Ruukki Construction

Ruukki Construction tillverkar och säljer energieffektiva byggnadslösningar, med fokus på norra och östra Europa.

Fakta

Ruukki Construction är en leverantör av stålbaserade byggprodukter och tjänster för tak och väggar för hållbara byggnader.

Antal anställda, cirka: 1 400

Intäkter 2023: 5 810 Mkr

Chef för Ruukki Construction: Sami Eronen

Verksamhet i 10 länder

Ruukki Construction erbjuder hållbara byggprodukter och tjänster inom tak och byggnadsskal. De viktigaste affärssegmenten är bostadsbyggande och övrigt byggande. Ruukki Constructions verksamhet sträcker sig över tio länder och produktionsenheterna finns i Finland, Polen, Sverige, Estland och Ukraina. Ruukkis kunder är verksamma inom fastighets- och byggsektorn.

Miljömedvetet byggande har blivit normal praxis. Vid sidan av miljömedvetenhet kräver kunderna att det byggs hälsosamma byggnader av hög kvalitet. Ruukki erbjuder kunderna de bästa produkterna och lösningarna som främjar hållbarhet för att uppfylla kraven. Exempel på detta är allt mer energieffektiva paneler och Ruukki Life-panelen, som till största del tillverkas av återvunnet material, vilket minskar utsläppen av koldioxid i produktionsfasen med upp till 20 %.

Marknadsposition

Ruukki Construction har en stark marknadsposition inom bostäder och annan byggnation på de viktigaste geografiska områdena, vilket omfattar Finland, Skandinavien, Baltikum, Polen, Tjeckien och Slovakien.
Efterfrågetrender och drivkrafter

Byggkonjunkturerna påverkar i hög grad efterfrågan på Ruukki Constructions produkter och tjänster. De senaste åren har efterfrågan varit stark på byggmarknaden i Norden och Europa, men tillväxten planar nu ut. Samtidigt drivs efterfrågan av trender som digitalisering, konsumentbeteende, urbanisering och hållbar konstruktion.

Market position

Styrkor

 • Välkänt varumärke med fokus på produkt- och serviceinnovationer
 • Tillförlitlighet med högkvalitativa, certifierade produkter samt omfattande garantier
 • Starkt kunnande inom stålbaserade byggprodukter

Strategi

Ruukki Construction erbjuder kompletta stålbaserade tak- och vägglösningar för byggnader. Detta inkluderar produkter, design och teknisk support med SSAB som huvudsaklig stålleverantör. Under de senaste åren har Ruukki Construction genom en rad omstruktureringar skapat en solid grund för att uppnå hållbar tillväxt med kunder inom de viktigaste affärsområdena – tak och byggnadsskal i Norden, Baltikum samt centrala Östeuropa.

 

Ruukki Construction bidrar till SSABs strategi genom att:

 • Stärka positionen på den nordiska hemmamarknaden genom fokus på byggsegmentet
 • Stark kompetens inom stålbaserade byggprodukter, som grund för fortsatt produktutveckling inom SSAB
 • Utveckla ett fossilfritt erbjudande inom byggsegmentet
Customers and end users

Kunder och slutanvändare

Viktigaste affärssegment

 • Kommersiell och industriell byggnation
 • Bostadsbyggande
 • Industribyggnation

 

Ruukki Constructions kunder är verksamma inom många områden i flera länder. De viktigaste beslutsfattandegrupperna är:

 • Arkitekter och byggnadskonstruktörer
 • Ledande entreprenörer och installationsföretag
 • Fastighetsägare och -utvecklare
 • Återförsäljare av takprodukter för bostäder samt plåtslagare
 • Villaägare

Produkter och tjänster

 • Takplåt, takavvattningssystem, taksäkerhetsprodukter och tillbehör för bostadsbyggande
 • Sandwichpaneler, bärande takplåt och fasadbeklädnader för kommersiella byggnader
 • Design- och produktoptimeringstjänster

Ruukki Construction har produktionsenheter i Finland, Polen, Sverige, Estland och Ukraina. Ruukki Constructions största stålleverantör är SSAB Europe. Det finns även externa stålleverantörer, huvudsakligen i Central- och Östeuropa. Divisionens konkurrenskraft säkerställs genom marknadsmässig prissättning från alla leverantörer.

Konkurrenter

Andra leverantörer av stålbaserade byggvaror som Kingspan, Lindab och Areco.