The SSAB Story

Världen behöver hållbara stållösningar

Vår värld är uppbyggd med hjälp av stål. Bilar, lastbilar, hus, kranar och broar är bara några exempel på föremål där stål spelar en avgörande roll. Och om något inte är tillverkat av stål är det förmodligen tillverkat med en maskin av stål.

Stål har många fördelar och det är därför som det används i alla aspekter av våra liv. Återvinningsbart, starkt och hållbart är bara några av dess många fördelar.

Samtidigt är stålindustrin fortfarande en stor källa till koldioxidutsläpp och SSAB är fast beslutet att bekämpa klimatförändringarna.

Med våra stållösningar vill vi bidra till ett hållbart samhälle, revolutionera vår bransch och eliminera koldioxidutsläppen från ståltillverkningen.

Vår ambition kan minska Sveriges koldioxidutsläpp med 10 % och Finlands med 7 % och därmed leda stålindustrin mot en grönare framtid.


SSAB har både starka traditioner och en ledande position inom höghållfast stål

Vi har funnits i stålbranschen i mer än 140 år. Vi är stolta över våra starka nordiska rötter, men vi är också stolta över vår starka globala närvaro.

Vi är världsledande inom värdeskapande höghållfasta stål, vi erbjuder globalt erkända varumärken och vi är ledande på våra hemmamarknader i Norden och Nordamerika, där vi har våra produktionsanläggningar.

Även om vi betraktas som en liten global stålproducent banar vi väg för en grönare framtid genom ambitiösa mål, partnerskap och värdekedjor. Vi strävar efter att uppnå branschledande lönsamhet.


Människorna som gör det möjligt

Alla vi på SSAB – cirka 14 000 medarbetare i 50 länder – befinner oss på en resa som vi tror är avgörande för vår planets hållbarhet.

Vi arbetar i många olika roller på denna resa och har bland annat experter inom forskning, produktion, försäljning och säkerhet.

Vi vill förtjäna kundernas förtroende genom att vara deras innovationspartner. Vi håller våra löften och bygger starka långvariga relationer genom att arbeta på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Vi är stolta över det vi gör och framför allt så utmanar vi ständigt oss själva i vår strävan att upprätthålla våra tre grundläggande värderingar:

  • Drivande – Tillsammans skapar vi värde
  • Äkta – Gör det som är rätt
  • Steget före – Sikte på framtiden

Innovation är vår nyckel till framgång

Nyckeln till SSABs framgångar har alltid varit vår ständiga strävan att utveckla, förbättra och förnya våra stål och tillhörande tjänster. Vi satsar på att hitta nya och bättre lösningar med våra kunder.

Vi har alltid haft ett långsiktigt intresse av våra kunders affärer och lyssnar kontinuerligt på deras behov – vi skapar lösningar som ger högre prestanda, större energi- och resurseffektivitet samt bättre process- och produktprestanda.

Vi är även djupt engagerade i arbetet med säkerhet och hållbarhet. Med avstamp i våra traditioner strävar vi nu efter att göra ännu mer.


Vi revolutionerar ståltillverkningen

Resursknapphet, fortsatt urbanisering och klimatförändringar i kombination med det ökande behovet av ny infrastruktur skapar ett växande behov för mer hållbara lösningar. Vi är övertygade om att SSAB och stål är en del av lösningen.

Vi har redan lyckats producera världens första fossilfria stål baserat på fossilfri järnsvamp och HYBRIT®-teknik, utvecklat tillsammans med LKAB (Europas största järnmalmsproducent) och Vattenfall (en av Europas största elproducenter).

Vi har levererat de första volymerna av fossilfritt stål till nyckelkunder för tillverkning av bland annat lastbilar, dumprar, bilsäten och klockor. Nästa steg är att uppgradera tekniken till industriell skala.

HYBRIT®-tekniken ersätter det kokskol som traditionellt används vid malmbaserad stålproduktion med vätgas som producerats med fossilfri el. Vi har visat att tekniken fungerar och att koldioxidutsläpp kan elimineras. Biprodukten är vatten.

Vi har också lanserat SSAB Zero™, ett stål utan fossila koldioxidutsläpp baserat på återvunnet stålskrot och tillverkat med fossilfri el. SSAB Zero™ har samma kvalitet och egenskaper som SSABs traditionella stål.


Våra produkter och värdekedjor är en del av lösningen

Vi tror att vår produktionsprocess kan och måste förändras, och att våra produkter kan vara en del av lösningen.

Vi uppmuntrar våra kunder att använda höghållfasta stål, som kan göra deras produkter lättare och därmed förbättra bränsleekonomin och lastkapaciteten – redan idag.

Vi har många kundsegment – tunga transporter, fordon, materialhantering, entreprenadmaskiner, energi, bygg, osv. – som alla kan dra nytta av våra höghållfasta stål. Våra stållösningar fungerar överallt.

Genom att använda SSABs höghållfasta stål kan kunderna uppnå betydande koldioxidbesparingar under slutproduktens livstid. Steg för steg blir dessa stål fossilfria, men de har fortfarande samma enastående SSAB-egenskaper.

Våra utsläppsfria stål (SSAB Fossil-free™ och SSAB Zero™) har potentialen att skapa helt nya förutsättningar för många av det moderna samhällets viktigaste industrier. Bara fantasin sätter gränser.


Följ med oss på resan!