Polyester

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Polyester färgbelagt stål från SSAB finns i ett brett urval av kulörer inspirerade av den nordiska naturen. Den typiska glansnivån är normal glans, men andra glanser kan fås på begäran.

  Polyester används vanligen i profilerade tillämpningar som lagerlokaler, ekonomibyggnader, hallar och skjul. Polyester har hög väderbeständighet (RC3), slät yta och erbjuder flexibilitet vid bearbetning.

  Plåtens baksida är lackerad med grå beläggning i två skikt.

  Polyester uppfyller gällande REACH-bestämmelser och är helt kromatfritt.

  Alla SSABs färgbelagda stålsorter tillverkas enligt EN 10169.

  Tekniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tekniska egenskaper Normal
   Glans 35
   Minsta inre bockningsradie 3 x plåttjocklek
   Repbeständighet 20 N
   UV-beständighet RUV2-3
   Korrosionsbeständig 1) RC3
   Smutsavvisande Tillfredsställande
   Högsta användningstemperatur 90 °C
   Brandklass, EN 13501-1 A1 s1 d0
   Beläggningstjocklek, nominell (primer + toppfärg) 25 µm
   Beläggningsstruktur Slät
   Stålbeteckning 2) S280GD - S350GD, DX51D
   Zinkbeläggning 275 g/m2
   Min. ståltjocklek 2) 0.42 mm
   Stålbredd 2) 1000 - 1500 mm
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Tekniska egenskaper
    Glans
    Normal
    35
    Tekniska egenskaper
    Minsta inre bockningsradie
    Normal
    3 x plåttjocklek
    Tekniska egenskaper
    Repbeständighet
    Normal
    20 N
    Tekniska egenskaper
    UV-beständighet
    Normal
    RUV2-3
    Tekniska egenskaper
    Korrosionsbeständig 1)
    Normal
    RC3
    Tekniska egenskaper
    Smutsavvisande
    Normal
    Tillfredsställande
    Tekniska egenskaper
    Högsta användningstemperatur
    Normal
    90 °C
    Tekniska egenskaper
    Brandklass, EN 13501-1
    Normal
    A1 s1 d0
    Tekniska egenskaper
    Beläggningstjocklek, nominell (primer + toppfärg)
    Normal
    25 µm
    Tekniska egenskaper
    Beläggningsstruktur
    Normal
    Slät
    Tekniska egenskaper
    Stålbeteckning 2)
    Normal
    S280GD - S350GD, DX51D
    Tekniska egenskaper
    Zinkbeläggning
    Normal
    275 g/m2
    Tekniska egenskaper
    Min. ståltjocklek 2)
    Normal
    0.42 mm
    Tekniska egenskaper
    Stålbredd 2)
    Normal
    1000 - 1500 mm

    1) Klassificering i korrosionsbeständighetskategorier baseras på blåsbildning, delaminering och skador på beläggningen i en bock efter två års exponering på naturliga utomhusteststationer enligt EN 10169.

    2) Maximal ståltjocklek är 1.5 mm och högsta stålbredd beror på stålets tjocklek. För övriga ståldimensioner och stålsorter kontakta SSAB Tech Support.

    Kulörer

    Nedanstående kulörer är tillgängliga för närvarande. Andra kulörer går att få enligt särskild överenskommelse.

    Kulörerna som visas i kulörtabellen är endast vägledande. Beställ ett kulörprov för att se produktens verkliga utseende. Observera också att samma kulör kan skilja sig åt mellan produkterna.

    35 Tillängliga kulörer
    Förhandsvisa kulörerna
    Stäng

    Kulörer

    Polyester

    Frost White

    RR106 / SS0009

    Normal

    Nordic White

    RR1H3 / SS0020

    Normal

    Winter White

    RR20 / SS0005

    Normal

    White

    RR--- / SS0010

    Normal

    White

    RR135 / SS0248

    Normal

    White

    RR1G5 / SS0109

    Normal

    White

    RR1G6 / SS----

    Normal

    Fog White

    RR143 / SS----

    Normal

    White

    RR1L4 / SS0078

    Normal

    Limestone Grey

    RR268 / SS0022

    Normal

    Cloud Grey

    RR2B1 / SS----

    Normal

    Pebble Grey

    RR21 / SS0011

    Normal

    Stone Grey

    RR22 / SS0554

    Normal

    Rock Grey

    RR237 / SS0061

    Normal

    Grey

    RR2J9 / SS5036

    Normal

    Anthracite Grey

    RR2H8 / SS0087

    Normal

    Mountain Grey

    RR23 / SS0036

    Normal

    Ridge Grey

    RR2F7 / SS0035

    Normal

    Cliff Grey

    RR288 / SS0455

    Normal

    Slate Grey

    RR2H3 / SS0534

    Normal

    Nordic Night Black

    RR33 / SS0015

    Normal

    Walnut Brown

    RR32 / SS0387

    Normal

    Chestnut Brown

    RR887 / SS0435

    Normal

    Acorn Brown

    RR827 / SS0434

    Normal

    Cottage Red

    RR29 / SS0758

    Normal

    Tile Red

    RR750 / SS0760

    Normal

    Brick Red

    RR7F2 / SS0742

    Normal

    Red

    RR786 / SS5415

    Normal

    Harvest Yellow

    RR24 / SS0189

    Normal

    Silver Fir Green

    RR5J3 / SS0975

    Normal

    Leaf Green

    RR594 / SS0874

    Normal

    Pine Green

    RR11 / SS0830

    Normal

    Lake Blue

    RR35 / SS0558

    Normal

    Metallic Silver

    RR40 / SS0045

    Normal

    Metallic

    RR947 / SS----

    Normal

    Anmärkning för metallickulörer: För att säkerställa enhetlig kulör på en exteriör del bör allt material komma från samma produktionssats. Monteringsriktningen av materialet bör också vara densamma, i synnerhet för formatplåt.

    Baksidesbeläggning

    Om inte annat anges är plåtens baksida lackerad med en grå baksidesbeläggning i två skikt som ytterligare förbättrar produktens korrosionsbeständighet. Beläggningen har goda vidhäftningsegenskaper till många typer av lim och skum, men kompatibiliteten måste testas från fall till fall. 

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Tekniska egenskaper
     Nominell beläggningstjocklek (primer + toppfärg) 12 µm
     Kulör Grå
     Korrosionsresistens Min CPI3
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Tekniska egenskaper
      Nominell beläggningstjocklek (primer + toppfärg)
      12 µm
      Tekniska egenskaper
      Kulör
      Grå
      Tekniska egenskaper
      Korrosionsresistens
      Min CPI3

      För att underlätta materialidentifiering är baksidan av plåten märkt med SSAB-logotypen och produktens namn. Produktionsåret anges för att underlätta materialets spårbarhet och kan hänvisas till inom garantitiden. En pil visar produktionsriktningen för att säkerställa att installationen görs i en enhetlig riktning.

      Dubbelsidiga produkter

      Polyester går även att få som dubbelsidig produkt. Olika sidor av plåten kan dock inte blandas på grund av att de kan skilja sig åt visuellt. Baksidan kan ha större variation i färg och glans.

      Skyddsfilm

      Tillfällig skyddsfilm finns för skydd under bearbetning och montering. Skyddsfilmen appliceras på produktens ovansida. Skyddsfilmerna centreras på bandet, vilket betyder att detvanligtvis finns små oskyddade områden på båda kanterna av bandet. Oskyddade områden kan skäras bort om kunden så önskar. Skarvade filmändar är markerade med röd tejp på kanten av produkten.

      Produkter med skyddsfilm bör förvaras torrt och varmt, eftersom vidhäftningen mellan skyddsfilmen och färgbeläggningen försämras både vid höga och låga temperaturer. Luftfuktigheten ändrar även vidhäftningsegenskaperna och lämnar i värsta fall kvar den självhäftande delen av filmen på produktens yta.

      Skyddsfilmens vidhäftning ökar med tiden och gör att det så småningom blir svårt att ta bort filmen från produktens yta. Vi rekommenderar därför att skyddsfilmen tas bort från materialet så snart som möjligt men inte senare än sex månader från tillverkningen av produkten eller en månad efter installation av slutprodukten, beroende på vilket som inträffar först.

      Skyddsfilmen minskar friktionen mellan ytvarven i rullarna, vilket medför en hög risk att mindre rullar kan kollapsa. På grund av risken att rullen går sönder rekommenderar SSAB inte att skyddsfilm används för stål med nominell tjocklek ≤ 0,60 mm. Om det är nödvändigt med skyddsfilm ska följande åtgärder vidtas för att minimera risken att rullen kollapsar: Max. rullevikt < 5 ton och självbärande skyddsplåtar måste användas i paketet.

      Typisk tjocklek på skyddsfilmen är cirka 45 µm, högsta arbetstemperatur +80 °C och högsta och lägsta avlägsningssstemperatur +40 °C respektive -10 °C.

      Skyddsfilmen har god motståndskraft mot formning men får lätt skärskador. Vid arbete med material som har en skyddsfilm är det viktigt att använda rena verktyg som inte skadar filmen och korrekta arbetsmetoder. Skärvätskor behövs inte eftersom filmen skyddar materialets yta och minskar friktionen. Skärvätskor kan också ha en negativin verkan på skyddsfilmen och filmens vidhäftning.

      Skyddsfilm kan återvinnas som plast, förbrännas eller tas om hand genom den kommunala avfallshanteringen beroende på lokala riktlinjer och föreskrifter för avfallshantering.

      Kontakt information

      www.ssab.com/contact