Ruukki Construction

Hållbara byggprodukter och tjänster i Europa

Fakta

Ruukki Construction erbjuder byggprodukter och tjänster inom tak och byggnadsskal, både för bostadshus och andra byggnader.

Antal anställda, cirka: 1 400

Intäkter 2021: 5 999 Mkr

Chef för Ruukki Construction: Sami Eronen

Verksamhet i 10 länder

Ruukki Construction erbjuder hållbara byggprodukter och tjänster inom tak och byggnadsskal. De viktigaste affärssegmenten är bostadsbyggande och övrigt byggande. Ruukki Constructions verksamhet sträcker sig över tio länder och produktionsenheterna finns i Finland, Polen, Sverige, Estland, Litauen och Ukraina. Ruukkis kunder är verksamma inom fastighets- och byggsektorn.

Miljömedvetet byggande har blivit normal praxis. Vid sidan av miljömedvetenhet kräver kunderna att det byggs hälsosamma byggnader av hög kvalitet. Ruukki erbjuder kunderna de bästa produkterna och lösningarna som främjar hållbarhet för att uppfylla kraven. Exempel på detta är allt mer energieffektiva paneler och Ruukki Life-panelen, som till största del tillverkas av återvunnet material, vilket minskar utsläppen av koldioxid i produktionsfasen med upp till 20 %.

Marknadsposition

Ruukki Construction har en stark marknadsposition inom bostäder och annan byggnation på de viktigaste geografiska områdena, vilket omfattar Finland, Skandinavien, Baltikum, Polen, Tjeckien och Slovakien.
Efterfrågetrender och drivkrafter

Byggkonjunkturerna påverkar i hög grad efterfrågan på Ruukki Constructions produkter och tjänster. De senaste åren har efterfrågan varit stark på byggmarknaden i Norden och Europa, men tillväxten planar nu ut. Samtidigt drivs efterfrågan av trender som digitalisering, konsumentbeteende, urbanisering och hållbar konstruktion.

Market position

Styrkor

 • Välkänt varumärke med fokus på produkt- och serviceinnovationer
 • Tillförlitlighet med högkvalitativa, certifierade produkter samt omfattande garantier
 • Starkt kunnande inom stålbaserade byggprodukter

Strategi

Under de senaste åren har Ruukki Construction skapat en solid grund för att uppnå hållbar tillväxt med kunder inom de viktigaste affärsområdena – tak och byggnadsskal i Norden, Baltikum och CEE.

Ruukki Constructions mål är att erbjuda kompletta stålbaserade tak- och skallösningar för byggnader. Detta inkluderar produktleveranser, design och teknisk support med SSAB som huvudsaklig stålleverantör. Ruukki Construction fokuserar på att överträffa tillväxten på byggmarknaden, både organiskt och genom förvärv, för att stärka erbjudandet inom prioriterade segment och marknader.

 

Strategiska fokusområden och mål

 • Växa snabbare än den allmänna byggmarknaden på kärnmarknaderna
 • Lägre enhetskostnader genom kontinuerliga förbättringar
 • EBITDA-marginal på över 10 % för 2022
 
Customers and end users

Kunder och slutanvändare

RViktigaste affärssegment

 • Kommersiell och industriell byggnation
 • Bostadsbyggande
 • Industribyggnation

 

Ruukki Constructions kunder är verksamma inom många områden i flera länder. De viktigaste beslutsfattandegrupperna är:

 • Arkitekter och byggnadskonstruktörer
 • Ledande entreprenörer och installationsföretag
 • Fastighetsägare och -utvecklare
 • Återförsäljare av takprodukter för bostäder samt plåtslagare
 • Villaägare

Produkter och tjänster

 • Takplåt, takavvattningssystem och tillbehör för bostadsbyggande
 • Sandwichpaneler, bärande takplåt och fasadbeklädnader för kommersiella byggnader
 • Stommar till kommersiell och industriell byggnation
 • Broar
 • Design- och installationstjänster

Ruukki Construction har produktionsenheter i Finland, Polen, Litauen, Sverige, Estland och Ukraina. Ruukki Constructions största stålleverantör är SSAB Europe. Det finns även externa stålleverantörer, huvudsakligen i Central- och Östeuropa. Divisionens konkurrenskraft säkerställs genom marknadsmässig prissättning från alla leverantörer.

Konkurrenter

Stålbaserade byggvaruleverantörer som Kingspan, Lindab och Areco.