SSAB Multisteel HS

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Normaliserat eller normaliservalsat konstruktionsstål (grovplåt). SSAB Multisteel HSD och HSE är varmvalsade stål för fartygsskrov och andra marina konstruktioner. HS = Hull Structural – D och E = slagseghetsprovning vid -20°C respektive -40°C)

  SSAB Multisteel HS överträffar reglerna hos flera klassningssällskap och är ett mångsidigt konstruktionsstål för skeppsbyggnad. Stålets jämna egenskaper och dess goda formbarhet är förutsättningar för snabb och jämn produktion.

  SSAB Multisteel HS överträffar flera stålstandarder och möter kraven från sex klassningssällskap: DNV (NV), Lloyd's Register EMEA (LR), American Bureau of Shipping (AB), Bureau Veritas (BV), Registro Italiano Navale (RINA), Russian Maritime Register of Shipping (PC) och kan även certifieras enligt EN 10025-2 S355K2+N.

  Begränsningar: maximalt fyra (4) olika standarder i en plåt om en av dem är American Bureau of Shipping (AB). Annars högst tre (3) standarder i en plåt. Exempel på kombinationer: NVD36/ABDH36N/BVDH36/PCD36 eller NV D36/BV DH36/S355K2+N. Kontakta SSAB säljare för överenskommande av kombinationer innan orderläggning.

  CE-märkning

  SSAB Brahestad har tillstånd att använda CE-märkningen för konstruktionsstål enligt EN 10025-1 och EN 10025-2. CE-märkningen bifogas som en egen sida i kontrollintyget (3.1) för S355K2+N. CE-märkning är endast möjlig om S355K2+N ingår i kombinationen.

  Dimensionsintervall

  SSAB Multisteel HSD finns i tjocklekar mellan 5.00 och 150.00 mm.

  SSAB Multisteel HSE finns i tjocklekar mellan 5.00 och 150.00 mm.

  (Om PC ingår i kombinationen är högsta tjocklek 100 mm.)

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns
   (min MPa)
   Brottgräns
   (MPa)
   Förlängning A5
   (min %)
   5.00 - 100.000.197 - 3.9370 355 490 - 620 21
   100.00 - 150.003.9370 - 5.9055 355 490 - 600 21
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    De mekaniska egenskaperna verifieras ur provplåtar tagna tvärs med valsriktningen.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Tjocklek
     (mmin)
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     SSAB Multisteel HSD 5.00 - 50.000.197 - 1.969 34 J / -20 °C
     50.01 - 70.001.969 - 2.756 41 J / -20 °C
     70.01 - 150.002.756 - 5.9055 50 J / -20 °C
     SSAB Multisteel HSE 5.00 - 50.000.197 - 1.969 34 J / -40 °C
     50.01 - 70.001.969 - 2.756 41 J / -40 °C
     70.01 - 150.002.756 - 5.9055 50 J / -40 °C
     EN 10025-2 S355K2+N 5.00 - 150.000.197 - 5.9055 40 J / -20 °C
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Slagseghetsprovet görs längs med valsriktningen enligt överensstämmelse med klassningssällskapens regler och EN 10025-2.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Nb
       (max %)
       0.18 0.50 1.60 0.025 0.020 0.05
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Kolekvivalent CEV

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Produkttyp Om endast skepps konstruktionsstål Om endast skepps konstruktionsstål Om S355K2+N är med i kombinationen Om S355K2+N är med i kombinationen
         Tjocklek (mmin) 5.00 - 60.000.197 - 2.362 60.01 - 150.002.363 - 5.9055 5.00 - 60.000.197 - 2.362 60.01 - 150.002.363 - 5.9055
         CEV
         (max %)
         0.45 0.49 0.45 0.47
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Toleranser

          Toleranser enligt klassningssälskapens krav och EN 10029, tjocklekstolerans: ¾ av klass B.

          Planhetstolerans: 6 mm/m.

          Ytbeskaffnehet enligt EN 10163-2 klass A subklass 1. Subklass 3 när tjockleken är över 100 mm eller RINA.

          Leveranstillstånd

          SSAB Multisteel HSD

          Vanligtvist (kan väljas av SSAB)

          Normaliservalsat (tjocklek 5.00–40.00 mm)

          Normaliserat (tjocklek 40.01–150.00 mm)

          SSAB Multisteel HSE

          Normaliserat (tjocklek 5.00–150.00 mm)

          Ytbehandling

          Blästrad och rostskyddsmålad yta (primer) kan fås efter önskemål.

          Kontrollintyg

          Kontrollintyg enligt krav från klassningssällskap eller

          EN 10204-3.1+CE-märkning för S355K2+N EN 10025-2 (om den stålsorten ingår i kombinationen).

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning

          Svetsbarheten är utmärkt för alla svetsprocesser. Kraven på förhöjd arbetstemperatur är lägre än för motsvarande hållfasthetsgrader enligt standarden. Det innebär enklare svetsning och kostnadsbesparingar för användaren.

          Angående krav på förhöjd arbetstemperatur, konsultera vår tekniska kundtjänst.

          Kallformning

          SSAB Multisteel erbjuder bättre formbarhet än motsvarande stål enligt standarden. Lyckad formning förutsätter god verkstadshygien. Slitna verktyg, otillräcklig smörjning, ytrepor samt kantgrader kan påverka formningsresultatet.

          Garanterad minsta invändiga bockningsradie 2 x t upp till 30 mm tjock plåt. Detta gäller oavsett valsriktning och för 90 graders bock, t = plåttjocklek.

          Värmebehandling

          Rekommendationer för avspänningsglödgning och normalisering

          Temperatur för avspänningsglödning: 550–600°C (målvärde 580°C)

          Uppvärmningstid 2 minuter/millimeter plåttjocklek, dock minst 30 minuter. Långsam kylning i ugn.

          Normaliseringstemperatur 900–940°C (målvärde 920°C)

          Uppvärmning 1 minut/millimeter plåttjocklek, dock minst 20 minuter. svalning i fria luften.

          För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

          Kontakt information

          www.ssab.com/contact