Guide till Weathering-stål
Guide till Weathering-stål

Guide till väderbeständigt stål

SSAB Weathering-stål är ett höghållfast, låglegerat svetsbart konstruktionsstål med exceptionellt korrosionsmotstånd.

Vad är väderbeständigt stål?

Definition av väderbeständigt stål: stål som är kemiskt framtaget för att skapa en skyddande rostliknande patina som eliminerar behovet av målning. Den täta patinabeläggningen av väderbeständigt stål stänger ute påverkan från de atmosfäriska förhållandena. Om en sliten stålplatta repas kommer patinan att självläka. Det väderbeständiga stålet skyddas inte bara mot ytterligare korrosion: Det ger också en unik finish som är estetiskt tilltalande – ett varmt, mörkbrunt, strukturerat utseende som kräver lite eller inget underhåll.

Processen för patinering av SSAB Weathering-stål

patinabildningsprocessen av SSAB Weathering-stål

Stålet rostar först på samma sätt som icke-väderbeständigt stål när det utsätts för omväxlande fuktiga och torra förhållanden. Men allt eftersom tiden går förvandlas rosten till ett patinaskikt som ändrar färg från orange-brunt i början till ljus- eller mörkbrunt.

Förändringstakten och den slutliga kulören på en väderbeständig stålplåt beror på de atmosfäriska förhållandena på en anläggning och graden av nedsmutsning. Svavelmättad luft påskyndar oxideringen och resulterar i en mörkare patina. Omväxlande fuktigt och torrt väder påskyndar även oxidationen. Hela oxidationsprocessen för detta korrosionsbeständiga stål tar vanligen mellan 2 och 6 år.

kemisk sammansättning av väderbeständigt SSAB Weathering-stål
Rostigt SSAB Weathering-stål

Rost – det perfekta skyddet

SSAB Weathering-stålets patineringsprocess påverkar inte stålets mekaniska egenskaper, vilket innefattar hållfastheten. Därför kräver konstruktioner tillverkade av SSAB Weathering-stål litet eller inget underhåll så länge konstruktionen är i drift. Weathering-stål från SSAB är starkt, tillförlitligt och garanterat hållbart, och det gäller även dess fysiska utseende.

Weathering-stålplåt, grovplåt, bandplåt, rör och profiler

SSAB erbjuder väderbeständigt stål i ett stort urval av hållfastheter – från 345 till 960 MPa YS – och utföranden, inklusive väderbeständiga plåtar, varm- och kallvalsade bandplåtar, rör och profiler. För att spara tid vid val av stålsorter, kontakta oss så att vi kan hitta de lämpligaste varianterna, stålsorterna och tjocklekarna.
väderbeständiga profiler

SSAB erbjuder tre typer av väderbeständigt stål

COR-TEN®

COR-TEN ®-plåt används ofta i konstverk. Det ger ett effektfullt arkitektoniskt element och erbjuder långvarig skönhet för bostäder, museer, huvudkontor, gallerier, besökscenter, och byggnader med blandad användning – och till och med kraftverk. SSABs distributörer är de enda licensierade COR-TEN ®-leverantörerna för Europa och erbjuder ett brett utbud av plåt- och rörprodukter.

SSAB Weathering

SSAB Weathering stål erbjuder ett heltäckande urval av allt från lättskötta till underhållsfria lösningar för industriellt bruk i till exempel broar, järnvägsvagnar och containrar. Och stålets förmåga att motstå svavelrika, heta gaser gör det lämpligt för skorstenar, värmeväxlare, luftförvärmare och gas-gasvärmeväxlare.

Strenx® väderbeständigt stål

Lastbärande stål med lätt eller inget underhåll och sträckgränser på 700 och 960 MPa. Dessa produkter kan vara idealiska för långvarig, korrosionsbeständig användning i trailerchassin, containrar, järnvägsvagnar, kranar och mycket mer.

Välj rätt typ av väderbeständigt SSAB Weathering-stål för din bransch

SSAB Weathering-stål för strukturer och broar

Anläggningar och broar

SSAB Weathering-stål för tunga transporter

Tunga transporter

SSAB Weathering-stål för processindustrin

Processindustrin

SSAB Weathering-stål för hus

Byggnader

SSAB Weathering-stål för konst och parker

Konstverk och parker

Vanliga frågor om väderbeständigt SSAB Weathering-stål

Se alla

Vad är SSAB Weathering stål?

SSAB Weathering stål (som ibland har varumärket COR-TEN®) är utformat för att skapa ett skyddande oxidskikt, eller patina – en tät, strukturerad beläggning som liknar rost. Patinan är mycket beständig mot ytterligare korrosion i miljöer med omväxlande våta och torra förhållanden och behöver aldrig lackeras.

Var används SSAB Weathering stål?

SSAB Weathering stål används i bostadshus, byggnader, broar, anläggningar, transport- (containrar, trailerchassin) och processindustri, bland annat i värmeväxlare. Stålkanter i SSAB Weathering stål är även populärt inom landskapsdesign. Behovet av hållfasta, lättskötta eller underhållsfria byggmaterial i kombination med stålets estetik – den varma, mörkbruna patinan – gör att många väljer SSAB Weathering stål.

Hur lång tid tar det innan patina bildas på SSAB Weathering stål?

Det tar normalt 2 till 6 år för SSAB Weathering stål att nå sitt slutliga utseende. Svavel i luften påskyndar oxideringsprocessen och ger en mörkare patina. SSAB Weathering stål är faktiskt väl lämpat för svavelrika applikationer, som till exempel fabriksskorstenar.

Vilken kemisk sammansättning har SSAB Weathering stål?

De viktigaste elementen i SSAB Weathering stål är små mängder koppar, krom, nickel, silikon och fosfor. När dessa element utsätts för omväxlande våta och torra förhållanden bildas ett skyddande oxidskikt – stålets patina.

Går det att svetsa SSAB Weathering stål?

SSAB Weathering stål är enkelt att svetsa. Välj ett tillsatsmaterial av låglegerat stål om du vill att svetsens patina snabbt ska matcha det omgivande stålets patina.