Hardox® 500 Tuf

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Close

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Här är den nya generationens Hardox® slitplåt

  Hardox® 500 Tuf slitplåt är den senaste uppgraderingen i Hardox®-familjen. Du får hög hållfasthet, extrem hårdhet och garanterad seghet i en och samma slitplåt.

  Hardox® 500 Tuf kombinerar de bästa egenskaperna hos Hardox® 450 och Hardox® 500. Resultatet är en slitplåt som inte har någon verklig konkurrens på marknaden.

  Dimensionsintervall

  Hardox® 500 Tuf finns som plåt i tjocklekar mellan 4.0 – 25.4 mm och som tunnplåt i tjocklekar mellan 3.0 - 6.5 mm. Det finns mer information om dimensionerna i dimensionsprogrammet..

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Produkt Tjocklek
   (mm)
   Hårdhet 1)
   (HBW)
   Typisk Sträckgräns
   (MPa), icke garanterat
   Hardox® 500 Tuf tunnplåt 3.0 - 6.5 470 - 505 1250 - 1400
   Hardox® 500 Tuf grovplåt 4.0 - 25.4 470 - 505 1250 - 1400
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    1) Brinellhårdhet, HBW, mäts enligt EN ISO 6506-1 på en fräst yta 0.5 - 3 mm under plåtytan. Minst en provstav per smälta och 40 ton. Den nominella tjockleken på de levererade plåtarna kommer inte att variera mer än +/- 15 mm från provstaven som använts för hårdhetstestning. För tunnplåt är Brinell hårdhetstest enligt EN ISO 6506-1 för varje värmebehandlingsindivid / coil. Hårdheten mäts på en fräst yta 0.3 - 2.0 mm underytan.

    Hardox® plåt är genomhärdad. Minsta hårdhet i kärnan är 90 % av den garanterade lägsta ythårdheten.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Tvärsprov, garanterad slagenergi,
     Charpy V 10x10 mm provstav 1)
     Hardox® 500 Tuf tunnplåt 27 J / -40 °C
     Hardox® 500 Tuf grovplåt 27 J / -20 °C
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Hardox® 500 Tuf tunnplåt
      Tvärsprov, garanterad slagenergi,
      Charpy V 10x10 mm provstav 1)
      27 J / -40 °C
      Produkt
      Hardox® 500 Tuf grovplåt
      Tvärsprov, garanterad slagenergi,
      Charpy V 10x10 mm provstav 1)
      27 J / -20 °C

      1) Slagprov utförs på tjocklekar ≥ 6 mm för grovplåt och ≥ 3 mm för tunnplåt . För tjocklekar mellan 3 och 11,9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad storlek. Det angivna minsta värdet blir då proportionerligt i förhållande till provstavens tvärsnittsområde jämfört med ett exemplar i normal storlek (10 x 10 mm). Slagprovning enligt ISO EN 148 per charge och tjockleksgrupp. Genomsnitt av tre tester.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.30 0.70 1.60 0.020 0.010 1.50 1.50 0.60 0.005
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Produkttyp Tunnplåt Grovplåt Grovplåt
         Tjocklek (mm) 3.0 - 6.5 4.0 - 16.0 16.1 - 25.4
         Max CET(CEV) 0.38 (0.54) 0.38 (0.54) 0.39 (0.55)
         Typ CET(CEV) 0.30 (0.40) 0.36 (0.52) 0.37 (0.53)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Hardox® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser i enlighet med Hardox® tjockleksgaranti.

          Hardox® garanti uppfyller kraven enligt EN 10029 klass A, men erbjuder snävare toleranser plåt. Toleranserna för tunnplåt är enligt en ½ EN 10051.

          Längd och bredd

          Enligt SSABs dimensionsprogram. För plåt är toleranserna i enlighet med SSAB:s råkantstandard eller toleranser som uppfyller EN 10029. Toleranserna för tunnplåt uppfyller EN 10051. Snävare toleranser finns på begäran.

          Form

          Toleranserna är i enlighet med EN 10029 för plåt och enligt EN 10051 för tunnplåt.

          Planhet

          Toleranser enligt Hardox® planhetsgarantier klass D, som är restriktivare än EN 10029. För tunnplåt är toleranserna i enlighet med Hardox® planhetsgarantier klass A, som har snävare toleranser än EN 10051.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 1.

          Leveranstillstånd

          Leveranstillståndet är härdat (Q) eller härdat och värmebehandlat (QT). Plåtarna levereras med klippta eller skurna kanter.

          Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

          Bockbarhet enligt Hardox® Bockningsgaranti klass F för plåt. För tunnplåt är bockbarheten enligt Hardox® bockningsgarantier klass B.

          Hardox® wear plate är inte avsett för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och, vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper bibehålls inte vid exponering för temperaturer över 250ºC .

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.