Hälsa och säkerhet

Alla på SSAB har rätt till en hälsosam arbetsmiljö utan olycksfall. Vårt mål är att bli världens säkraste stålföretag.

Säkerhetsarbete på SSAB

Ett grundläggande krav för att arbeta på SSAB är att medarbetarna känner ett personligt ansvar för att arbeta säkert varje dag. Alla anställda uppmanas att underteckna SSABs säkerhetslöfte, som är ett åtagande att alltid sätta säkerheten först. Säkerhetslöftet gäller även för entreprenörer och andra partner som arbetar på våra anläggningar. Vi arbetar ständigt med att stärka vår säkerhetskultur, öka utbildningar och förbättra kunskapsutbyte inom koncernen.

Säkerhetsarbetet är integrerat i vårt ledningssystem och sammanfattas i koncernens styrdokument om säkerhet. Det innehåller principerna för hälsa och säkerhet som uppfyller eller överträffar alla tillämpliga lagar, förordningar och interna krav. SSABs ledningssystem för säkerhet uppfyller kraven i ISO 45001 och är implementerat på alla SSABs anläggningar. Linjeorganisationen har det övergripande ansvaret för hälsa och säkerhetsfrågor, efterlevnad av gällande säkerhetskrav och för att genomföra riskbedömningar. Alla divisioner har mål för säkerhet vilket följs upp regelbundet av koncernledningen.

SSABs säkerhetslöfte

Alla anställda inom SSAB förväntas ta ansvar för sin egen och andras säkerhet.

För vår säkerhet:

  • Visar jag respekt för mig själv och mina arbetskamrater genom att alltid sätta säkerheten främst.

  • Har jag eget ansvar att följa de riktlinjer och instruktioner som finns.

  • Tar jag ansvar för att rapportera brister.

  • Hjälper vi varandra att göra rätt genom att stoppa och instruera om någon inte arbetar säkert eller inte följer regler.

  • Utför jag mitt arbete först när jag har bedömt och tagit hänsyn till riskerna.

  • Agerar och förflyttar jag mig i verksamheten med kännedom om rådande regler och risker.

  • Säkrar jag alltid anläggningen inför ingrepp.

  • Avstår jag från att använda utrustning som tar fokus från säkerheten.

  • Har jag kunskap om hur vi agerar vid allvarliga händelser.

Mål

Vi vill förebygga alla skador och arbetsskador. Säkerheten mäts till exempel i LTIF (Lost Time Injury Frequency), en etablerad standard för att mäta antalet skador som resulterar i en frånvaro på mer än en dag, per miljon arbetstimmar. Vårt mål är en LTIF på under <1.0 år 2024, jämfört med 0,87 år 2022. Ett annat mål är TRIF, som mäter totala registrerbara skador, per miljon arbetstimmar. Vi siktar på under 5,5 år 2024, jämfört med 6,2 år 2022.

Ta Ansvar. Agera säkert. För dig själv.

Ta ansvar. Agera säkert. För dina medarbetare och kunder.

Ta ansvar. Agera säkert. För din familj och dina vänner.