Hardox® 400

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Det mångsidiga stålet som tål nötning och slitage.

  Hardox®400 är ett slittåligt stål med nominell hårdhet på 400 HBW. Hardox® 400 är ett mångsidigt slitstarkt stål. Tack vare sin höga seghet, goda bockbarhet och svetsbarhet kan det användas i konstruktioner som utsätts för måttligt slitage.

  Dimensionsintervall

  Hardox® 400 finns som plåt i tjocklek 4.0–130.0 mm och som tunnplåt i tjocklek 2.0–8.0 mm. Hardox® 400 plåt finns i bredd upp till 3350 mm och längd upp till 14630 mm. Hardox® 400 tunnplåt finns i bredd upp till 1650 mm och längd upp till 16000 mm. Mer detaljerad information om dimensionerna återfinns i dimensionsprogrammet.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Produkt Tjocklek
   (mmin)
   Hårdhet 1)
   (HBW)
   Typisk Sträckgräns
   (MPaksi), icke garanterat
   Hardox® 400 tunnplåt 2.0 - 8.00.079 - 0.315 370 - 430 1100159
   Hardox® 400 grovplåt 4.0 - 130.00.157 - 5.118 370 - 430 1100159
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    1) Brinellhårdhet, HBW, mäts enligt EN ISO 6506-1 på en fräst yta 0.5 - 3 mm under plåtytan. Minst en provstav per smälta och 40 ton. Den nominella tjockleken på de levererade plåtarna kommer inte att variera mer än +/- 15 mm från provstaven som använts för hårdhetstestning. För tunnplåt är Brinell hårdhetstest enligt EN ISO 6506-1 för varje värmebehandlingsindivid / coil. Hårdheten mäts på en fräst yta 0.3 - 2.0 mm underytan.

    Hardox® plåt är genomhärdad. Minsta hårdhet i kärnan är 90 % av den garanterade lägsta ythårdheten.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Längsprov, typisk slagenergi,
     Charpy V 10x10 mm provstav 1)
     Hardox® 400 tunn- & grovplåt 45 J / -40 °C33 ft-lbs / -40 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Hardox® 400 tunn- & grovplåt
      Längsprov, typisk slagenergi,
      Charpy V 10x10 mm provstav 1)
      45 J / -40 °C33 ft-lbs / -40 °F

      1) Slagseghet mäts efter överenskommelse. För tjocklekar på 3 - 11.9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad storlek. Slagprovning enligt ISO EN 148 per smälta och tjockleksgrupp. Genomsnitt av tre tester.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.32 0.70 1.60 0.025 0.010 2.50 1.50 0.60 0.004
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Produkttyp Tunnplåt Grovplåt Grovplåt Grovplåt Grovplåt Grovplåt Grovplåt Grovplåt
         Tjocklek (mmin) 2.0 - 8.00.079 - 0.315 4.0 - 7.90.157 - 0.311 8.0 - 20.00.315 - 0.787 20.1 - 32.00.791 - 1.260 32.1 - 45.01.263 - 1.772 45.1 - 51.01.776 - 2.008 51.1 - 80.02.012 - 3.150 80.1 - 130.03.154 - 5.118
         Max CET(CEV) 0.28 (0.41) 0.26 (0.41) 0.31 (0.47) 0.32 (0.52) 0.33 (0.67) 0.33 (0.67) 0.43 (0.82) 0.43 (0.92)
         Typ CET(CEV) 0.26 (0.39) 0.24 (0.39) 0.28 (0.44) 0.29 (0.48) 0.31 (0.62) 0.31 (0.62) 0.41 (0.65) 0.41 (0.89)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Hardox® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser i enlighet med Hardox® tjockleksgaranti.

          Hardox® garanti uppfyller kraven enligt EN 10029 klass A, men erbjuder snävare toleranser plåt. Toleranserna för tunnplåt är enligt en ½ EN 10051.

          Längd och bredd

          Enligt SSABs dimensionsprogram. För plåt är toleranserna i enlighet med SSAB:s råkantstandard eller toleranser som uppfyller EN 10029. Toleranserna för tunnplåt uppfyller EN 10051. Snävare toleranser finns på begäran.

          Form

          Toleranserna är i enlighet med EN 10029 för plåt och enligt EN 10051 för tunnplåt.

          Planhet

          Toleranser enligt Hardox® planhetsgarantier klass D för plåt, som är striktare än EN 10029. För tunnplåt är toleranserna i enlighet med Hardox® planhetsgarantier klass A, som har snävare toleranser än EN 10051.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 1.

          Leveranstillstånd

          Leveranstillståndet är härdat (Q) eller härdat och värmebehandlat (QT). Hardox® grovplåt levereras med klippta eller termiskt skurna kanter och tjocklekar över 80 mm levereras som standard med råkant. Hardox® -tunnplåt levereras som standard med valsad yta och råkant.

          Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

          Bockbarhet för plåt är i enlighet med Hardox® bockningsgaranti klass E. För tunnplåt, bockbarheten är enligt Hardox® bockningsgarantier klass A.

          Hardox® wear plate är inte avsett för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och, vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper bibehålls inte vid exponering för temperaturer över 250ºC .

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.