Produktgrupp Strenx® 700

Strenx® 700 är en grupp konstruktionsstål med en lägsta sträckgräns på mellan 650 och 700 MPa beroende på tjocklek.

Beställ provmaterial

LÄMPLIGA TILLÄMPNINGAR
Många olika lastbärande konstruktioner

TYP AV PRODUKTER
Plåt, coil och slittade coil

TJOCKLEKSINTERVALL
0,7–160 mm

Ett brett utbud av höghållfast konstruktionsstål för konstruktioner med mycket höga krav

STRENX® 700 E

Typiska tillämpningar är krävande lastbärande konstruktioner.

Slagseghet: 69 J vid -40 °C
Plåt: 4–160 mm
Standard: EN 10025-6 S690QL Slagprov vid -40 °C
Format: Plåt

STRENX® 700MC D

Typiska tillämpningar är krävande lastbärande konstruktioner.

Slagseghet: 40 J vid -20 °C
Varmvalsad bandplåt: 2–10 mm
Standard: EN 10149-2 S700MC Slagprov vid -20 °C 
Format: Tunnplåt, coils och slittade coils

STRENX® 700MC E

Typiska tillämpningar är krävande lastbärande konstruktioner i kalla miljöer.

Slagseghet: 27 J vid -40 °C
Varmvalsad bandplåt: 2–10 mm
Standard: EN 10149-2 S700MC Slagprov vid -40 °C 
Format: Tunnplåt, coils och slittade coils

STRENX® 700 F

För krävande lastbärande konstruktioner i kalla och extrema förhållanden.

Slagseghet: 27 J vid -60 °C
Plåt: 4–130 mm
Standard: EN 10025-6 S690QL1 Slagprov vid -60 °C
Format: Plåt

STRENX® 700MC PLUS

Höghållfast konstruktionsstål med avancerad kallformbarhet och slagseghet för mycket krävande tillämpningar.

Slagseghet: 40 J vid -60 °C
Varmvalsad bandplåt: 3–12 mm
Standard: EN 10149-2 S700MC Slagprov vid -60 °C
Format: Plåt

STRENX® 700 OME

Ett konstruktionsstål framtaget för krävande lastbärande konstruktioner i offshore- och sjöfartsindustrin.

Slagseghet: 69 J vid -40 °C
Plåt: 4–130 mm
Standard: EN 10025-6 S690QL Slagprov vid -40 °C
Format: Plåt

STRENX® P700

Typiska tillämpningar är krävande lastbärande konstruktioner som utsätts för tryck och höga temperaturer.

Plåt: 4–100 mm
Standard: EN 10028-6 P690Q, P690QH, P690QL1 och P690QL2
Format: Plåt

STRENX® 700 CR

Typiska tillämpningar är en mängd olika komponenter och delar i bland annat lastbärande konstruktioner.

Kallvalsad bandplåt: 0,7–2,1 mm
Standard: SSABs specifikation
Format: Plåt, coil och slittade coil

STRENX® 700 CR W

Strenx® 700 CR W är ett kallvalsat väderbeständigt stål med en lägsta sträckgräns på 700 MPa, för lättast möjliga lastbärande konstruktioner.

Kallvalsad bandplåt: 0,7–2,1 mm
Standard: SSABs specifikation
Format: Tunnplåt, coils och slittade coils

 

STRENX® 700 HR W

För väderbeständiga konstruktioner inom transport, lyft och andra lastbärande tillämpningar.

Slagseghet: 40 J vid -20 °C
Varmvalsad bandplåt: 3,0–6,1 mm
Standard: EN 10149-2 S700MC
Format: Varmvalsat bandstål

 

En operatör inspekterar bockning av en Strenx®-stålplåt.

Strenx® 700 tar prestanda till helt ny nivåer

En sträckgräns på 700 MPa eller högre är det nya normalvärdet vid konstruktion med höghållfast stål. Om du använder stål med lägre hållfasthet kommer dina produkter troligen inte att uppnå sin fulla potential.

Uppgradering till ett stål med högre sträckgräns skapar utrymme för mer högpresterande konstruktioner med ökad lastbärande kapacitet. Eftersom det tål högre påfrestningar kan du använda tunnare tjocklekar. Detta innebär flera fördelar:

• Beroende på utgångsläget kan konstruktörer minska stålkonstruktionernas vikt med upp till 40 procent – och ändå öka utmattningshållfastheten.

• Om delarna svetsas kommer svetstiden och mängden tillsatsmaterial att minska avsevärt.

Typiska fördelar vid uppgradering

Strenx® 700MC används vanligen i lättviktslösningar för trailerchassin. Att uppgradera ett trailerchassi från 350 MPa-stål till Strenx® 700MC ger normalt en viktminskning på cirka 30 procent för chassits bärande delar. Beroende på chassits konstruktion kan viktminskningen bli ännu större, upp till 50 procent. Strenx® 700MC uppfyller eller överträffar standarden EN 10149-2 för S700MC-stål.
Schematisk illustration av stålbalkar i olika storlekar.
  Ursprunglig konstruktion a) Lättviktskonstruktion b) Lättviktskonstruktion c)
Stålsort S355 Strenx® 700MC Strenx® 700MC 
Vikt, m [kg/m] 42 27 30
Böjmomentkapacitet, M [kNm] 286 306 369
Tröghetsmoment, I [m4] 140E-06 93E-06 140E-06
Tvärsnittsmotstånd, W [m3]
72E-05 46E-05 58E-05
Viktminskning, WR [%] - 36 30
En traktor med kran i Strenx® hämtar timmer i en vinterskog.

KUNDCASE

Innovativ krankonstruktion för extrem slitstyrka

Krankonstruktion innebär ofta en kompromiss mellan vikt och slitstyrka. Tack vare Strenx® 700MC Plus kunde Kesla konstruera en lättare kran utan att kompromissa med slitstyrkan. Materialet har hög seghet vid så låga temperaturer som -60 °C – vilket gör kranen pålitlig och säker även i tuffa miljöer som Sibirien.

Tillverkat för att ge förutsägbara verkstadsresultat

En operatör svetsar höghållfast Strenx® stål i verkstaden.

Svetsning

Strenx® 700 kan svetsas med valfri konventionell svetsmetod. MAG-svetsning är den vanligaste tekniken idag eftersom den är mycket enkel att automatisera för hög produktivitet.

En CNC-maskin med borrar för bearbetning av Strenx.

Bearbetning

Strenx® 700 kan normalt bearbetas utan specialutrustning. Stabila maskiner med snabbståls- och hårdmetallverktyg rekommenderas vid borrning, försänkning, gängning, svarvning och fräsning.

En maskin bockar Strenx-stål.

Bockning

Fribockning och rullbockning av Strenx® stålplåt och band kan utföras med vanliga bockningsmaskiner. Enhetliga egenskaper, snäva tjocklekstoleranser och hög ytkvalitet säkerställer en förutsägbar bockningsprocess.

 
Ett laserskärhuvud skär en plåt av Strenx-stål.

Termisk skärning

Fribockning och rullbockning av Strenx® stålplåt och band kan utföras med vanliga bockningsmaskiner. Enhetliga egenskaper, snäva tjocklekstoleranser och hög ytkvalitet säkerställer en förutsägbar bockningsprocess.

 
Hantering av ett stycke Strenx konstruktionsstål innan det placeras i en skärmaskin.

Mekanisk skärning

Mekanisk skärning av Strenx® 700 utförs helst med giljotinsax. Skärmaskinen måste vara noggrant inställd. De viktigaste parametrarna är spel, skärvinkel och bladets hårdhet. Plåten bör värmas upp till cirka +20 °C innan den kapas.

En rätskiva placerad på Strenx-stål för att visa dess planhet.

Strenx® garantier

I Strenx® garantier ingår snäva tjocklekstoleranser, planhetstoleranser och bockningsradier. De snäva tjocklekstoleranserna gör att vikten kan fastställas med större precision. På så sätt kan du minska säkerhetsmarginalerna. Exakt tjocklek för hela plåten och mellan olika plåtar ger säkra och förutsägbara resultat i verkstaden.

Strenx® 700 produkter och tjocklekar

 
Strenx® 700
standardprodukter
Tjockleksintervall [mm] Överensstämmer med standard Format Typiska produkter som tillverkas
av Strenx®
Plåt Varmvalsad bandplåt Kallvalsad bandplåt
Strenx® 700 E 4–160 ---
---  EN 10025-6 S690QL Slagprov vid -40 °C Plåtar Krävande lastbärande konstruktioner
Strenx® 700 F 4–130 ---  ---  EN 10025-6 S690QL1 Slagprov vid -60 °C Plåtar Krävande lastbärande konstruktioner i kalla
och extrema förhållanden
Strenx® 700 OME 4–130 --- ---  EN 10025-6 S690QL Slagprov vid -40 °C
Plåtar Krävande lastbärande konstruktioner inom
offshore- och sjöfartsindustrin
Strenx® 700MC D --- 2–10 ---  EN 10149-2 S700MC Slagprov vid -20 °C Tunnplåt, coils och slittade coils Många olika konstruktioner
Strenx® 700MC E --- 2–10 ---  EN 10149-2 S700MC Slagprov vid -40 °C
Tunnplåt, coils och slittade coils Många olika konstruktioner
Strenx® 700MC Plus --- 3–12 ---  EN 10149-2 S700MC Slagprov vid -60 °C
Tunnplåt Konstruktioner som kräver extrem formbarhet
och slagseghet
Strenx® 700 CR --- --- 0,7–2,1  SSABs specifikation Tunnplåt, coils och slittade coils Många olika konstruktioner
Strenx® P700 4–100 --- ---  EN 10028-6 P690Q, P690QH, P690QL1, P690QL2 Plåtar  Tryckkärlsstål som används för krävande
lastbärande konstruktioner utsatta för tryck
och höga temperaturer
Strenx® 700 CR W --- --- 0,7–2,1
 SSABs specifikation Tunnplåt, coils och slittade coils De lättaste lastbärande konstruktionerna.
Strenx® 700 HR W --- 3,0–6,1 ---  EN 10149-2 S700MC Slagprov vid -20 °C Tunnplåt, coils och slittade coils Väderbeständiga konstruktioner för transport,
lyft och andra lastbärande tillämpningar.