Hållbarhetsstrategi

SSABs hållbarhetsstrategi bygger på vår ambition att vara först med att lansera fossilfritt stål på marknaden och samtidigt ha en ledande hållbarhetsprestanda. Strategin består av 6 områden, och är integrerad i SSABs övergripande affärsstrategi.

Använd bättre stål

SSABs masugnsbaserade produktion är bland de mest CO2 -effektiva i världen och minskar därmed koldioxidavtrycket från våra egna produkter såväl som våra kunders. Det ger både oss och våra kunder en konkurrensfördel.

Använd stål bättre

Vi är världsledande inom höghållfast stål. Vi hjälper också våra kunder att uppgradera sina produkter och använda starkare stål för att spara vikt och material. Det gör att de kan producera lättare och starkare produkter, vilket i sin tur minskar påverkan på miljön.

Bli fossilfri

Vårt mål är att som första stålbolag lansera fossilfritt stål på marknaden 2026. Tillsammans med våra partners LKAB (leverantör av järnmalm) och Vattenfall (leverantör av el) strävar vi efter att skapa en fossilfri värdekedja för stål.

Säkerheten först

Alla på SSAB har rätt till en hälsosam och olycksfallsfri arbetsmiljö. Vi vill vara det säkraste stålföretaget i världen med målet att uppnå noll arbetsrelaterade olyckor, skador och sjukdomar.

Effektivitet och ansvar

Vi vill bedriva vår verksamhet på ett resurseffektivt och ansvarsfullt sätt. Vi strävar efter en effektiv användning av råmaterial och energi. Våra leverantörer måste följa både våra egna standarder och internationella riktlinjer för hållbarhet.

Respekt och integritet

Vi förväntar oss att varje medarbetare agerar med ärlighet, integritet och ansvar i sitt arbete och att vi samarbetar med affärspartners som delar våra värderingar. Vi arbetar också för en inkluderande arbetsmiljö, och främjar mångfald och jämställdhet.