Polyester

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Polyester färgbelagt stål från SSAB finns i ett brett urval av kulörer inspirerade av den nordiska naturen. Den typiska glansnivån är normal glans, men andra glanser kan fås på begäran.

Polyester används vanligen i profilerade tillämpningar som lagerlokaler, ekonomibyggnader, hallar och skjul. Polyester har hög väderbeständighet (RC3), slät yta och erbjuder flexibilitet vid bearbetning.

Plåtens baksida är lackerad med grå beläggning i två skikt.

Polyester uppfyller gällande REACH-bestämmelser och är helt kromatfritt.

Alla SSABs färgbelagda stålsorter tillverkas enligt EN 10169.

Tekniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tekniska egenskaper Normal
  Glans 35
  Minsta inre bockningsradie 3 x plåttjocklek
  Repbeständighet 20 N
  UV-beständighet RUV2-3
  Korrosionsbeständig 1) RC3
  Smutsavvisande Tillfredsställande
  Högsta användningstemperatur 90 °C
  Brandklass, EN 13501-1 A1 s1 d0
  Beläggningstjocklek, nominell (primer + toppfärg) 25 µm
  Beläggningsstruktur Slät
  Stålbeteckning 2) S280GD - S350GD, DX51D
  Zinkbeläggning 275 g/m2
  Min. ståltjocklek 2) 0.42 mm
  Stålbredd 2) 1000 - 1500 mm
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Tekniska egenskaper
   Glans
   Normal
   35
   Tekniska egenskaper
   Minsta inre bockningsradie
   Normal
   3 x plåttjocklek
   Tekniska egenskaper
   Repbeständighet
   Normal
   20 N
   Tekniska egenskaper
   UV-beständighet
   Normal
   RUV2-3
   Tekniska egenskaper
   Korrosionsbeständig 1)
   Normal
   RC3
   Tekniska egenskaper
   Smutsavvisande
   Normal
   Tillfredsställande
   Tekniska egenskaper
   Högsta användningstemperatur
   Normal
   90 °C
   Tekniska egenskaper
   Brandklass, EN 13501-1
   Normal
   A1 s1 d0
   Tekniska egenskaper
   Beläggningstjocklek, nominell (primer + toppfärg)
   Normal
   25 µm
   Tekniska egenskaper
   Beläggningsstruktur
   Normal
   Slät
   Tekniska egenskaper
   Stålbeteckning 2)
   Normal
   S280GD - S350GD, DX51D
   Tekniska egenskaper
   Zinkbeläggning
   Normal
   275 g/m2
   Tekniska egenskaper
   Min. ståltjocklek 2)
   Normal
   0.42 mm
   Tekniska egenskaper
   Stålbredd 2)
   Normal
   1000 - 1500 mm

   1) Klassificering i korrosionsbeständighetskategorier baseras på blåsbildning, delaminering och skador på beläggningen i en bock efter två års exponering på naturliga utomhusteststationer enligt EN 10169.

   2) Maximal ståltjocklek är 1.5 mm och högsta stålbredd beror på stålets tjocklek. För övriga ståldimensioner och stålsorter kontakta SSAB Tech Support.

   Kulörer

   Nedanstående kulörer är tillgängliga för närvarande. Andra kulörer går att få enligt särskild överenskommelse.

   Kulörerna som visas i kulörtabellen är endast vägledande. Beställ ett kulörprov för att se produktens verkliga utseende. Observera också att samma kulör kan skilja sig åt mellan produkterna.

   35 Tillängliga kulörer
   Förhandsvisa kulörerna
   Stäng

   Kulörer

   Polyester

   Frost White

   RR106 / SS0009

   Normal

   Nordic White

   RR1H3 / SS0020

   Normal

   Winter White

   RR20 / SS0005

   Normal

   White

   RR--- / SS0010

   Normal

   White

   RR135 / SS0248

   Normal

   White

   RR1G5 / SS0109

   Normal

   White

   RR1G6 / SS----

   Normal

   Fog White

   RR143 / SS----

   Normal

   White

   RR1L4 / SS0078

   Normal

   Limestone Grey

   RR268 / SS0022

   Normal

   Cloud Grey

   RR2B1 / SS----

   Normal

   Pebble Grey

   RR21 / SS0011

   Normal

   Stone Grey

   RR22 / SS0554

   Normal

   Rock Grey

   RR237 / SS0061

   Normal

   Grey

   RR2J9 / SS5036

   Normal

   Anthracite Grey

   RR2H8 / SS0087

   Normal

   Mountain Grey

   RR23 / SS0036

   Normal

   Ridge Grey

   RR2F7 / SS0035

   Normal

   Cliff Grey

   RR288 / SS0455

   Normal

   Slate Grey

   RR2H3 / SS0534

   Normal

   Nordic Night Black

   RR33 / SS0015

   Normal

   Walnut Brown

   RR32 / SS0387

   Normal

   Chestnut Brown

   RR887 / SS0435

   Normal

   Acorn Brown

   RR827 / SS0434

   Normal

   Cottage Red

   RR29 / SS0758

   Normal

   Tile Red

   RR750 / SS0760

   Normal

   Brick Red

   RR7F2 / SS0742

   Normal

   Red

   RR786 / SS5415

   Normal

   Harvest Yellow

   RR24 / SS0189

   Normal

   Silver Fir Green

   RR5J3 / SS0975

   Normal

   Leaf Green

   RR594 / SS0874

   Normal

   Pine Green

   RR11 / SS0830

   Normal

   Lake Blue

   RR35 / SS0558

   Normal

   Metallic Silver

   RR40 / SS0045

   Normal

   Metallic

   RR947 / SS----

   Normal

   Anmärkning för metallickulörer: För att säkerställa enhetlig kulör på en exteriör del bör allt material komma från samma produktionssats. Monteringsriktningen av materialet bör också vara densamma, i synnerhet för formatplåt.

   Baksidesbeläggning

   Om inte annat anges är plåtens baksida lackerad med en grå baksidesbeläggning i två skikt som ytterligare förbättrar produktens korrosionsbeständighet. Beläggningen har goda vidhäftningsegenskaper till många typer av lim och skum, men kompatibiliteten måste testas från fall till fall. 

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Tekniska egenskaper
    Nominell beläggningstjocklek (primer + toppfärg) 12 µm
    Kulör Grå
    Korrosionsresistens Min CPI3
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Tekniska egenskaper
     Nominell beläggningstjocklek (primer + toppfärg)
     12 µm
     Tekniska egenskaper
     Kulör
     Grå
     Tekniska egenskaper
     Korrosionsresistens
     Min CPI3

     För att underlätta materialidentifiering är baksidan av plåten märkt med SSAB-logotypen och produktens namn. Produktionsåret anges för att underlätta materialets spårbarhet och kan hänvisas till inom garantitiden. En pil visar produktionsriktningen för att säkerställa att installationen görs i en enhetlig riktning.

     Dubbelsidiga produkter

     Polyester går även att få som dubbelsidig produkt. Olika sidor av plåten kan dock inte blandas på grund av att de kan skilja sig åt visuellt. Baksidan kan ha större variation i färg och glans.

     Skyddsfilm

     Tillfällig skyddsfilm finns för skydd under bearbetning och montering. Skyddsfilmen appliceras på produktens ovansida. Skyddsfilmerna centreras på bandet, vilket betyder att detvanligtvis finns små oskyddade områden på båda kanterna av bandet. Oskyddade områden kan skäras bort om kunden så önskar. Skarvade filmändar är markerade med röd tejp på kanten av produkten.

     Produkter med skyddsfilm bör förvaras torrt och varmt, eftersom vidhäftningen mellan skyddsfilmen och färgbeläggningen försämras både vid höga och låga temperaturer. Luftfuktigheten ändrar även vidhäftningsegenskaperna och lämnar i värsta fall kvar den självhäftande delen av filmen på produktens yta.

     Skyddsfilmens vidhäftning ökar med tiden och gör att det så småningom blir svårt att ta bort filmen från produktens yta. Vi rekommenderar därför att skyddsfilmen tas bort från materialet så snart som möjligt men inte senare än sex månader från tillverkningen av produkten eller en månad efter installation av slutprodukten, beroende på vilket som inträffar först.

     Skyddsfilmen minskar friktionen mellan ytvarven i rullarna, vilket medför en hög risk att mindre rullar kan kollapsa. På grund av risken att rullen går sönder rekommenderar SSAB inte att skyddsfilm används för stål med nominell tjocklek ≤ 0,60 mm. Om det är nödvändigt med skyddsfilm ska följande åtgärder vidtas för att minimera risken att rullen kollapsar: Max. rullevikt < 5 ton och självbärande skyddsplåtar måste användas i paketet.

     Typisk tjocklek på skyddsfilmen är cirka 45 µm, högsta arbetstemperatur +80 °C och högsta och lägsta avlägsningssstemperatur +40 °C respektive -10 °C.

     Skyddsfilmen har god motståndskraft mot formning men får lätt skärskador. Vid arbete med material som har en skyddsfilm är det viktigt att använda rena verktyg som inte skadar filmen och korrekta arbetsmetoder. Skärvätskor behövs inte eftersom filmen skyddar materialets yta och minskar friktionen. Skärvätskor kan också ha en negativin verkan på skyddsfilmen och filmens vidhäftning.

     Skyddsfilm kan återvinnas som plast, förbrännas eller tas om hand genom den kommunala avfallshanteringen beroende på lokala riktlinjer och föreskrifter för avfallshantering.

     Kontakt information

     www.ssab.com/contact