Utvecklings- och traineeprogram

The Technical Development

Technical Development Program i korthet

Vad är SSABs Technical Development Program?
  • Ett nordiskt traineeprogram för nyutexaminerade studenter med en masterexamen i teknik och ett tekniskt intresse
  • Programmet är på heltid och pågår i cirka ett och ett halvt år, med totalt fyra tjänster årligen i Sverige och Finland
  • Programmet är indelat i block, baserat på SSABs tekniska kärnområden: process-, produkt- och applikationsutveckling
  • Programmet startade 2013 och drivs av SSABs globala FoU-organisation
  • Programmet är certifierat av TraineeGuiden.se

Business Development Program

Vill du arbeta i en inkluderande arbetsmiljö som präglas av passionerade, intresserade och kunniga medarbetare? Vill du jobba med viktiga strategiska projekt och skapa möjligheter till en spännande framtida karriär inom SSAB?

Business Development

Female Technical Engineer

Detta program riktar sig till kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter som vill maximera sin potential, bygga sitt nätverk och bidra till en ökad jämställdhet i näringslivet. Programmet drivs av CoGig tillsammans med tio partnerbolag.

European Graduate Program

SSAB tar ledningen för att minska stålindustrins koldioxidavtryck. Det här är början på en omställning som kan driva fram hållbarhet på sätt vi knappt ens kan föreställa oss. För att klara av denna resa mot framtiden behöver vi en stark och driven arbetsstyrka som tror på sitt uppdrag och som vill bidra – och vi söker dessa personer via vårt SSAB European Graduate Program.