Produkter

På denna sida

Produkter

Premiumguiden för smarta stållösningar

Fördjupa dig i stål och vårt erbjudande – ladda ned ett exemplar av vår handbok Premiumguiden för smarta stålösningar här

""

Buntlager

På vårt service center i Arendal lagerför vi ett brett utbud av färdigklippt material i de vanligast förekommande stålsorterna och dimensionerna.

Har vi det inte lagerfört som formatplåt är oddsen goda att vi lagerför det som coil. Kontakta oss så hjälper vi er.

Vårt nuvarande lager av färdigklippt formatplåt på pallar om ca 2000 KG:

Varmvalsad Formatplåt
Stålsort Utförande Format 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00
STRENX 650MC D Betad & Anoljad 1500x3000 39455 - - 39455 - - - -
355MC D Betad & Anoljad 1250x2500 338432 - - - - - - -
355MC D Betad & Anoljad 1500x3000 14861 27233 61752 13094 61257 76087 36690 323666

 

Kallvalsad Formatplåt
Stålsort Utförande Format 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
DC01 AmO Anoljad 1000x2000 35069 78424 47831 - 15047
DC01 AmO Anoljad 1250x2500 82533 53240 75961 - 24163
DC01 AmO Anoljad 1500x3000 40319 41116 49171 87990 59156

 

Metallbelagd Formatplåt
Stålsort Utförande Format 1,00 1,50 2,00 3,00
DX51D + Z275 MAC 1000x2000 46322 76147 18423 90409
DX51D + Z275 MAC 1250x2500 33075 64480 84499 18172

Standardlager av coil

Hos oss finns ett råvarulager av coil om ca 40 000 ton, många av dessa är vad vi benämner som standardstålsorter i olika tjocklekar där flera kunder delar på stora insatsmaterial.

Skulle ni vara i behov av en stålsort eller specifik dimension som inte finns i vårt nuvarande utbud hjälper vi er gärna att sätta ihop ett upplägg som passar just er verksamhet.

Vårt nuvarande lager av coil:

Standardlager av coil för slittning och klippning
Stålsort Tjocklekar, mm
SSAB Domex 355MC D P+O 2,00 - 6,00
SSAB Domex 240YP B P+O 2,00 - 6,00
SSAB Form 200/DC01 AmO 0,70 - 3,00
SSAB Form 04 / DC04 AmO 0,70 - 3,00
SSAB Domex 420LA AmO 0,70 - 2,00
SSAB Form 200 / DX51D + Z275 MAC 0,50 - 1,25
SSAB Domex 250GD /S250GD + Z275 MAC 1,50 - 3,00
SSAB Domex 420LAD + Z275 MAC 0,70 - 2,00

Kundunika upplägg

Ett arbetssätt passar sällan alla, vi är alltid öppna för lösningar bortom vårt standardmässiga flöde, kontakta gärna oss så hjälper vi er.

Materialintyg

Samtliga certifikat grundas på Europanorm EN 10204

Identitetsintyg kan du få utan kostnad. Kontakta SSAB för att få aktuellt pris för de kvalitetsintyg och provningsintyg du behöver.

Verkstoleranser

Det är mycket att tänka på vid val av stålsort. När du väljer är det viktigt att du tar hänsyn till toleranser för tjocklek, bredd och längd för den tunnplåt du behöver.
Börja med att ta ställning till vilken tolerans du kan acceptera när det gäller tjockleken, och gå sedan vidare och beakta toleranser för bredd och längd. Vi erbjuder alltid stöd och support. Ta kontakt med oss på SSAB för rådgivning.

Varmvalsad bandplåt

Ytbeskaffenhet Norm SS-EN 10163-2:2005

Denna norm gäller för varmvalsad plåt från 3 till 250 mm. Nedanstående är utdrag ur normen. Vid reklamation hänvisas till originalnormen.

 

Allmänt

Ytfordringar och reparationsvillkor indelas i 2 klasser och varje klass indelas i 3 subklasser.

 

Klass A

Den nuvarande tjockleken under diskontinuiteter och under nerslipade ytor får vara mindre än den specificerade minimitjockleken i tillämpbar toleransstandard. Diskontinuiteter andra än sprickor, flagor och veck vars djup inte är större än tabell nedan anses naturliga för tillverkningsprocessen och är tillåtna oberoende av deras antal. Se normen SS-EN 10163 för tillåten storlek på ytan som underskrider minimum tjockleken i toleransstandard.

 

 

""

Mått i milimeter.

 

Klass B

Den kvarvarande tjockleken under diskontinuiteter och under nedslipade ytor skall inte vara mindre än den specificerade minimitjockleken i tillämpbar toleransstandard.

 

Reparationssvetsning

Villkor för reparationssvetsning av defekter, som inte kan repareras genom slipning indelas i 3 subklasser. Följande översikt kan ges.

 

Subklass 1

Svetsreparation är tillåten för verket med anvisningar om när och hur reparation skall utföras.

 

Subklass 2

Svetsreparation är endast tillåten om verk och kund har träffat överenskommelse om detta.

 

Subklass 3

Svetsreparation tillåts ej. Om reklamation kan antagas skall enligt ovan originalnormen konsulteras. Normen ger detaljerade anvisningar för utförande och tolkning, som inte återges här.

 

Normal standard

SSAB:s leveranser av varmvalsad plåt sker enligt följande ytstandard: Klass A Subklass 1 enligt SS-EN 10163-2, om inte annat föreskrivits.

Kallvalsad Bandplåt

 

Verkstoleranser Norm SS-EN 10131

Nedanstående är utdrag ur normen. Vid reklamation hänvisas till originalnormen.

""

Mått i milimeter.
 * 1 MPa = 1 N/mm2.
 ** Tjocklekstoleranser vid kallvalsade svetsar kan ökas med högst 50 % på 10 meter. Ökningen gäller alla tjocklekar och, om inget annat har överenskommits då beställningen gjordes, för normaltoleranser och förbättrade toleranser.

""

Mått i milimeter.
 * 1 MPa = 1 N/mm2.
 ** Tjocklekstoleranser vid kallvalsade svetsar kan ökas med högst 50 % på 10 meter. Ökningen gäller alla tjocklekar och, om inget annat har överenskommits då beställningen gjordes, för normaltoleranser och förbättrade toleranser.

Tjocklekstoleranser för stålsorter

Mått i milimeter.
 * 1 MPa = 1 N/mm2.
 ** Tjocklekstoleranser vid kallvalsade svetsar kan ökas med högst 50 % på 10 meter. Ökningen gäller alla tjocklekar och, om inget annat har överenskommits då beställningen gjordes, för normaltoleranser och förbättrade toleranser.

""

Mått i milimeter.
 * 1 MPa = 1 N/mm2.
 ** Tjocklekstoleranser vid kallvalsade svetsar kan ökas med högst 50 % på 10 meter. Ökningen gäller alla tjocklekar och, om inget annat har överenskommits då beställningen gjordes, för normaltoleranser och förbättrade toleranser.

Metallbelagd Plåt

Toleranser Norm SS-EN 10143

Nedanstående är utdrag ur normen. Vid reklamation hänvisas till originalnormen.

""

Mått i millimeter.
 * 1 MPa = 1 N/mm2.
 ** Tjocklekstoleranser vid svetsar i bandrullar kan ökas med högst 50 % på 10 m. Ökningen gäller alla tjocklekar och, om inget annat har överenskommits då förfrågan eller beställningen gjordes, för normaltoleranser och förbättrade toleranser (negativa och positiva).
 *** Brett bandstål: bredd ≥ 600 mm; klippt, brett bandstål: valsad bredd ≥ 600 mm, klippt till bredd mindre än 600 mm.

""

Mått i millimeter.
 * 1 MPa = 1 N/mm2.
 ** Tjocklekstoleranser vid svetsar i bandrullar kan ökas med högst 50 % på 10 m. Ökningen gäller alla tjocklekar och, om inget annat har överenskommits då förfrågan eller beställningen gjordes, för normaltoleranser och förbättrade toleranser (negativa och positiva).
 *** Brett bandstål: bredd ≥ 600 mm; klippt, brett bandstål: valsad bredd ≥ 600 mm, klippt till bredd mindre än 600 mm.

Jämförande Normer

Det är många år sedan länderna i Europa införde EuroNorm, EN som en gemensam standard för stålsorter. Trots det lever många beteckningar från gamla nationella normer och standarder kvar inom branschen. I det här kapitlet ger vi dig tabellverk som gör det lättare att översätta de vanligaste stålsorterna mellan olika standarder och kunna identifiera rätt produkt. Vi erbjuder alltid stöd och support. Ta kontakt med oss på SSAB för rådgivning

Varmvalsad Bandplåt

Konstruktionsstål

""

 

Kallformningsstål

""

* Stålsorter inom parentes () är inte exakt likvärdiga- Ibland 10 Mpa lägre sträckgräns.
** Värdena för dragprov för dessa stålsorter gäller längdprovstavar.
*** Värdena för dragprov för dessa stålsorter gäller tvärsprovstavar.

 

Kallvalsad Bandplåt

Mjuka stål

""

 

Höghållfasta stål

""

 

Ytkvalitet

 

Metallbelagd Plåt

Varmförzinkad pressplåt

""

 

Zinkvikt

""

 

Ytutseende

""

 

Ytkvalitet

""