Investerarkalender

SSAB investor events

 
7 – 28 JANUARI

Tyst period

SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan
kvartalsresultaten publiceras. Under denna period
deltar inte bolaget i investerarmöten.

28 januari, 2022

Bokslutskommuniké för 2021

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.
Årsredovisningen för 2021 publiceras senast vecka 11.

26 april, 2022

Q1 – Delårsrapport januari-mars 2022

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

22 juli, 2022

Q2 – Delårsrapport januari-juni 2022

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

25 oktober, 2022

Q3 – Delårsrapport januari-september 2022

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

6 april, 2022

Årstämman 2022, Stockholm

13 april, 2022

Om årsstämman beslutar enligt styrelsen förslag beräknas
utdelningen att utbetalas den 13 april, 2022

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, per.hillstrom@ssab.com, +46 70 2952 912

Anna Viefhues, ESG Manager, anna.viefhues@ssab.com,+46 73 567 42 77

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,viktoria.karsberg@ssab.com, +46 8 4545 734