Investerarkalender

SSAB investor events

 
6– 27 JANUARI

Tyst period

SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan
kvartalsresultaten publiceras. Under denna period
deltar inte bolaget i investerarmöten.

27 januari, 2023

Bokslutskommuniké för 2022

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.
Årsredovisningen för 2022 publiceras senast vecka 12.

26 april, 2023

Q1 – Delårsrapport januari-mars 2023

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

21 juli, 2023

Q2 – Delårsrapport januari-juni 2023

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

25 oktober, 2023

Q3 – Delårsrapport januari-september 2023

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om
annat inte kommuniceras.

18 april, 2023

Årstämman 2023, Oxelösund

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, per.hillstrom@ssab.com, +46 70 2952 912

Anna Viefhues, ESG Manager, anna.viefhues@ssab.com,+46 73 567 42 77

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,viktoria.karsberg@ssab.com, +46 8 4545 734