martin pei

Ett samarbete som utvecklar hållbarhet på ett sätt som vi bara sett början av

Volvokoncernen och SSAB i samarbete om världens första fordon av fossilfritt stål

Snart kan vindkraftverk vara fossilfria

Skenet bedrar. Vindkraftverk ger fossilfri el, men de är gjorda av stål. Och produktionen av stål är en av de största utsläppskällorna som finns. Ett ton stål orsakar utsläpp av nästan två ton koldioxid. För ett enstaka vindkraftverk kanske det inte gör så stor skillnad. Men tänk på alla vindkraftverk i världen.

Det senaste om fossilfritt stål

SSAB and Faurecia to collaborate on fossil-free steel for automotive seat structures

SSAB and Faurecia to collaborate on fossil-free steel for automotive seat structures

SSAB is teaming up with Faurecia to jointly explore the development of fossil-free advanced high-strength steel for use in the automotive seating business.

heavy transport on a bridge

Volvo Group and SSAB to collaborate on the world’s first vehicles of fossil-free steel

Volvo Group and SSAB have signed a collaboration agreement on research, development, serial production and commercialization of the world’s first vehicles to be made of fossil-free steel.

apr 11 2022

SSAB och Epiroc samarbetar om fossilfritt stål till gruvutrustning

SSAB inleder ett partnerskap med Epiroc, ledande leverantör inom gruv- och infrastrukturindustrin, om fossilfritt stål som Epiroc planerar att använda i tillverkning av gruvutrustning.

apr 1 2022

HYBRIT får stöd från EU:s innovationsfond

HYBRIT-initiativet som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall har nu officiellt fått stöd från EU, som ett av sju utvalda projekt under Innovationsfonden. Projektet får totalt 143 miljoner euro för en demonstration i industriell och kommersiell skala av en komplett värdekedja för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning, från gruva till fossilfritt stål.

nov 4 2021

SSAB en av grundarna i First Movers Coalition vid COP26

SSAB blir en av grundarna av First Movers Coalition, FMC, ett gemensamt initiativ av USA:s särskilda sändebud för klimatfrågor, John Kerry och World Economic Forum. Initiativet lanserades vid COP26 i Glasgow och kommer att vara en plattform för företag att åta sig att göra inköp som skapar efterfrågan på nya tekniker med låga koldioxidutsläpp.

SSAB satsar på att lansera världens första fossilfria stål 2026

Stål är ett av vårt samhälles viktigaste material, samtidigt är tillverkningen en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Det vill SSAB ändra på och utvecklar därför ett helt fossilfritt stål som kommer att vara tillgängligt från 2026.

Fredrik N G Andersson

Fossilfritt stål möter efterfrågan på gröna lösningar

Konsumenter efterfrågar miljövänliga produkter i allt högre utsträckning. Detta ökar pressen på att etablera en hållbar fossilfri försörjningskedja, och på att hela ståltillverkningsprocessen och alla efterföljande led ska vara fossilfria – från gruvdriften ända tills produkten landar i butiken.

Faser

2016 - 2017

Förstudie 


2016
  • Förstudie med stöd från Energimyndigheten
  • 4-årigt FOU-projekt med stöd från Energimyndigheten

2017
Ett samriskföretag mellan SSAB, LKAB och Vattenfall
2018 - 2024

Genomförbarhetsstudie tester på pilotanläggningar


Feb 2018
Beslut för pilotfas

2019 - 2021
Fossilfria pellets - försök

2020-2024
Vätgasbaserad reduktion och smältförsök i stålverk

2021/22 - 2024
Pilotstudie för vätgaslagring
2025 - 2030

Industriell demonstration och omställning


2025
  • BF* till EAF** vid SSAB Oxelösund
  • HYBRIT demoanläggning

2026
SSAB:s fossilfria stål på marknaden

Runt 2030
Nytt produktionssystem – “minimills” med ljusbågsugnar kommer ersätta masugnarna vid SSAB i Raahe och Luleå.

* BF = masugn. **EAF = Elektrisk ljusbågsugn

FAQ: de stora 20 frågorna besvarade

Nu är fossilt stål på G! SSAB siktar på att lansera sitt banbrytande fossilfria stål av premiumkvalitet år 2026. Det en produkt som kommer att revolutionera branschen genom att eliminera koldioxidutsläpp från ståltillverkningsprocessen. Här har vi sammanställt 20 vanliga frågor om fossilfritt stål från SSAB.

Employees looking at screens

Fråga 1.
Varför utvecklar SSAB fossilfritt stål?

Utsläppen av koldioxid måste upphöra, det är avgörande för vår planets framtid. Stålindustrin är för närvarande en av de främsta källorna till koldioxidutsläpp, och står för sju procent av alla CO2-utsläpp globalt. SSAB är redan en av världens mest koldioxideffektiva ståltillverkare, men vi vet att branschen har en bra bit kvar. Vårt mål är att leda stålindustrin till en koldioxidfri framtid.

woman with bike on a bridge

Fråga 14.
Har fossilfritt stål bättre egenskaper än andra stål?

Kvaliteten och egenskaperna hos fossilfritt stål kommer att vara exakt som i dagens stål från SSAB. Egenskaperna hos SSAB:s stål skapas i ståltillverknings- och värmebehandlingsprocesserna, och de kommer att förbli desamma. Den första skillnaden i processen är att den energi som används uteslutande kommer att vara fossilfri el och biobränslen. En annan skillnad är att HYBRIT-teknologin kommer att användas i järntillverkningsprocessen. Eftersom detta enbart är det första steget i produktionsprocessen ger det inte stålet några andra kvaliteter eller egenskaper.

employees discussing

Fråga 17.
När startar de kommersiella leveranserna?

SSAB:s mål är att leverera fossilfritt stål år 2026.

5 skäl att välja fossilfritt stål

För ditt företag kommer det att finnas många fördelar med att välja fossilfritt stål, trots att priset initialt kan vara något högre. Här är fem anledningar till att fossilfritt stål är rätt väg att gå.

steel bridge over water

Fossilfritt stål bygger en hållbar framtid

Att stoppa och vända nuvarande klimatförändringar är en ytterst angelägen global utmaning. Stålindustrin har potential att spela en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen, både i produktionsfasen och genom att upprätthålla en hög återvinningsgrad.

Hur fossilfritt stål kommer att påverka din industri

Bilbranschen accelererar mot en hållbar framtid

Hållbara produktlivscykler är avgörande för att bilföretag ska kunna förverkliga sina tillväxtambitioner samtidigt som de uppfyller gröna produktionsmål. Fossilfritt stål från SSAB kan spela en central roll i att hjälpa fordonstillverkare att bli mer miljövänlig.

Tungtransportbranschen redo för ökad hållbarhet med SSAB:s fossilfria stål

Försörjningskedjor och transportnät som korsar hela världen har möjliggjort stora förbättringar av vår levnadsstandard. Nu står tungtransport, som en av många sektorer, inför den kritiska utmaningen att styra om sin produktion till att bli mer hållbar utan att kompromissa med lönsamheten. I det sammanhanget kommer fossilfritt stål att spela en kritisk roll.

Framtidens byggande är hållbart. Våra framtida städer måste byggas hållbart. En nyckel till detta är att använda bättre byggmaterial, som fossilfritt stål och biobaserade färgbeläggningar.

Få branscher är så sammantvinnade som stål- och byggbranschen. I över ett sekel har de två sektorerna utvecklats tillsammans, och framöver är det hållbarhet som kommer att prägla relationen.

Gå vidare till det som intresserar dig mest

development icon

HYBRIT Development

HYBRIT-initiativet hjälper till att uppfylla de globala klimatmålen i Parisavtalet och de nationella miljömålen i Sverige och Finland. Vårt mål är att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 10 procent och Finlands med 7 procent. Om vi tar täten och visar att det går att eliminera koldioxidutsläppen i stålindustrin tror vi att andra kommer att följa efter. Potentialen är enorm.

partnership icons

Samarbetspartners

HYBRIT Development är ett bolag samägt av SSAB, LKAB och Vattenfall. De tre företagen äger en tredjedel var av företaget, med målsättningen att utveckla en ståltillverkningsprocess som släpper ut vatten istället för koldioxid.

video icon

Video

På YouTube publicerar vi alla våra filmer, inklusive informativa filmer om företaget, stål och filmer för personer som är intresserade av att arbeta på SSAB.

download icon

Downloadcenter

Sök och ladda ner SSABS broschyrer och annat material

webinar icon

Webinarier

Håll dig i framkant genom att följa våra kostnadsfria webbseminarier om Fossilfritt stål

Social media icons

Följ oss

Håll kontakten med SSAB och våra medarbetare, varumärken och kunder i kanalerna föredrar.