Ansvarsfulla inköp

Det är viktigt för oss att våra leverantörer agerar ansvarsfullt, och de följer SSABs egna riktlinjer såväl som internationella riktlinjer inom hållbarhet.

Inköp av varor och tjänster

Hållbarhet är en integrerad del av vår inköpsverksamhet och i hanteringen av leverantörskedjan. Vi utvärderar våra leverantörer baserat på kvalitet, leveranssäkerhet, kostnad och hållbarhet. SSAB främjar en långsiktig hållbar utveckling och strävar efter att arbeta med företag som är etiskt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande.

Inköp

Att vara leverantör till SSAB innebär ett stort ansvar när det gäller allt från hållbarhet och säkerhet till arbetet med kostnadsförbättringar. Oavsett om du är en befintlig eller potentiell leverantör kan du hitta mer information om detta och många andra inköpsrelaterade ämnen här.

Global leverantörskedja

Med en global leverantörskedja är det viktigt att utvärdera leverantörsrisker och deras förmåga att hantera dessa frågor. SSAB köper in produkter, material och tjänster från cirka 20 000 leverantörer i mer än 60 olika länder. Inköpen omfattar bland annat råvaror som skrot, järnmalm och kol, men även underhållstjänster och reservdelar.

SSABs hållbarhetspolicy för leverantörer

  • Baserad på FN:s Global Compacts principer.

  • Omfattar krav på arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, antikorruption och miljö.

  • Säkerställer att SSAB samarbetar med leverantörer som delar våra värderingar.

  • Gäller alla leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster.

  • SSAB förbehåller sig rätten att genomföra granskningar eller revisioner på plats för att säkerställa efterlevnad.

  • Alla nya eller uppdaterade kontrakt från och med 2017 hänvisar till hållbarhetspolicyn för leverantörer eller liknande och samma hänvisning finns i våra inköpsorder.

pdf 19.29 Mb
SSAB Supplier Code of Conduct