sina kunder konkurrensfördelar i form av en fullständigt fossilfri värdekedja. Omkring 2030 kommer alla våra produktionsanläggningar att kunna leverera fossilfritt stål.

Tidslinje för SSABs omställning till fossilfritt stål

Vi tar ansvar för stål som inte vi har tillverkat 

SSAB utvecklar inte bara världens första fossilfria stål, utan erbjuder nu också ett stål baserat på återvunnet råmaterial, utan fossila koldioxidutsläpp. Med SSAB Zero™ tar vi nästa steg mot en grönare framtid. 

SSAB Zero™

Mer om SSAB Fossil-free™ steel

SSAB Fossil-free™ steel tillverkas med hjälp av den revolutionerande HYBRIT®-tekniken, som ersätter kol i järnmalmsreduktionsprocessen med vätgas. Resultatet är att fossila koldioxidutsläpp elimineras. Läs mer om hur den banbrytande tekniken utvecklades, hur den fungerar, fördelarna med SSAB:s fossilfria stål och varför det är ett hållbart stål.


Hållbart stål

SSAB sätter hållbar stålproduktion på världskartan

Tycker du att hållbar stålproduktion låter som en motsägelse?  Svaret är: det har det varit hittills. Men nu SSAB har beslutat sig för att ändra på det.  

Vatten

De sex främsta anledningarna för ditt företag att övergå till fossilfritt stål

Fossilfritt stål har samma egenskaper som konventionellt stål. Du märker ingen skillnad – men planeten gör det.

Järnpellets

Allt grönt stål är inte fossilfritt stål – lär dig varför

Intresset för ”grönt stål” ökar. Men när det inte finns någon officiell definition, hur vet man att det inte handlar om greenwashing?

Hur tillverkas fossilfritt stål?

Stål har tillverkats i tusentals år med kol som reduktionsmedel för att avlägsna syre från järnmalm. Denna process släpper ut enorma mängder CO2. Men nu är SSAB på väg att revolutionera industrin med sin HYBRIT®-tekniken. Här används väte i stället för kol i järnmalmsreduktionsprocessen, vilket innebär att restprodukten är vatten i stället för CO2.

Se alla

Vilket är SSAB:s huvudmål för att utveckla stål utan koldioxidutsläpp?

Idag är stålindustrin den sektor som släpper ut mest koldioxid. Den står för 7 procent av alla utsläpp globalt. Även om SSAB redan är en av världens mest energieffektiva ståltillverkare vet vi att branschen fortfarande har en lång väg att gå. Vårt mål är att leda stålindustrin mot en koldioxidfri framtid. 

Läs mer om vad en fossilfri framtid betyder för dig

Varför ska jag köpa stål utan koldioxidutsläpp?

Att satsa på stål utan koldioxidutsläpp tillför värde till ditt företag genom att koldioxidavtrycket elimineras i ståldelen av din värdekedja. Även bortsett från stor efterfrågan från slutkunderna gör detta att SSAB:s kunder kan bli föregångare och inta en ledande position inom sina respektive branscher och erbjuda produkter med hög kvalitet och med ett mycket lågt koldioxidavtryck. Sex anledningar

Vilken är skillnaden mellan SSAB Zero™, SSAB Fossil-free™ steel och standardstål?

Både SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel är stål utan koldioxidutsläpp. SSAB Zero är baserat på skrot. SSAB:s fossilfria stål är baserat på järnmalm som produceras utan fossila bränslen med HYBRIT®-tekniken. Såvitt vi vet kommer SSAB att kunna erbjuda stål med marknadens lägsta koldioxidavtryck, oberoende av råmaterialet. SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel har samma kvalitet och egenskaper.

Hur får jag veta mer om SSAB:s hållbara stål?

Om du inte hittar den information du söker här, kontakta oss. Eller tala med din SSAB-säljkontakt direkt.

Vanliga frågor: SSAB Fossil-free™ steel

fråga
Peab

Samarbete nyckeln bakom världens första byggnad med fossilfritt stål

Ett banbrytande samarbete mellan SSAB och Peab kan revolutionera byggbranschens klimatavtryck. Det är världens första byggnad med SSABs fossilfria stål ett bevis på.

Volvo-fordon

Volvokoncernen först med att använda SSAB:s fossilfria stål i ett fordon  

Volvokoncernen presenterade världens första fordon tillverkat med fossilfritt stål från SSAB. Maskinen – en lastbärare för gruvor och bergtäkter – presenterades på Volvos partnerevent i Göteborg.

Världens första gruvdumper för underjordsbrytning med dumper i fossilfritt stål.

Banbrytande nyhet för hållbar gruvdrift

Epiroc har utvecklat världens första underjordsgruvtruck med ett lastflak med fossilfritt stål.

 

Vi bygger en koldioxidneutral framtid tillsammans med fordonsindustrin

Våra innovativa partnerskap inom fordonsindustrin visar vägen till en grön framtid.

Man framför en tippbil

Varför fossilfritt stål är framtiden för tung transport

Globalisering och frihandel har snabbt förändrat vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer. Leveranskedjor och transportnätverk som omsluter hela världen har lyft vår levnadsstandard avsevärt.

Framtidens städer

Framtidens städer behöver byggas mer hållbart

Nyckeln till hållbara städer är att använda bättre och mer hållbart byggmaterial, som fossilfritt stål och biobaserade beläggningar. 

jun 18
Andra pressmeddelanden

SSABs uppdaterade klimatmål godkänns av Science Based Targets initiative

SSABs mål för att reducera utsläppen av växthusgaser har godkänts av organisationen Science Based Targets initiative (SBTi). Godkännandet innebär att målen är vetenskapligt förankrade och i linje med SBTi:s skärpta krav på företag om att sätta mål som är förenliga med en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5°C.

jun 11
Andra nyheter

Ruukki-tak i SSAB fossilfritt stål på lyxiga Sunday Morning Resort i finska Lappland

Ruukki Construction, en del av SSAB, har tecknat avtal med reseföretaget Experience Pyhä Oy om leverans av Ruukki® Classic LowCarbon-tak i SSAB Fossil-free™ stål till reseföretagets ekologiskt profilerade semesteranläggning i Pyhätunturi i finska Lappland. I framtiden kommer tak av den typ som installeras på Honkatalot™ byggnader att ha upp till 70 procent mindre klimatpåverkan än motsvarande produkter av konventionella stålsorter.

maj 31
Andra nyheter

Accenture tillhandahåller konsulttjänster för SSABs omställning till fossilfria elektrostålverk

SSAB och Accenture har tecknat ett långsiktigt ramavtal om att tillhandahålla konsult- och tekniktjänster för att stödja SSABs omställning till fossilfritt stål. Accenture kommer att leda utformningen och implementeringen av den tekniska affärsplattformen som omfattar flera områden och processer i de nya elektrostålverken. Den första implementeringen görs vid elektrostålverket i Luleå.