SSAB Multisteel SN

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Normaliserat konstruktionsstål

SSAB Multisteel SN är ett varmvalsat konstruktionsstål för allmänna stålkonstruktioner. SN = Structural Normalized.

SSAB Multisteel SN överträffar kraven för flera standardstålsorter och är ett mångsidigt konstruktionsstål för generella stålkonstruktioner.. Stålets jämna egenskaper och dess goda formbarhet är förutsättningar för snabb och jämn produktion.

SSAB Multisteel SN överträffar kraven i flera stålstandarder och täcker fyra olika stålsorter: S355JR+N, S355J0+N, S355J2+N och S355K2+N (enligt EN 10025-2).

CE-märkning:

SSAB Brahestad är berättigat att CE-märka stålsorter som ingår i EN 10025-2 baserat på EN 10025-1.

CE-märkningen går att inkludera i 3.1-intyg.

Dimensionsintervall

SSAB Multisteel SN finns i tjocklekar mellan 5.00 och 150.00 mm.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tjocklek
  (mmin)
  Sträckgräns
  (min MPa)
  Brottgräns
  (MPa)
  Förlängning A5
  (min %)
  5.00 - 16.000.197 - 0.6299 355 470 - 630 21
  16.01 - 40.000.6303 - 1.575 345 470 - 630 21
  40.01 - 63.001.575 - 2.480 335 470 - 630 20
  63.01 - 80.002.481 - 3.150 325 470 - 630 19
  80.01 - 100.003.150 - 3.9370 315 470 - 630 19
  100.01 - 150.003.9374 - 5.9055 295 450 - 600 19
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   De mekaniska egenskaperna provas tvärs valsriktningen.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
    SSAB Multisteel SN 40 J / -20 °C
    EN 10025-2 S355K2+N 40 J / -20 °C
    EN 10025-2 S355J2+N 27 J / -20 °C
    EN 10025-2 S355J0+N 27 J / 0 °C
    EN 10025-2 S355JR+N J / °C
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     SSAB Multisteel SN
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     40 J / -20 °C
     EN 10025-2 S355K2+N
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     40 J / -20 °C
     EN 10025-2 S355J2+N
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     27 J / -20 °C
     EN 10025-2 S355J0+N
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     27 J / 0 °C
     EN 10025-2 S355JR+N
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     J / °C

     Slagseghetsprovet görs längs valsriktningen enligt EN 10025-1

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Nb
      (max %)
      0.18 0.50 1.60 0.020 0.010 0.05
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Kolekvivalent CEV

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Tjocklek (mmin) 5.00 - 20.000.197 - 0.7874 20.01 - 50.000.7878 - 1.969 50.01 - 150.001.969 - 5.9055
        CEV
        (max %)
        0.41 0.43 0.45
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         Toleranser

         Tjocklekstolerans: ¾ av kravet i EN 10029 Klass A.

         Längd och bredd enligt EN 10029.

         Planhetstolerans 4 mm/m.

         Ytbeskaffenhet enligt EN 10163-2 klass A subklass 1.

         Leveranstillstånd

         Vanligtvis (kan väljas av SSAB)

         5.00–30.00 mm: normaliserat valsat.

         30.01–150 mm: normaliserat.

         Ytbehandling

         Blästrad och rostskyddsmålad yta (primer) kan fås på begäran.

         Kontrollintyg

         SSAB Multisteel SN erbjuder två olika kontrollintyg:

         EN 10204-3.1-intyg för SSAB Multisteel SN.

         EN 10204-3.1-intyg och CE-märkning för S355K2/J2/J0/JR+N EN 10025-2.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning

         Svetsbarheten är utmärkt för alla svetsprocesser. Kraven på förhöjd arbetstemperatur är lägre än för motsvarande hållfasthetsgrader enligt standarden. Det innebär enklare svetsning och kostnadsbesparingar för användaren.

         Angående krav på förhöjd arbetstemperatur, konsultera vår tekniska kundtjänst.

         Kallformning

         SSAB Multisteel erbjuder bättre formbarhet än motsvarande stål enligt standarden. Lyckad formning förutsätter god verkstadshygien. Slitna verktyg, otillräcklig smörjning, ytrepor samt kantgrader kan påverka formningsresultatet.

         Garanterad minsta invändiga bockningsradie 1.5 x t upp till 30 mm tjock plåt. Detta gäller oavsett valsriktning och för 90 graders bock, t = plåttjocklek.

         Värmebehandling:

         Rekommendationer för avspänningsglödgningoch normalisering

         Temperatur för avspänningsglödning: 550–600°C (målvärde 580°C)

         Uppvärmningstid 2 minuter/millimeter plåttjocklek, dock minst 30 minuter. Långsam avsvalning i ugnen.

         Normaliseringstemperatur 900–940°C (målvärde 920°C)

         Uppvärmningstid: 1 minut/millimeter plåttjocklek, dock minst 20 minuter. Avsvalning i fria luften.

         Optioner:

         Två optioner för SSAB Multisteel SN specificeras nedan. Om köparen inte specificerar vilken variant köparen avser vid beställning, så levererar SSAB i enlighet med grund specifikationen. Varianterna kan inte kombineras.

         1) I enlighet med Norsok M-120/MDS Y05:

         C max 0.16 %

         CEV max 0.41

         Tjockleksintervall 5.0-50.0 mm

         Y05 kommer att specificeras på certifikat och märkas på plåten.

         Option 1 ger tre olika certificat.

         EN 10204-3.1 SSAB Multisteel SN

         EN 10204-3.1+CE S355K2/J2+N EN 10025-2

         EN 10204-3.1+CE S355J0/JR+N EN 10025-2

         2) Låg Kisel 0.15-0.25 %

         CEV max 0.41

         Tjockleksintervall 5.0-30.0 mm

         För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

         Kontakt information

         www.ssab.com/contact