En kvinna som blickar framåt, symboliserar stålindustrins omställning till miljövänliga material som SSABs utsläppsfria och fossilfria stål för en mer hållbar framtid.
En kvinna som blickar framåt, symboliserar stålindustrins omställning till miljövänliga material som SSABs utsläppsfria och fossilfria stål för en mer hållbar framtid.

Vi går mot fossilfrihet!

SSAB revolutionerar ståltillverkningen med två unika stål som i princip ger noll fossila koldioxidutsläpp. Det banar väg för en grönare framtid.

SSAB Zero steel

Nästa generation återvunnet stål

SSAB Zero™ tillverkas av återvunnet stålskrot och produceras med fossilfri el och biogas. Resultatet är ett stål som praktiskt taget inte ger några fossila koldioxidutsläpp.

Fossilfritt stål från SSAB

Framtiden är fossilfri

SSAB Fossil-free™ steel framställs med hjälp av HYBRIT®-teknologin, med direkt reduktion av järnmalm med hjälp av fossilfritt framställd vätgas. Processen avger vatten istället för CO2 som restprodukt.

Tidslinjen för fossilfrihet

SSAB är redan i dag ett av världens stålföretag med minst koldioxidavtryck. Vi är nu på väg att revolutionera järnmalmsbaserad ståltillverkning och siktar på att vara först i världen med att leverera fossilfritt stål till marknaden 2026. SSAB vill erbjuda sina kunder konkurrensfördelar i form av en fullständigt fossilfri värdekedja. Omkring 2030 kommer alla våra produktionsanläggningar att kunna leverera fossilfritt stål.

Tidslinje för SSABs omställning till fossilfritt stål

Vi tar ansvar för stål som inte vi har tillverkat 

SSAB utvecklar inte bara världens första fossilfria stål, utan erbjuder nu också ett stål baserat på återvunnet råmaterial, utan fossila koldioxidutsläpp. Med SSAB Zero™ tar vi nästa steg mot en grönare framtid. 

SSAB Zero™

Mer om SSAB Fossil-free™ steel

SSAB Fossil-free™ steel tillverkas med hjälp av den revolutionerande HYBRIT®-teknologin, som ersätter kol i järnmalmsreduktionsprocessen med vätgas. Resultatet är att fossila koldioxidutsläpp elimineras. Läs mer om hur den banbrytande tekniken utvecklades, hur den fungerar, fördelarna med SSAB:s fossilfria stål och varför det är ett hållbart stål.


Hållbart stål

SSAB sätter hållbar stålproduktion på världskartan

Tycker du att hållbar stålproduktion låter som en motsägelse?  Svaret är: det har det varit hittills. Men nu SSAB har beslutat sig för att ändra på det.  

Vatten

De sex främsta anledningarna för ditt företag att övergå till fossilfritt stål

Fossilfritt stål har samma egenskaper som konventionellt stål. Du märker ingen skillnad – men planeten gör det.

Järnpellets

Allt grönt stål är inte fossilfritt stål – lär dig varför

Intresset för ”grönt stål” ökar. Men när det inte finns någon officiell definition, hur vet man att det inte handlar om greenwashing?

Hur tillverkas fossilfritt stål?

Stål har tillverkats i tusentals år med kol som reduktionsmedel för att avlägsna syre från järnmalm. Denna process släpper ut enorma mängder CO2. Men nu är SSAB på väg att revolutionera industrin med sin HYBRIT®-teknologin. Här används väte i stället för kol i järnmalmsreduktionsprocessen, vilket innebär att restprodukten är vatten i stället för CO2.

Se alla

Vilket är SSAB:s huvudmål för att utveckla stål utan koldioxidutsläpp?

Idag är stålindustrin den sektor som släpper ut mest koldioxid. Den står för 7 procent av alla utsläpp globalt. Även om SSAB redan är en av världens mest energieffektiva ståltillverkare vet vi att branschen fortfarande har en lång väg att gå. Vårt mål är att leda stålindustrin mot en koldioxidfri framtid. 

Läs mer om vad en fossilfri framtid betyder för dig

Varför ska jag köpa stål utan koldioxidutsläpp?

Att satsa på stål utan koldioxidutsläpp tillför värde till ditt företag genom att koldioxidavtrycket elimineras i ståldelen av din värdekedja. Även bortsett från stor efterfrågan från slutkunderna gör detta att SSAB:s kunder kan bli föregångare och inta en ledande position inom sina respektive branscher och erbjuda produkter med hög kvalitet och med ett mycket lågt koldioxidavtryck. Sex anledningar

Vilken är skillnaden mellan SSAB Zero™, SSAB Fossil-free™ steel och standardstål?

Både SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel är stål utan koldioxidutsläpp. SSAB Zero är baserat på skrot. SSAB:s fossilfria stål är baserat på järnmalm som produceras utan fossila bränslen med HYBRIT®-teknologin. Såvitt vi vet kommer SSAB att kunna erbjuda stål med marknadens lägsta koldioxidavtryck, oberoende av råmaterialet. SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel har samma kvalitet och egenskaper.

Hur får jag veta mer om SSAB:s hållbara stål?

Om du inte hittar den information du söker här, kontakta oss. Eller tala med din SSAB-säljkontakt direkt.

Vanliga frågor: SSAB Fossil-free™ steel

fråga
Volvo-fordon

Volvokoncernen först med att använda SSAB:s fossilfria stål i ett fordon  

Volvokoncernen presenterade världens första fordon tillverkat med fossilfritt stål från SSAB. Maskinen – en lastbärare för gruvor och bergtäkter – presenterades på Volvos partnerevent i Göteborg.

Världens första gruvdumper för underjordsbrytning med dumper i fossilfritt stål.

Banbrytande nyhet för hållbar gruvdrift

Epiroc har utvecklat världens första underjordsgruvtruck med ett lastflak med fossilfritt stål.

 

Världens första Multilift-lastväxlare tillverkad av fossilfritt stål från Cargotec Hiab.

Framåt för hållbar lasthantering 

Ett ambitiöst partnerskap mellan SSAB och Cargotec, en ledande leverantör av lastutrustning och godshanteringslösningar, visar vägen mot ökad hållbarhet.

Vi bygger en koldioxidneutral framtid tillsammans med fordonsindustrin

Våra innovativa partnerskap inom fordonsindustrin visar vägen till en grön framtid.

Man framför en tippbil

Varför fossilfritt stål är framtiden för tung transport

Globalisering och frihandel har snabbt förändrat vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer. Leveranskedjor och transportnätverk som omsluter hela världen har lyft vår levnadsstandard avsevärt.

Framtidens städer

Framtidens städer behöver byggas mer hållbart

Nyckeln till hållbara städer är att använda bättre och mer hållbart byggmaterial, som fossilfritt stål och biobaserade beläggningar. 

dec 1
Andra pressmeddelanden

SSAB och Vattenfall i nytt samarbete om leveranser av fossilfritt stål

SSAB och Vattenfall har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål tillverkat med HYBRIT-teknik. SSAB kommer, med insatsmaterial från pilotanläggningen HYBRIT i Luleå, att leverera fossilfritt stål till Vattenfall för att använda i sin verksamhet.

nov 30
Andra pressmeddelanden

SSAB på COP28: Ambitionsnivån och omställningstakten måste höjas

SSABs representanter kommer att delta i mer än 20 seminarier och rundabordssamtal under FN:s klimatkonferens COP28 i Dubai. Vårt huvudbudskap är att vi har tekniken för att bli av med fossila utsläpp från ståltillverkning – nu behöver beslutsfattarna skapa förutsättningar för en snabbare implementering.

nov 28
Andra pressmeddelanden

Statsministern på plats vid byggstarten när SSABs nordiska produktionssystem ställs om

Under närvaro av statsminister Ulf Kristersson inledde SSAB idag byggstarten för ljusbågsugnen i Oxelösund. En historisk milstolpe för svensk industri och för den gröna omställningen till fossilfri ståltillverkning.