The SSAB Story

Världen behöver stål

Vår värld är uppbyggd med hjälp av stål. Stål har många fördelar och det är därför som det används i alla delar av samhället. Stålet är helt återvinningsbart, starkt och tåligt, och jämfört med andra material går det åt relativt lite energi för att tillverka det.


SSAB har starka traditioner och en tydlig vision

SSAB har varit i stålbranschen i mer än 140 år. Vi är stolta över våra starka nordiska rötter, och minst lika stolta idag över vår starka globala närvaro. Vi har produktionsanläggningar på våra hemmamarknader – Norden och Nordamerika.

Som en relativt liten aktör på den globala marknaden har vi bestämt oss för att specialisera oss på utvalda segment och områden. Vi är världsledande inom höghållfasta stål, vi erbjuder globalt erkända varumärken och vi har en ledande position på våra hemmamarknader i Norden och Nordamerika. Vi strävar efter att uppnå branschledande lönsamhet genom vår vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld.


Innovation är vår nyckel till framgång

Nyckeln till SSABs framgångar har alltid varit vår ständiga strävan att utveckla, förbättra och förnya våra stål och tillhörande tjänster. Vi arbetar aktivt för att skapa nya och bättre lösningar för våra kunder. Vi har alltid haft ett långsiktigt intresse av våra kunders affärer och lyssnar konstant på deras behov – vi skapar lösningar som ger högre prestanda, större energi- och resurseffektivitet samt bättre process- och produktprestanda. Vi har även åtagit oss att arbeta för säkerhet och hållbarhet. Vi är branschledande i Europa när det gäller koldioxideffektiva masugnar. I USA använder vi elektriska ljusbågsugnar för att tillverka vårt stål och använder mer än 95 % återvunnet skrot i produktionsprocessen.


Jorden kräver åtgärder

Stålindustrin är en stor källa till koldioxidutsläpp och för planetens skull krävs det fler åtgärder för fortsatt minskning av utsläppen. Knappa resurser, fortsatt urbanisering och klimatförändringar i kombination med det ökande behovet av ny infrastruktur skapar ett växande behov av mer hållbara lösningar. Hur kan vi hjälpa till? Vi tror att SSAB och stål är en del av lösningen.


Vi tänker revolutionera ståltillverkningen

SSAB har varit en föregångare inom hållbarhet på många sätt. Med den tillförsikt som våra traditioner ger strävar vi nu efter att göra ännu mer. Vi har en djärv ambition om att kunna erbjuda fossilfritt stål till marknaden 2026 och att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet kring 2030.

För att klara det måste vi revolutionera hela ståltillverkningsprocessen. Vi har gett oss ut på en unik expedition, en hållbarhetsresa som aldrig skådats tidigare. Vi har gått samman med LKAB (Europas största järnmalmsproducent) och Vattenfall (en av Europas största elproducenter) och lanserat HYBRIT. Tanken med HYBRIT-projektet är att ersätta kol och koks, som traditionellt används vid malmbaserad ståltillverkning, med vätgas.

Tekniken är möjlig, och om den är framgångsrik blir resultatet unikt: Vi skapar världens första fossilfria ståltillverkningsprocess, praktiskt taget utan några koldioxidutsläpp. Vi kommer säkert att möta många utmaningar på vägen innan vår vision blir verklighet.

Pilotanläggningen för fossilfri järnsvamp startade 2020 i Luleå, Sverige. En demonstrationsfas i större skala är planerad till 2025 och SSAB siktar på att bli det första stålföretaget i världen att erbjuda fossilfritt stål till marknaden 2026.


Våra produkter är en del av lösningen

Vi tror att vår produktionsprocess kan förändras, men även våra produkter kan vara en del av lösningen. Vi uppmuntrar redan våra kunder att använda höghållfasta stål, som kan göra deras produkter lättare och förbättra bränsleeffektiviteten och lastkapaciteten. Mer än 90 procent av den totala negativa miljöpåverkan som tunga fordon orsakar kommer från den energi som används och den koldioxid de släpper ut när de används. Vi har många kundsegment – tunga transporter, fordon, materialhantering, entreprenadmaskiner, energi, byggnation osv. – som alla kan dra nytta av våra höghållfasta stål. Våra stållösningar fungerar överallt.

Genom att använda SSABs höghållfasta stål kan kunderna uppnå betydande koldioxidbesparingar under slutproduktens användning. Det kan vi åstadkomma med hjälp av två viktiga initiativ– SSAB EcoUpgraded och premiumprodukter till fordonsbranschen. Medan vi fortsätter att fokusera på våra egna utsläpp, tror vi att om vi kan hjälpa kunderna att minska sina utsläpp kan vi tillsammans bidra till att lösa den globala klimatutmaningen.


Människorna och värderingarna som gör det möjligt.

Alla på SSAB – cirka 14 000 medarbetare i 50 länder – strävar efter att leva efter våra tre värderingar:

  • Drivande — Tillsammans skapar vi värde
  • Äkta — Gör vad som är rätt
  • Steget före — Sikte på framtiden

Vi vill få kundernas förtroende genom vara att deras innovationspartner. Vi håller våra löften och bygger starka långvariga relationer på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi är stolta över vad vi gör, och framför allt: vi utmanar ständigt oss själva.