Omvärldsfaktorer

Global megatrends

Globala megatrender som påverkar SSAB

Steel bridge

Stålmarknaden och SSABs position

Market situation

Marknadssituation och utsikter 

steel plates

Konkurrenter